UA-145057765-1 Existentiella samtal – EXISTENSIS

2021: dödscafé, podd och existentiellt häng

Grubblar över året som varit och skriver önskelista till kommande år. Med på listan är existentiellt häng, podd, boktankar och dödscaféer. Vill prata liv och död med så många som möjligt. Vill följa med på andras resa ut ur låsta livssituationer. Digitalt och i verklighet. Hoppas också på att få plats med kroppen mitt i […]

Existentiellt samtalscafé

OBS! ÅTERSTÅENDE TILLFÄLLEN FÖR VARDAGSRUMMET 2020 ÄR INSTÄLLDA! Vill du träffa andra och prata om livet? I VARDAGSRUMMET – ett existentiellt samtalscafé – funderar vi tillsammans över små och stora frågor. Varmt välkommen till en ny mötesplats i centrala Uppsala. Med utgångspunkt i existentiella frågeställningar delar vi med oss av både motgångar och lycka, djupsinnigheter […]

Vad tror du på?

Svenskarna tycks inte tillfredsställda med de svar som vetenskapen har på livets stora frågor. Så sent som 2017 svarade så många som hälften av svenskarna inne undersökning att de tror på en större livskraft. Vad beror det på? Vad är det en andlig livsåskådning ger oss? Efter att ha läst en bit in in psykologiprofessorn […]

Med en existentialists ögon

I det existentiella förhållningssättet ses inte livet som ett problem som ska lösas, kontrolleras och diagnostiseras. Livet ses som något som ska levas. Som människor delar vi en rad grundläggande villkor som vi måste förhålla oss till under livets gång. Livet består av både frihet och ansvar, glädje och lidande, kärlek och ensamhet, framgång och […]

Välkommen till ett filosoficafé!

Våren 2021 kör vi de flesta caféer online via Zoom. På ett filosoficafé ställer vi både stora och små frågor kring allt som rör livet. Varje gång fördjupar vi oss i ett nytt tema. Inga förkunskaper i filosofi behövs! Allt du behöver är nyfikenhet, ett öppet sinne och din egen levda erfarenhet. Anmälan till susanna@existensis.se. […]