UA-145057765-1 Trött på rädslor som hindrar? – EXISTENSIS

Trött på rädslor som hindrar?

Kanske har du testat positivt tänkande när du stött på rädslor inför att förändra något men upptäckt att dina rädslor inte är så lättlurade. Då kan det vara läge att prova negativitetspositivt tänkande. Alltså att iscensätta rädslorna men göra det hand i hand med din kreativitet och problemlösning.

Att vara negativ är att ta ditt val på allvar

De flesta av oss är bra på att måla upp en kaskad av värsta tänkbara scenarion när vi står inför att göra något som innebär en förändring. Vilket inte är så konstigt. Människan är lagd så att hon försöker undvika det hon är rädd för. Men det vi målar upp kan vara så förlamande att vi avstår trots att förändringen är något vi länge drömt om.

Tim Ferriss, amerikansk författare och investerare, har beskrivit ett sätt att i några steg ge hjärnan en känsla av att den har koll, trots rädslorna. Existentialisterna skulle ha sagt att du genom att iscensätta rädslorna tar ditt ansvar och din valmöjlighet på allvar. Vilka konsekvenser kan inträffa? Kan jag undvika dem? Vill jag stå för dem om de inträffar?

I själva sorterandet av rädslorna kan det också bli tydligt vilka värderingar du lever efter och vem du vill vara. Processen kan visa på saker du vill förändra i ditt liv.

Iscensätt farhågorna

Metoden har två block. Ett där du tänker framåt i tiden: vad händer om du inte agerar/förändrar? Hur ser livet ut då om 6 månader, 1 år och sen 3 år. Gör tre kolumner och lista så mycket du kan. Syftet är att tänka igenom konsekvenserna av att stanna kvar i oförändrat läge. Vad kan priset bli?

I andra blocket tänker man igenom varje farhåga i tre steg. Först lista alla farhågor – stora och små. Vilka hemskheter kan hända om du genomför förändringen? Gå sen igenom varje farhåga och tänk igenom hur du skulle kunna förhindra att just den konsekvensen uppstår om du gör förändringen. I tredje steget tänker du igenom varje farhåga kreativt och försöker komma på hur du i så fall – om värsta tänkbara händer – skulle kunna reparera skadan och komma på fötter igen.

Få överblick över det okontrollerbara

Jag har provat det här sättet att tänka. Det gav inte kontroll, för kontroll är just det vi inte kan ha Men det gav en överblick över det okontrollerbara och det hjälpte mig att våga förändra. Jag förstod att, även om det värsta händer, så går det att överleva det också. Det hjälpte mig också att förstå vad jag värderar mest och hur jag vill leva. 

Kör du fast – ta hjälp

Om du har svårt att ta dig igenom den här tankeprocessen fråga en vän eller partner. Det kan också vara bra att ta professionell hjälp. En utomstående kan spegla dig och ge perspektiv som en som känner dig väl kan ha svårt för. Med existentiell coaching finns även kompetens för att jobba med dina värderingar och förhållningssätt.

Om du vill se Tim Ferriss TedTalk klicka här


Lämna ett svar