UA-145057765-1 Skuggarbete – EXISTENSIS

Skuggarbete

Hamnar du ständigt i återkommande problem; konflikter, oro eller oförmåga att komma någonstans i livet? Eller längtar du efter lugn, att känna dig friare med mer livsenergi? Skuggarbete hjälper dig att upptäcka på vilka sätt du, på grund av rädsla, hindrar dig från att vara hel och trygg i dig själv. 

Alla människor bär på undermedvetna oönskade sidor som Carl Jung kallade skuggan. Så länge de är omedvetna fortsätter de att påverka ditt liv – ofta negativt. För att hålla de dolda för dig själv kan du ha utvecklat olika beteendemönster som sätter krokben för dig. Bland skuggsidorna finns också den så kallade gyllene skuggan, som är positiva drag som du en gång dolt för att du trott att de är oönskade.

Genom aktivt skuggarbete kan du få insikt i dina dolda sidor och integrera dem i din personlighet. Att medvetandegöra de komplex av föreställningar som orsakat problem, får du tillbaka friheten att välja ett sätt att agera som är bättre för dig. På samma gång befriar du dig också från det skyddsnät av försvarsmekanismer som du byggt upp för att hålla skuggsidorna dolda. Mekanismer som ofta saboterar för dig, snarare än hjälper dig.

”If you do not transform your pain, you will assuredly transmit it.”

RICHARD ROHR

Skuggarbete handlar om att vända 180 grader inåt mot dig själv och under en tid observera dig noggrant. Samtalen utgår från något problem som är angeläget för dig just nu. Målet med samtalen är att du ska förstå dig själv bättre kring ett återkommande problem, såpass att det börjat släppa sitt grepp om dig. Du ska också ha fått verktyg att kunna fortsätta skuggarbetet på egen hand. Under fem samtal – online eller i min lokal – påbörjar vi det här arbetet tillsammans.

  • Du lär känna vad som ibland får dig att reagera starkt utan att du riktigt förstår varför.
  • Du lär dig vad persona är och hur drivkraften att upprätthålla den delen på ett ensidigt sätt kan skapa stress i ditt liv.
  • Du får bättre kunskap om vilka skuggsidor just du har och vilka rädslor som är kopplade till dina skuggsidor och hur de kan ta sig uttryck.
  • Du får inblick i vilka försvarsmekanismer/självflyktbeteenden du utvecklat och som kan hindra dig från att nå det lugn du längtar efter.
  • I processen ingår också att utveckla en inre vägledare som kan hjälpa dig i laddade situationer som brukar trigga starka känslor och ditt självflyktbeteende.

Processen bygger på teorier utarbetade av Carl Jung, Edmund Bergler, Peter Andersen och Georgi Johnson. Under samtalens gång använder jag ibland korta meditationer för att komma åt det som känns och förstå det bättre.

Skuggarbete passar när det finns ett återkommande problem i ditt liv, som du inte lyckats överkomma tidigare. Det kan vara en stark reaktion som återkommer eller inre känsla du inte förstår varifrån den kommer. Det kan även vara återkommande konflikter och drama inombords, på jobbet eller i familjen. Det bör vara något som har hängt med ett tag i ditt liv och liknar ett mönster.

Om du lider av svår depression, sömnlöshet eller svåra ångestattacker rekommenderas du att först vända dig till vården.

Totalt är en samtalsserie 5 tillfällen för att du ska hinna gå igenom hela processen – online eller i min lokal i Uppsala. Första tillfället är 1,5 timme, och efterföljande är 1 timme. Du behöver inte gå igenom alla fem tillfällen, men räkna med fem tillfällen för att du ska få helheten och sen kunna fortsätta på egen hand.

Du kan såklart boka fler samtal när de fem tillfällena passerat, om du känner att du behöver det. På sikt kommer jag även att hålla helgkurser, som är mer inriktade på att lära ut modellen och hjälpa till att sätta igång eget skuggarbete. Om du prenumererar på mitt nyhetsbrev får du veta när kurserna kommer.

Du bokar själv in de tillfällen som passar dig. Men räkna med att genomföra samtalen med ca en till tre veckors mellanrum. Du behöver även ha tid för att arbeta med observation och uppgifter mellan samtalstillfällena. 

För att skuggarbete ska leda dit du vill behöver du gå in i detta med fullt engagemang och en verklig vilja att djupdyka in i dig själv. Var beredd på att det kan vara jobbigt. Att blottlägga mindre smickrande sidor hos sig själv kan väcka skamkänslor och rädsla. Men det är just detta du undvikit hela ditt liv – och vägen ur det är genom det. Och jag finns där att vägleda dig igenom det jobbiga.

På de här sidorna om olika självflyktbeteenden och grundrädslor kan du bekanta dig mer med idén bakom skuggarbetet.