UA-145057765-1 Existentiellt 12-stegsprogram – EXISTENSIS

Existentiellt 12-stegsprogram

Ända sedan jag hade min första stora kris som ledde till en skilsmässa har jag jobbat på att bli av med beroendet av att få trygghet och kärlek från andra, och istället försöka hitta källan till kärlek inom mig själv. Arbetet har liknat Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Därför har jag lekt med stegen och skapat ett eget existentiellt tolvstegsprogram. Kanske passar det dig också?

Jag har en dröm. En naiv kanske. Men jag kan inte låta bli. Jag drömmer om en existentiell omställning – en pånyttfödelse eller inre evolutionär utveckling – där människor börjar förstå sin koppling till allt och alla och hur de är avhängiga något större, att helheten och relationen till helheten är viktigast. Jag tror inte det finns något annat sätt att få stopp på människans destruktivitet, både mot oss själva och planeten vi är beroende av. 

Men jag tror också att det behövs en rejäl förändring. Precis som Bill Wilson, anonyma alkoholisters grundare, tror jag inte att läkningen kommer förrän människan ödmjukar sig och inser att vi är tätt sammanlänkade med varandra och beroende av något större än oss själva.

1957 fick Wilson höra talas om en studie som skulle undersöka om den nyligen uppfunna substansen LSD kunde hjälpa mot missbruk. Han blev nyfiken. Under en längre tid hade Wilson åkt in och ut från sjukhuset på grund av sitt alkoholmissbruk. Han anmälde sig till studien. Redan efter ett par sessioner med LSD kände Wilson att det hjälpte. Efter ett par behandlingar var han fri från sitt missbruk och det som hjälpt var den andliga upplevelsen som trippen gett honom. Att få känna sig som en del av och viktig för något gudomligt större än honom själv gjorde att han ville sluta dricka och skada sig själv och andra.

De flesta av oss är inte beroende av alkohol, men vi är alla, på olika sätt, beroende av att jaga kärlek, bekräftelse och trygghet från personer i vår omgivning. Och precis som alkoholen gör, ställer jakten på gillande och trygghet till med problem i relationer och de kan stå i vägen för våra drömmar.

Beroende av kontroll

För egen del är jag beroende av att styra vad människor tänker om mig. För att samla gillande har jag exempelvis gjort mig flexibel, hjälpsam, lyhörd för andras behov, prestationsinriktad.

Jag har trott att kontrollen ska göra mig lycklig. Att den ska göra mig till en person som alla gillar och som de vill ha med. Att den ska hålla rädslan borta. För att inte överväldigas och explodera har jag hållit mitt liv i mycket strama tyglar. Och det har kostat. Jag har bedövat egna behov och lusten att uttrycka min vilja och mina synpunkter fritt. Det har begränsat min frihet, kreativitet och förmåga att ge och ta emot kärlek. Jag har blivit mindre mig själv och mer som de förväntningar jag trott att andra har på mig.

Precis som för Wilson har en stark andlig upplevelse lett till förändring. Det gör att jag, precis som han, tror att inget kommer att förändra sig om vi inte ser en kraft utanför oss själva som är gudomlig. Bara så kan vi läka oss själva och ställa om oss så att vi är i Livets tjänst snarare än dess motsats som strävar efter dominans och ackumulerande av saker och makt.

Ett existentiellt 12-stegsprogram

Jag menar verkligen inte att alla bör ta LSD för att ha en andlig upplevelse. Jag tror att det går att väcka liv ateistiskt hjärta på andra sätt. Efter lite funderande kring hur det skulle kunna gå till har jag lekt med de steg som Anonyma Alkoholister jobbar med och skapat ett embryo till ett existentiellt 12-stegsprogram. Säkerligen inte komplett, men något som skickar iväg en i rätt riktning.

På sätt och vis påminner de här 12 stegen om det experiment jag själv håller på med. Experimentet var inte menat som ett försök att göra upp med mitt kontrollbehov, men det har mångt och mycket blivit så. Det har definitivt gett upplevelsen av att vara i händerna på något större än mig själv som har växt i styrka sedan jag klev ut utanför mitt huvud och på riktigt anslutit mig till det liv som pågick utanför mig själv – det verkliga – och inte det liv som pågick i fantasin.

