UA-145057765-1 Stress enligt Jung – EXISTENSIS

Stress enligt Jung

Det sätt som Carl Jung beskrev den mänskliga tillvaron på kan liknas vid ett slags sisyfosarbete, där vi likt Sisyfos i den grekiska mytologin är fast i en evig rundgång. Men i vårt fall handlar det inte om en sten som måste rullas, utan om att dagligen upprätthålla vår personlighet.

Jung menade att vår personlighet, Egot, inte är annat än en skapelse som kommit till genom anpassning till omvärlden för att vi ska överleva i och bli uppskattade i flocken. Den är praktisk och nödvändig, men det är ett energikrävande arbete att upprätthålla den skapelsen. Vi ska hålla den goda bilden av oss vid liv, och samtidigt gömma undan alla negativa sidor. Ett arbete som börjar om på nytt varje morgon vi vaknat. Det som stressar oss är tanken på att släppa fram vårt ursprungliga jag som Jung kallade vårt Självet, eftersom vi då riskerar att visa oss som vi egentligen är.

Självet är den hela, autentiska, självklara varelse vi en gång var när vi kom till världen. Den som var både glad och arg, generös och självisk och kompetent och hjälplös. Som var både bra och dåligt, men som ändå var tillfreds med sig själv, och som inte oroade sig så mycket hur vi uppfattades, utan grep sig an världen allt eftersom den dök upp framför våra fötter.

Men under vår uppväxt lärde vi oss långsamt att alla våra sidor inte är uppskattade och att de kan ställa till problem för oss. Därför delade vi upp vårt Själv i en önskad del och en oönskad del. De sidor vi får beröm för och samhället tycks vilja ha av oss bildar det Jung kallade vår Persona. Den gör vi allt för att framhäva och förstärka. Samtidigt skapar vi också en avdelning i psyket, det undermedvetna, där vi gömmer undan alla egenskaper som vi tolkat in som oönskade. Den här delen kallade Jung för Skuggan

Dr. Jekyll och Mr. Hyde

Uppdelningen av vårt Själv kräver att vi ständigt är alerta och på vakt. Vi behöver bevaka oss själva för att inte avslöja oss som de mångsidiga varelser vi är med både dåliga och bra sidor.

Vår önskan att vara omtyckta kan driva oss att arbeta alldeles för hårt. Vi kan tacka ja till jobb eller arbetsuppgifter för vi blev smickrade av att bli tillfrågade. Det kan också bli så att vi tror att vi till varje pris inte får visa oss svaga, otillräckliga och sjuka och aldrig därför tillåter oss vila eller omsorg från andra. Vi kan också ta på oss för stort ansvar för gamla föräldrar för att vi tror att det måste vara så. Eller så sliter vi ut oss för att barnen ska få allt som vi tror att andra barn får.

I vår iver att anpassa oss har vi också gömt undan många positiva och viktiga egenskaper. Det kan vara sådana kvaliteter som sund vrede och förmåga att uttrycka åsikter som behövs för att sätta gränser. Utan en förmåga att sätta gränser kan vi ta på oss för mycket arbetsuppgifter på jobbet eller i familjen. Vi har alldeles för svårt för att säga nej (men behöver inte vara medvetna om det). Vi kan också låta personer behandla oss illa utan att vi förmår att stoppa dem. När vi då biter ihop istället för att låta känslor och åsikter få ta uttryck förvandlas de istället till stress som sakta fräter inombords.

Men vi kan också skapa konflikter själva genom att inte ha koll på de negativa sidor som vi har gömt undan i Skuggan. När något omvälvande händer oss, kan skuggsidorna aktiveras automatiskt och öka på den stresspåverkan som redan fanns. I en diskussion som skulle ha kunnat bli ett konstruktivt gräl, går våra sår från barndomen upp, och vår inre Mr. Hyde väller fram. Saken kan bli uppslitande och onödigt stressande.

Och om vår Persona inte tillåter oss att vara sårbara och förmår hantera fel och misslyckanden kommer världen att rasa den dag vi inte kan leva upp till våra höga ideal. Allt för att vi inte klarar av att se att vi kan vara både och: vi kan vara både kompetenta och slarviga.

Kollapsen

När stressen blivit för stor kan fördämningen mellan Personan och Skuggan bryta samman. Den stressreaktionen, där det undermedvetna tränger fram plötsligt, kallade Jung enantiodromia. Vi kan bli utmattade, deprimerade eller ångestfyllda eller vi kan oväntat byta karaktär och gå från den ena ytterligheten till den andra.

Jungs råd till dig för att minska onödig stress, skulle förmodligen ha varit att jobba med ditt inre. Du kan inte stoppa jobbiga saker att hända i ditt liv. Men du kan syna dig själv och försöka hitta Självet djupt nere i Skuggan och befria henne. Om du återinsätter henne på tronen, kan Egot bli den fantastiska rådgivare och tjänare som personligheten kan vara, men utan att du tappar bort viktiga egenskaper, och utan att dina mindre charmiga sidor förstör för dig. Då ökar du chansen att kunna ta dig an stressiga situationer utan att de blir onödigt påfrestande. 

Läs också Stress enligt Kierkegaard och Existentiella perspektiv på stress.

Foto: Sydney Sims

Lämna ett svar