UA-145057765-1 Själv – EXISTENSIS

Gränssituationer – att tappa sig och finna sig på nytt

I alla mänskliga liv inträffar gränssituationer. Coronapandemin och dess följder är sådan händelser. Plötsligt känner vi inte igen vår tillvaro och vår bild av oss själva vacklar. Vi kastas in i en större eller mindre existentiell kris. Karl Jaspers begrepp kan hjälpa oss att förstå något om det som händer med oss själva och andra […]