UA-145057765-1 Skuggterapi – EXISTENSIS

Skuggterapi

Återkommer du ständigt till samma problem med dig själv eller andra? Eller känner dig fast och stagnerad i ditt liv och längtar efter att känna mer livsenergi? Skuggterapi belyser omedvetna tankar hos dig själv som begränsar dig och som kan skapa lidande. Det sätt att vara som du grundlade i barndomen kan behöva uppdateras.

Alla människor bär på omedvetna föreställningar, fördomar, ideal och beteenden som Carl Jung kallade skuggan. Tillsammans formar de din personlighet; och är alltså ett slags gräns för ditt sätt att vara och ditt synsätt på dig själv och världen.

Personligheten formades i barndomen i samverkan med den miljö och kultur du växte upp i. Där och då fyllde den ett syfte. Men ju äldre du blir kan den kostymen börja kännas för trång, eller urvuxen. Den kan till och med ligga bakom beteenden som är destruktiva och som motverkar det du längtar efter mest av allt. Och så länge de är omedvetna ser du inte att de är ett val (även destruktiva beteenden) och att skuggan påverkar och begränsar ditt liv.

Det här är skuggterapi

Skuggterapi handlar om att belysa de här omedvetna sidorna hos dig själv. När du får syn på de antaganden och föreställningar som ligger till grund för det problem som du upplever, ser du också att du har en möjlighet att utveckla ett nytt sätt att tänka och vara som passar bättre för ditt vuxna liv här och nu. Samtalen utgår från ett problem som är angeläget för dig just nu.

I processen fokuserar vi på dina reaktioner här och nu. Den specifika händelse som ligger bakom de antaganden och rädslor som styr dina reaktioner är mindre viktigt. Ibland vet vi helt enkelt inte var de kommer ifrån. Terapin fokuserar därför inte så mycket på varför du tänker som du gör, utan hur tänkandet och känslorna fungerar nu. Men ibland är det viktigt att återknyta till en händelse i barndomen, och då gör vi det.

Det varierar hur många samtal som behövs. Men räkna med minst 5 samtal. Samtalen sker antingen online över Zoom eller i mitt samtalsrum i Uppsala. Vid ett digitalt samtal behöver du en dator eller surfplatta med kamera och mikrofon. En mobil fungerar sämre för att etablera en bra kontakt mellan dig och mig.

Om du vill kan du boka ett kostnadsfritt provsamtal på 25 min för att undersöka om skuggterapi kan passa dig.


Vid bokning mejla susanna@existensis.se.
Skriv gärna flera möjliga önskemål om tid. Samtal i rummet på Alsikegatan 6 i Uppsala, går att boka främst måndagar och fredagar. För samtal online går det ev. även att ha onsdag eftermiddag från 16.

När passar skuggterapi?

Skuggterapi passar när det finns ett återkommande problem i ditt liv, som du inte lyckats överkomma tidigare. Det kan handla om problem i relationer, eller att du har svårt att släppa taget om en viss händelse i ditt liv. Skuggterapi passar också om du har återkommande problem med en särskild person eller vissa personlighetstyper. Kanske uppstår det alltid drama omkring dig eller starka känslor i dig som du inte riktigt förstår var de kommer ifrån. Skuggterapi kan avtäcka vad som ligger bakom.

Om du lider av svår depression, sömnlöshet eller svåra ångestattacker rekommenderas du att först vända dig till vården.

Skuggterapin är en inbjudan att påbörja ett nytt kapitel i ditt liv. Ett där livet känns friare, mer engagerande och enklare.

På de här sidorna om olika självflyktbeteenden och grundrädslor kan du bekanta dig mer med idén bakom skuggarbetet.