UA-145057765-1 Så blir det enklare att välja – EXISTENSIS

Så blir det enklare att välja

Känner du ofta ett lätt ångestfladder? En vag känsla av oro? Då kan du ha bedragit ditt Själv och gjort ett val med Egots röst. För i grunden handlar varje val om att välja sida: är du Egots anpassad version eller Självets autentiska jag?

Vi lever i en flod av valmöjligheter. Fler nu än någonsin. Och vi kallar det frihet, men egentligen är vi inte särskilt friare nu än tidigare. Vi har snarare mest skapat fler möjligheter att gå vilse inom ramen för samma gamla vanliga snäva begränsningar av oss själva.

Men kanske blir det enklare att välja om vi inser att det i grunden egentligen bara finns ett val – och att varje val egentligen handlar om vem du är.

Vi väljer alltså alltid egentligen i grunden mellan Egot eller Självet, det vill säga mellan vilken vi tror att vi är.

Egot och Självet

Egot står för vår anpassade sida och är egentligen en skyddsmekanism. Och som sådan lever den alltid i högsta beredskap, redo att försvara sig mot omvärlden, vaksam på att inte förlora eftersom grundinställningen är att det gäller att förse sig om man ska få något.

Egot vill alltid få ut något av andra och världen. Om den inte kan bli omtyckt, respekterad och accepterad duger det också bra med att folk är rädda för en, eller tycker att man är värst, sämst eller mest misslyckad, bara det går att vinna något på det.

Inom Egot finns därför alltid också så kallade skuggsidor man vill dölja. Det kan röra sig om sådana som är mindre smickrande. Men där kan också gömma sig kraft och förmågor som omgivningen inte klarat av att hantera. De sidorna brukar kallas gyllene skuggan.

Egot är därmed inte autentiskt utan är snarare en tanke – en idealbild – och är i den meningen inte verklig. Ändå är det den här delen av oss själva vi oftast brukar kalla för vår personlighet, trots att det egentligen är en begränsning av den större helhet som vi verkligen är.

För det vi egentligen är, är Självet, som är summan av alltihop just vi kan vara – utan anpassningar (här ryggar många och tänker att då blir vi giriga och hemska mot varandra – men ett Själv som är grundat har inte Egots behov att hävda sig och låter därför inte sin frihet gå ut över andras).

Självet är vår ursprungliga livsgnista som vi kanske hann ge uttryck för som barn innan vi stöttes och blöttes mot vår omgivning och iklädde oss det Ego som passade i den miljö vi växte upp i.

När vi glömmer bort oss själva i tid och rum är vi oftast grundade i Självet. Ett vanligt ord för det är att vi är i flow. Då tänker vi inte på vad andra ska tänka om oss eller oroar oss för vinster eller förluster i olika frågor.

I Självet är vi därför verkligt fria och kan agera utifrån situationens förutsättningar istället för hur vårt Ego vill att vi och världen ska vara.

Varje fråga är därför ett stort vägval

Varje fråga, stor eller liten, handlar med andra ord i grund och botten om Egot eller Självet. Vilken av dem låter vi göra våra val. Vill vi bekräfta Egots inbillade strid mot en fientlig omgivning, eller vill vi stå stadigt i Självets autentiska blick och vara en del av livets helhet?

Ska du välja vad du ska ha på dig en dag, väljer du egentligen mellan Egot eller Självet. Om du väljer bort en skjorta som du egentligen gillar för att du hör hur omgivningens kommer att tänka negativa tankar om den har du valt med Egot. Om du tar på dig skjortan för att du gillar den har du valt med Självet.

Väljer du att gå på jobbets after work för att du inte vill vara en som bangar och du tror att andra kommer att tycka att du är tråkig, har du i samma stund valt att identifiera dig med Egot som föreställer sig dina kollegor som dömande och avvisande människor. Om du säger att du är för trött och vill vara hemma har du valt med Självet.

Lägg märke till att ett val utefter Egots linje kan uppfattas som positivt både från dig själv och omgivningen. Är du exempelvis en person som alltid ställer upp på olika sätt för andra kommer du att bli omtyckt för detta. Men om du ställer upp fast du egentligen inte vill har du ändå gjort ett val med Egot som förnekat ditt Själv.

Så vet du om du valt med Egot

Men hur får man ordning på detta då?

En positiv sak är att det är ganska lätt att veta om du valt med Egot eller inte, även om det som avslöjar vilket är obehagligt. För ett val i enlighet med Egot följs alltid av någon form av rädsla. Det kan handla om rädsla i form av oro, ängslan, skräck, ilska, ångest, panik, stress, obehag, olust. Det brukar kännas som ett fladder i bröstet.

Rädslan beror på att varje val vi gjort med Egot bekräftar Egots bild av världen som fientlig och som en kraft som inte accepterar oss som vi är.

Genast uppstår därför en ängslan att bli avslöjade. Vi kan känna oss skyldiga för den lögn vi just begått när vi inte visat vårt rätta jag. Visserligen hör den till en av världens vanligaste lögner, men den är likväl en lögn. Och den ängslan som en lögn skapar känns inte bra.

Så vem vill du tro att du är?

I grunden handlar det alltså om samma fråga som du ställer dig i alla val du gör: vem du vill vara? Och känslan i kroppen efteråt kommer att avslöja vilken röst du valde att lyssna på, om det var Egots eller Självets.

Upptäcker du att du mår lite kymigt så förbanna dig inte. Det är bara att fortsätta gå Egots ärende och ta på dig det fördömande du brukar projicera ut på världen.

Förlåt dig istället och passa på att lära dig hur du borde ha gjort. Kom också ihåg att det oftast är ganska lätt att korrigera ditt misstag och räta ut din lögn.

Den här insikten har växt fram ur mitt Experiment där nuet och det val jag gör där framträtt som ett val mellan verkligheten och min projicerade syn på världen.

Så hur brukar du välja?

Foto: Niklas Hamann/Unsplash

Lämna ett svar