UA-145057765-1 Livskänsla – att känna sig levande. – EXISTENSIS

Livskänsla – att känna sig levande.

Livsmod, vitalitet och livskänsla är enligt Bo Jacobsen, dansk existentiell psykolog, de tre grundläggande koncept i vår livsvärld som är särskilt viktiga för att vi ska uppleva att vi lever ett gott liv. Bland dem är just livskänslan avgörande. Den skapar kraft för dig att känna vilja, mening och ambition. Så vad gör du för att stärka det i ditt liv som ger dig livskänsla?

Livskänsla är den sinnesförnimmelse som kan skölja över dig och som får dig att känna dig särskilt levande. Det handlar om en stark ”jag är”-upplevelse. En stund av klarhet och livskraft då du känner att din existens är meningsfull och sann. Ett slags helhetskänsla, att saker och ting i ditt liv flyter samman till en stark enhet. Och den här känslan är viktig, för den är myllan från vilken din vilja, relationer, värderingar, och ambitioner växer.

Livskänslan kan uppstå i vitt skilda situationer beroende på vem du är. För vissa är känslan stark när du gör något farligt, som att surfa, klättra eller segla i hård vind. För andra dyker den upp när du arbetar med händerna, när du gör något hantverk, skapar konst eller arbetar i trädgården eller vistas i naturen.

Många upplever den tillsammans med familj eller goda vänner, eller när de joggar, spelar lagsport, dansar eller har sex. Den kan även infinna sig när du tjänat mycket pengar eller köpt något särskilt, liksom när du jobbat hårt och mycket, druckit alkohol eller tagit någon annan drog.

Livskänslan är ofta flyktig och i ständig omvandling. Den påverkas i förhållande till alla våra livsvärldar: den fysiska/materiella, den personliga, den sociala och den ideala världen. Och den kan vara mer eller mindre bestående, och skapa gynnsammare eller destruktiv grund att stå på. Du är beroende av den, men den kan också skapa problem om du bara upplever livskänslan genom destruktiva handlingar.

Hur har du det med livkänslan? Vad får dig att känna dig levande?

Så när känner du dig starkt intensivt levande? Och har den aktivitet som ger dig känslan positiva eller negativa följder för dig eller någon annan? Behöver du söka efter något som är bättre för dig och din omgivning? Kanske till och med söka hjälp för att kunna sluta med det? Eller har ditt liv förändrat sig så att du inte längre har något som ger dig livskänsla?

Om du vet när du brukar uppleva livskänsla, och den aktiviteten har positiva följder, kan det vara läge att göra förändringar i ditt liv så att tillfällena blir fler. Livskänslan kan skapa positiva ringar in över alla dina livsvärldar och påverka din familj, din arbetsinsats, och din förmåga att verka i samhället. Alla har allt att vinna på att du känner dig levande och stark! 

Lämna ett svar