UA-145057765-1 Sådan självbild, sådan värld – EXISTENSIS

Sådan självbild, sådan värld

Visa mig din självbild och du visar mig din värld – och visa mig din världsbild och du visar mig din självbild. Idag handlar inlägget om att jobba med sina föreställningar om sig själv och världen och på så vis förbättra hur man mår. Hårt jobb. Men det verkar funka.

Jag brukar ofta lyfta begreppet projektion här i mina texter. Projektion betyder att vi inte tänka kring något eller se på något utifrån annat än hur vi själva är. Eller som Marcus Aurelius uttryckte det på hundratalet efter kristus: ”…efter hur den (själen) bedömer sig själv, värderar den också tingen utanför sig.” Andra som tänkt lika är Freud och Jung som använde ordet projektion, men liknande tänk finns i Heideggers begrepp Mannet som beskriver hur bestämda normer styr hur vi förmår uppfatta något.

Vår självbild avgör

Ju mer jag umgås med begreppet desto mer tror jag att fenomenet projektion stämmer. Mycket mer än vi vill tro. Och jag tror inte att det stannar vid hur vi ser på andra människor utan att det rör allt. Att vår värld egentligen är vår egen projektion.

Det betyder att jag också tror att vår livsåskådning och världsbild också springer ur hur vi ser på oss själva, att vår självbild kommer att avgöra hur vi förmår tänka kring existensen, dess mening och uppkomst. 

Om vi ser på oss själva som resultatet av kemiska processer och en fysikalisk kedja av orsak och verkan, som i sig inte har någon mening, kommer vi alltså även att se livet i stort och universum som ett resultat av kemiska processer utan mening.

Ser vi dessutom på vårt liv som en kamp där den starkaste överlever kommer vi också att se på allt liv på planeten på det viset. 

Om vi tänker att det ingår i kampen att styra och manipulera vår omgivning så att vi får som vi vill, kommer vi även tro att andra människor tänker så och att planeten fungerar på det här viset och världen blir tävlingsinriktad och lömsk.

Ser du dig själv som obetydlig och i händerna på krafter du inte kan kontrollera ser du troligtvis också på universum på det viset. Kanske tänker du att krafterna kan vara naturen och du fruktar vad den ska ställa till med. Kanske tänker du att det finns något större än dig själv som styr vad som händer med allt levande.

Och samma sak här. Om du känner dig liten, misslyckad och oförmögen tror du kanske på en gud som ska trösta och hjälpa dig. Och känner du dig usel och dålig kanske du tror på en bestraffande gud. Och är man som jag som håller hårt på min självständighet och inte tror att någon är intresserad att hjälpa mig, ja, då blir också gudssynen därefter; jag ser en självständig gudomlig kraft som inte hyser särskilt intresse för specifika individer utan som verkar utifrån en större helhet.

Förändra din självbild/världsbild och förändra ditt liv

Poängen med att ta begreppet projektion på allvar och fullt ut, är att det då betyder att du kan lära dig en hel del om hur du ser på dig själv genom att utforska hur du ser på livet, universum, världen och gud. Är det så du ser på dig själv? 

Begreppet projektion öppnar ju även för möjligheten att välja hur världen omkring oss kommer att te sig. Men en sådan förändring kräver hårt arbete med sig själv och sina föreställningar och modet att börja göra/tänka annorlunda. 

Själv håller jag på att jobba på en större tilltro till att livet är gott och att det finns en mening jag kan fylla om jag bara tillåter mig att engagera mig i det som sker omkring mig. Och eftersom jag under mitt experiment där jag överlämnat åt livet att ta mig dit det vill har fått så många goda biverkningar börjar jag så smått att se på världen som något som vill mig väl. Och det känns skönt inombords.

En av de oväntade bieffekterna har varit att omgivningen blivit mycket varmare under den här hösten. Alla känns mer vänligt inställda. Överallt. Men om det beror på att den alltid sett ut så och det är jag som inte sett det, vet jag egentligen inte. Men mitt eget steg att lita på livet självt, har även fått livet att lita på mig känns det som. När jag har accepterat livet som det är, har livet accepterat mig som jag är. Och den tilltron har fått mitt djupt inkapslade hjärta att tina upp och våga sig ut mer. 

Det hela har i alla fall gjort att jag inser att inget av det vi tänker om verkligheten är förmodligen nära sanningen utan mer nära oss själva. Och om det ens finns en fast och fixerad verklighet vet jag inte.

Men jag vet att begreppet projektion är mer än en intressant psykologisk tankelek. I alla fall från mina egna erfarenheter. Om man verkligen tar begreppet på allvar går det att förbättra sina relationer med familj och vänner. Något händer när man ändrar de grundföreställningar som skapar ens projektioner. Om det sen förändrar något av verkligheten på riktigt spelar egentligen ingen roll . Det räcker långt att det kan förändra hur du mår inombords och hur din omgivande miljö ter sig.

PS. Och nej, jag är inte inne på något förenklat magiskt tänkande där du kan tänka fram en hög pengar och poff, så får du det.

Foto: Luke Irving/Unsplash

Lämna ett svar