UA-145057765-1 Existentiella samtal – EXISTENSIS

Vad tror du på?

Svenskarna tycks inte tillfredsställda med de svar som vetenskapen har på livets stora frågor. Så sent som 2017 svarade så många som hälften av svenskarna inne undersökning att de tror på en större livskraft. Vad beror det på? Vad är det en andlig livsåskådning ger oss? Efter att ha läst en bit in in psykologiprofessorn […]

Med en existentialists ögon

I det existentiella förhållningssättet ses inte livet som ett problem som ska lösas, kontrolleras och diagnostiseras. Livet ses som något som ska levas. Som människor delar vi en rad grundläggande villkor som vi måste förhålla oss till under livets gång. Livet består av både frihet och ansvar, glädje och lidande, kärlek och ensamhet, framgång och […]