UA-145057765-1 Kliv av hamsterhjulet – EXISTENSIS

Kliv av hamsterhjulet

Om livet känns trångt, kvävande och hopplöst att hålla ihop kan det vara dags att stanna upp. Du kan vara fast i hamsterhjulet. Idag skriver jag om de steg som behövs för att göra sig fri.

Vi säger ofta att vi är fast i hamsterhjulet. Med det brukar vi mena att vi är fast i yttre omständigheter som tidspress, plikter, måsten och att de styr vårt liv.

Men hamsterhjulet går djupare än så. Hamsterhjulet består i grunden av inre tankar, beteenden och övertygelser som färgar hur du ser på vad som måste göras och hur du ska leva.

Hamsterhjulet är alltså inte främst ett yttre ”grupptryck” utan det är skapat av att du internaliserat grupptrycket och gjort det till ditt eget.

Skillnaden är viktig. Att inse att problemet sitter i ditt eget tänkande snarare än i ett samhälle som är felordnat är avgörande. Det är först då du kan ändra på saker på riktigt, så att de i förlängningen också förändrar samhället. För du behöver inte springa. Du är inte fast i hamsterhjulet. Du kan närsomhelst stanna upp och kliva av, vad det nu än innebär för dig. Men för att göra det behöver du klargöra några utgångspunkter som är nyckeln till att stanna hjulet.

Utgångspunkterna som du behöver bli på det klara med är:

 • Det du tror du är är en censurerad version av dig själv, anpassad till rådande normer, traditioner och familjeförhållanden.
 • Din självbild formar sedan din världsbild.
 • Din verklighet blir därför en projektion av den normväv du socialiserats in i.
 • Din censurerade version styr hur du förmår leva.
 • Din vilja är därför ännu inte fri men kan bli fri.
 • Det du tror är gott nu, hur du bör leva, vara och tänka, håller dig egentligen borta från din autenticitet och frihet.
 • Det är egentligen Självet, din unika version av frihet, lugn, välvilja och glädje, så som det kan komma till uttryck genom just dig.

Punkterna ovan kan vara lite magstarka och provocerande till en början, särskilt den sista. Men det är lite förenklat detta som den existentiella filosofin, psykologin och världens alla religioner i grunden pekar på (när de inte själva är fast i en projektion vill säga och fokuserar mest på dogmer).

Att påbörja en process för att kliva av hamsterhjulet är därför en slags avprogrammering. Carl Jung kallade det för individuationsprocessen. Det här kan ta tid. Men om du innerst inne känner att du inte är fri att vara dig själv, eller om du är trött på att alltid känna dig fel, värdelös och oälskad är det den här processen du längtar efter.

Men de flesta försöker först att förändra något i det yttre, som att byta bostad, jobb eller utseende. Och det kommer förmodligen att hjälpa dig ett tag. Men det kan snarast liknas med att byta hamsterhjul till ett för stunden mer attraktivt.

Individuationsprocessen är både enkel och svår på samma gång. Att påbörja din egen hjältens resa kräver mod men om du bara ger dig till tåls och tar punkterna ovan en efter en och i princip följer samma metod kommer saker att sakta förändras. Men ta dem i turordning för den ena insikten är på sätt och vis en förutsättning för att kunna ta till sig nästa.

Så här kan du göra:

 • KONTEMPLERA
  Om du inte har mediterat eller kontemplerat förut är det här ett bra tillfälle att börja. Sätt dig bekvämt i en stol eller i en meditationsposition. Omvandla den punkt som står på tur till ett direkt tilltal till dig själv. Exempelvis ”Jag är en censurerad version av mig själv. Jag har anpassat mig till rådande normer, traditioner och familjeförhållanden.” Lägg märke till de reaktioner som dyker upp. Sitt så länge det känns bekvämt. Anteckna sen några av de tankar som känns viktiga.
 • NOTERA
  Upprepa sen meningen så ofta du kommer ihåg under din vardag. Använd den för att påminna dig om att lägga märke till om du gör avkall på dig själv i olika situationer; om du exempelvis låter bli att säga något du skulle ha velat sagt, om du ljuger, om du försöker undvika situationer eller styra människor till att tycka något särskilt. Anteckna gärna det du upptäcker.

Ha inte så bråttom att kliva av hjulet på en gång. Det tog många år att skapa den tankefälla som håller dig fast idag och det kan ta lång tid att återställa den. Var ömsint mot dig själv. Att tvinga fram en förändring riskerar mer att du kliver in i ett nytt fängelse och en annan uppfattning av hur du ”måste” vara.

Den dag du på riktigt känner dig redo och tycker dig förstå dina mekanismer kan du prova att göra annorlunda. Kolla igenom dina anteckningar och välj ut ett särskilt problematiskt beteende du har och gör tvärtom mot vad du brukar!

När du sedan börjat frigöra dig från hamsterhjulet kommer du att känna dig stabilare och må bättre. På köpet kommer din frihet, glädje och ditt lugn även att bjuda in andra att också våga vara sig själva.

Att kliva av hamsterhjulet är ingen snabb quick-fix alltså, utan mer en trim-tabförändring* som min fantastiska poddkollega Linda Berg Ottoson brukar hylla i vår podd Livspodden.

Och om du blir nyfiken på de texter som jag hämtat de här tankarna ifrån rekommenderar jag att du lyssnar på Samaneri Jayasara. Hon är en buddhistnunna som med sin underbara röst håller på att läsa in världens alla andliga texter som bottnar i en icke-dualistisk syn av världen. Hennes inläsningar finns på YouTube.

Kan också nämna att jag funderar på att sätta ihop en existentiell vägledning i en mindre grupp online vid fyra tillfällen för att fokusera på just det som det här inlägget handlar om. Att delta kommer att vara donationsbaserat. Håll utkik på Facebook, Instagram eller hemsidan. Du kan även anmäla dig till nyhetsbrevet.

*trim-tab är en liten del av rodret på stora fartyg som gör att skeppet kan vända en grad i taget så att det inte går sönder.

Foto: Jan Huber/Unsplash

Lämna ett svar