UA-145057765-1 Om – EXISTENSIS

Om

Jag som driver Existensis heter Susanna Westman. Med Existensis vill jag skapa fler rum för existentiella samtal och utforskande av hur man lever ett gott liv och hur man lever tillsammans. Men jag vill också öka medvetenheten om människors eget ansvar och vilka möjligheter de har.

Människor tycks uppleva en ökad vilsenhet både i privatlivet men också inför samhällsfrågor och globala utmaningar. Det utforskande samtalet behövs därför mer än någonsin. Vi behöver alla fundera på frågor som: Hur hittar jag mening i mitt eget liv? Hur kan vi som människor leva hållbart tillsammans? Hur bygger vi ett samhälle och ett liv som ger plats för meningsskapande, kreativitet och gemenskap? 

Tidigare har jag arbetet inom så vitt skilda områden som kultursektorn, biometriska undersökningar, som projektkoordinator och som chef. En rad händelser privat har lett mig in på en väg där jag utmanat rädslor och vanor för att ta reda på vem jag är och utforska vad som är ett gott liv. Jag har vänt på många stenar hos mig själv och har god erfarenhet av att ta mig igenom olika svårigheter, destruktiva beteenden och tankar. Utforskandet har väckt en vilja att stötta andra i samma process.

Genom Existensis erbjuder jag därför samtal både för enskilda, men också för grupper. Tillsammans med ABF och Sällskapet för filosofisk praxis leder jag filosoficaféer på bibliotek eller existentiella samtalsgrupper. Samtalsformen passar även för företag och organisationer som behöver utforska ett problem eller sina syften och möjligheter. Den biten hoppas jag kunna utveckla framöver.

De möten jag haft med människor har väckt både tålamod och ömhetskänslor för människan och hennes egenheter och livsvillkor. Det är ett förhållningssätt som jag tar med mig i alla samtal; vi är inte mer än människor och vi gör så gott vi förmår. Men jag tror också starkt på människors förmåga att ta ansvar för sina liv, men det kräver att du är redo för ärlighet, öppenhet och uppriktighet, framför allt inför dig själv, vilket är en grundförutsättning för att samtalen ska leda till förändring.

Förutom ett stort intresse för livsfrågor har jag en utbildning till coach med existentiell inriktning och en utbildning att leda samtal utifrån en filosofisk, utforskande modell. Grunden är för alla samtal är det existentiella synsättet på livet, människan och dess utmaningar (du kan läsa mer om det här >>).

Utbildning

Diplomerad Coach, Novus, våren 2019
Utbildningen godkänd av Internationella Coachfederationen.

Det existentiella samtalet, Södertörns Högskola 30p, 2018-2019
Existentiell filosofi och psykologi och samtalsmetodik. Framtagen av SEPT – Sällskapet för Existentiell Psykoterapi (www.sept.nu)

Introduktionskurs till filosofisk praxis, SSFP (Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, 2018
Sokratisk dialog och samtalsledning. Övningar i att filosofera kring och med bild och konst.

Att leda samtal om värderingar – fördjupningskurs, SSFP (Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, 2019
Utbildning i förmågan att leda samtal om värderingar på ett filosofiskt vis. Föreläsningar och praktiska övningar i samtalsledning.

Projekt

Vardagsrummet, Uppsala, 2020
Existentiella samtalscaféer om livets små och stora frågor. Vänder sig till äldre och andra daglediga. Samarbete med ABF. Läs mer här>>

Vandra mot frihet, Arconsat, Frankrike, 2021
Vandra och filosofera om frihet under en vecka i Frankrike, sommaren 2021. Samarbete med Maria Leijonhielm. Läs mer här>>

Filosofikafé
Tierp 2021
Storvreta, Bälinge, Tierp, 2020
Storvreta 2019
Undersökande filosofiska samtal för allmänheten på biblioteken i Storvreta, Bälinge och Tierp under våren samt hösten 2020. Läs mer här>>

Övrigt

Kontaktringningen, Röda Korset, Uppsala, 2018-2019
Volontärbaserad tjänst för äldre och andra som vill att någon ringer upp varje dag eller en gång i veckan för ett kortare samtal.

Träffpunkten, Röda Korset, Uppsala, 2018
Öppen frivilligverksamhet för asylsökande som vill språkträna eller umgås.

Medlemskap

SSFP – Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis
Förening som jobbar för att Sverige ska vara ett samhälle som på alla nivåer genomsyras av filosofisk dialog och reflektion. www.filosofiskpraxis.org

SEPT – Sällskapet för existentiell psykoterapi
Föreningen har som ändamål att fjämja existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi.
www.sept.nu