UA-145057765-1 Har du makt över dina tankar? – EXISTENSIS

Har du makt över dina tankar?

Vi uttrycker oss ofta som om positivt tänkande är ett val. Och att det är det enda rätta. Kring detta finns en hel rörelse och många metoder och trix. Och visst är dagarna när tankarna är positiva mycket skönare. Men varför tänker vi inte positivt hela tiden, om det är fördelaktigt för oss?

Till att börja med; kan vi välja vad vi tänker? Det trodde i alla fall 1600-talsfilosofen Rene Descartes. Ni vet, han med citatet ” jag tänker, alltså finns jag”. Descartes var övertygad om att tankar var det enda vi har full kontroll över.

Men har vi verkligen makt över våra tankar? Gör ett tankeexperiment för att prova det han påstår. Blunda och andas några gånger. Fokusera under tiden på bröstkorgen som häver sig. När du landat i andningen, ställer du frågan till dig själv: ”vad blir min nästa tanke?”. Sen väntar du och ser vad nästa tanke blir.

”Förutom våra egna tankar finns det inget vi har full makt över.”

Rene Descartes

Kunde du förutspå din nästa tanke? Blev det tomt och tyst i hjärnan och sen kom något plötsligt ut ur intet som du inte kunde ana på förhand? Och varför kunde du inte det om du nu kontrollerar vad du tänker?

Tankar är mer komplicerade än vad vi tror. Det är lite läskigt att inse att tankar ofta ploppar upp från ingenstans, att det sällan finns en struktur i dem så som vi tycks mena när vi säger jag tänker. När man inser det kan det skälva till under fötterna. Att något så grundläggande och till synes personligt som tankarna kan uppföra sig så slumpmässigt kan skaka om ens självbild. Dessutom är inte forskningen helt överens om en känsla kommer före tanken eller tvärtom. Vi har alltså inte koll på det enda vi enligt Descartes hade koll på.

Den österländska tanketraditionen har en annan syn på tänkandet än Descartes. Taoismen, hinduismen och buddhismen betraktar tankarna som en slags illusion, det vill säga tankarna är inte den verkliga världen, de är bara en tolkning. Tankar är därför något som man ska ta med en nypa salt. De ska tjäna en praktiskt men inte vara ens herre.

I den forskning som görs idag, tyder mycket på att tankar är ett slags signaler, att de är en summering vi gör utifrån de sinnesintryck vi hämtar in. De finns för att vi ska kunna orientera oss i vår vardag och besluta vad vi bör göra härnäst. Att då försöka styra om tankarna till att alltid tänka positivt om sin situation kan göra att vi missar viktiga signaler. Det kan vara så att vi borde ändra på något i vårt liv, men om vi stänger det negativa ute, kan vi bli blinda för det.

”Vårt stämningsläge är kroppens sätt att säga åt oss att vi ska fortsätta eller sluta med det vi gör. Därför ska man måna om negativa tankar, för de visar att kroppens system fungerar. Negativa tankar signalerar att vi inte trivs och att vi bör försöka förändra något i vår tillvaro.”

Mikael Landén, professor i psykiatri vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik,

Ofta tror jag vi blandar ihop lösningsorienterat tänkande med positivt tänkande. Men för att hitta bra lösningar krävs i grunden en negativ syn. Du måste helt enkelt kunna se problemen först för att hitta den bästa lösningen. Ett renodlat positivt tänkande kan lätt bli att du nöjer dig med något som inte är bra, varken för dig eller någon annan, eller att det du bestämmer dig för att göra är omöjligt på grund av hinder du inte ville se.

Det är inte negativa tankar i sig som är kruxet, utan om vi fastnar i dem eller använder dem som en flykt ifrån ett verkligt problem. Att se allt som skit och tänka att det inte är någon idé att göra något, är ett utmärkt sätt att slippa förändra något.

Positiva tankar är det heller inget fel på. Men att tvinga fram dem kan bli ett ”skammande” av dig själv; att de tankar som just du har är fel.

Min poäng med inlägget är: låt tankarna hålla på bäst de vill. Ofta är de ett babbel av intetsägande information, gärna upprepningar av samma sak. Men nu och då bryter viktiga signaler igenom. Sådana som inte alltid känns så bra. Då är de ett rop på hjälp. Lyssna på dem! Tänk inte bort dem med ett glättigt budskap du klistrat på badrumsskåpet. Och prata med någon om det du känner så att du inte fastnar i en negativ, inåtältande spiral.

Så istället för att försöka styra dina tankar är det bättre att öppna upp för österlandets synsätt och se på tankar lite som väderleken som kommer och går. Ta dem med en nypa salt. Upplev att tankarna egentligen inte är du – inte heller det du väljer att göra med dem, även om de är något litet mera du (de utgör din personlighet), men mest du av allt är det som lägger märke till tankarna.

Lämna ett svar