UA-145057765-1 Uppgradera dig! – EXISTENSIS

Uppgradera dig!

Känner du dig fast? Begränsad? Som om dina vanliga rutiner och principer inte längre hjälper dig? Kanske behöver du ett inre uppror för att ta tillbaka makten från vänster hjärnhalva, befria den högra och återinföra den som regent.

Ian McGilchrist är neuropsykolog och har forskat på skillnader och samspel mellan höger och vänster hjärnhalva. I sin bok The Master and his emissary vill han uppmana alla att låta den högra hjärnhalvan ta tillbaka kommandot som den vänstra lurat av oss.

Han menar att det är viktigt att vi skapar en tillvaro där vi återsätter den högra hjärnhalvan på tronen och låter den vänstra göra det den är bra på; att dra slutsatser av det som kommer ut av sinnesintrycken tillsammans med erfarenheten och minnet.

Först då uppstår kanske en äkta intention hos människor att inte bruka naturen på ett icke-hållbart sätt. Den vänstra hjärnhalvans logiska resonemang räcker inte hela vägen. Han menar att vi behöver den ordlösa kontakten med verkligheten som bara kan komma in genom vår kropp och våra sinnen.

Omsorgen om planeten behöver bottna i en känsla av fysisk och rumslig kontakt och en hemkänsla – inte utifrån plikt och moral. Att enbart göra det rätta för att det är rätt kan lätt bli ihåligt och falskt, och något vi gör för att vi är rädda och vill vara korrekta. Och det blir ofta kortvarigt. Människan har aldrig klarat av att göra det rätta en längre tid, men hon är fantastiskt bra på att göra det hon förstår sammanhanget kring.

Den vänstra och högra hjärnhalvan

Den vänstra hjärnhalvan står för rationalitet och logik. Den är duktig på att sortera i upplevelser och tankar för att få fram mönster och slutsatser. I den vänstra vilar grunderna för språket och därför är den delen bra på att fastställa begrepp och koncept. Och den fokuserar främst på dåtid eller framtid.

Tack vare den vänstra hjärnhalvans förmåga behöver vi inte lära nytt varje gång. Vi skannar världen efter det som passar vår erfarenhet och kan snabbt agera utifrån utkomsten av en tidigare erfarenhet. En utmärkt rådgivare för oss, och bra på att få saker gjorda. Den hjälper oss också att agera nu, utifrån en önskad framtid.

Den högra hjärnhalvan är istället upptagen med att ta in de intryck som kommer från våra sinnen i nutid. Uppmärksamheten är riktad mot det som är nytt och främmande och oväntat. Den högra hjärnhalvan har kontakt med verkligheten sådan som den är, inte sådan vi minns den.

Informationen från högra hjärnhalvan är viktig eftersom omvärlden växlar hela tiden och tidigare erfarenhet kan tappa sin relevans. Men eftersom processandet av nya intryck är energikrävande och tidsödande och dessutom processas bäst i konstnärliga uttryck, har vi mer och mer börjat ignorera den här förmågan. Kvar står vi med den uppsättning förutfattade meningar som vänstra hjärnhalvan en gång i tiden slagit fast, utan att reflektera över om de är hopplöst orimliga nu där vi befinner oss.

Vår situation kan liknas vid att vi abdikerat – eller låtit oss bedras. Tänk er högra hjärnhalvan som en gammaldags vis drottning eller kung. Kring han eller henne finns en svans av rådgivare och sändebud. Men istället för att nöja sig med att ge goda råd av hovet har baksluga rådgivare tagit över och satt sig själva på tronen och stängt in regenten i fängelsehålorna. Eller så har regenten fallit in i dvala efter att ha slutat användas.

Du har det i dig!

Du kanske tror att du inte har det i dig, att du var kreativ som barn men att du som vuxen tappat det. Men det finns där. Du behöver bara väcka det till liv igen och upptäcka hur det vill komma till uttryck i dig nu.

Det här kan låta flummigt och som nonsens. Men det är typiskt den vänstra hjärnhalvan att avfärda allt som öppnar upp för den högra. Den vill ha sin makt kvar, och inte degraderas till rådgivare. Och så länge den vänstra inte har en erfarenhet av den lustfyllda frihet som öppnar upp – även för den vänstra delen – kommer den att muttra och vara skeptisk.

Det bästa är att prova. Känn. Lyssna. Smaka. Lukta. Ta in känslo- och kroppsförnimmelser. Och gör det du vill.

Bästa sättet att veta om du styrs utifrån vänstra eller högra hjärnhalvan är att ha koll på om du känner ironi kring eller skam för det du gör, eller om du har tankar på om det du gör är bra eller dåligt – då utgår din uppmärksamhet från den vänstra och inte från upplevelsen av sinnesintrycken.

Att emellanåt hamna i den vänstra sidans tänk är som det ska, vi behöver hela tiden checka in i där, men om du fastnar kvar är det bara att blunda och leta upp sinnesförnimmelserna igen.

Följ din vilja en hel dag och se vad som händer. Under en dag hinner inte världen rämna för att du lämnar den åt sig själv en stund!

Foto: Tabitha Turner/Unsplash

Lämna ett svar