UA-145057765-1 Verkligheten – EXISTENSIS

Vad fäster du din uppmärksamhet på?

Din uppmärksamhet är det dyrbaraste du har. Det är den som avgör hur väl du kan välja. Men uppmärksamheten är ofta ockuperad av begär och rädslor som kommer från vårt ego. Hur är det med din uppmärksamhet? Är du fri att se hur verkligheten verkligen är? Vi är alla regenter över ett eget kungarike och […]

Ser du klart?

Ser vi vår verklighet utifrån tillståndet i vårt psyke? Det menade i alla fall Carl Jung och med tiden har det också blivit en slutsats jag drar av mitt experiment. När jag gick från rädslodriven till att visa nyfiken tillit, förändrades också min omvärld radikalt, mitt framför mina ögon. Först nu börjar jag förstå vad […]