Här är de 12 stegen i en lite annan ordning är ursprunget:

 1. Erkänn att du är maktlös inför ditt beroende av att få kärlek, bekräftelse och trygghet från andra. Erkänn också att de strategier och beteendemönster du skapat för att få kärlek, bekräftelse och trygghet från andra ställer till skada för dig själv och andra.
 2. Inse att du inte är ensam. Inom dig finns en kraft större än du själv, som innebär ett helt annat sätt att tänka och vara, som är autentisk och som är en outsinlig källa till kärlek och trygghet. Du har redan det du söker inom dig. Lita till den källan och lär känna den.
 3. Överlämna dig till det gudomliga, så som du uppfattar det; kalla det Livet, naturen, Gud, Universum eller vad som känns rätt. Lita på att det finns ett syfte som väntar på att du ska upptäcka det, och att Livet självt ger dig exakt allt du behöver för att komma dit.
 4. Gör en grundlig och orädd moralisk inventering av dig själv. Vilka rädslor hyser du i djupet av dig själv, vilken skam driver dig, hur får den dig att tänka och handla.
 5. Försök förbättra din medvetna kontakt med det Gudomliga, sådan du uppfattar det; genom att både aktivera kroppen och själen. (Jag har valt att kalla det gudomliga för Livet med stort L). Kontakten ökar genom meditation, kontemplation, rörelse, vistelser i naturen, vara i ensamhet och stillhet.
 6. Erkänn inför Livet (det gudomliga) och dig själv vilka konsekvenser som ditt beteendemönster får. På vilket sätt ställer dina tankar, känslor, reaktioner och handlingar till skada hos dig själv och andra. (Att andra lyssnar är avgörande, det ger transformativ verkan till förändringen).
 7. Be om hjälp. Sök kontakt med en inre röst som du kan kalla intuition, naturen, livet eller en gudomlig röst och be ödmjukt om att den ska ge dig vad du behöver för att transformeras. Be om vägledning, riktning och styrka så att du kan nå till en punkt där du kan fylla det syfte som Livet väntar på att du ska kunna fylla. Även om du inte bokstavligen tror på något större, finns en inre röst som du kan nå.
 8. Var helt och hållet beredd på att låta Livet transformera dig. Genomskåda alla försök att ändå hålla kvar lite av dina beteendemönster för att kunna ta till när du känner suget. Lita på att Livet ger dig det du behöver, d v s fly inte från de situationer och personer som dyker upp i ditt liv även om de skapar starka känslor och reaktioner. Transformationen kan bara verka om du stanna kvar och gör annorlunda den här gången. Ske din vilja är något du kan upprepa när du märker att det är svårt att överlämna dig och ha tillit.
 9. Gör en lista över både människor och annat levande som du gjort illa med ditt med ditt beteendemönster (glöm inte dig själv). Var villiga att gottgöra allt på något sätt.
 10. När du känner att du kan säga förlåt och verkligen mena det i djupet av ditt hjärta är du redo att gottgöra alla personer på din lista. Gör det personligen i så stor utsträckning som det går. Prata med dem om vad som hänt tidigare, hur du fungerade då och berätta om rädslan som drev dig. Be om förlåtelse. Är personen död eller det är alltför komplicerat att mötas personligen, var kreativ. Det finns alltid något att göra. Du kan skriva ett brev som du inte postar, skriva ner hur ett möte skulle kunna se ut och vad du skulle säga. Du kan också skapa en försoningsritual som syftar till att gottgöra symboliskt. Men ha med ett vittne. Det behövs för att ritualen ska verka. Att ett vittne hör dig uttala på vilket sätt du gjort den andra eller dig själv illa gör att ritualen går från beskrivande till läkande. Bördan du bär lättar.
 11. Fortsätt jobba på din personliga inventering och erkänn genast när du är tillbaka i gamla mönster. Ge inte upp. Återvänd till tidigare steg om du behöver. Repetitionen stärker ett nytt sätt att vara. Se till att återkommande prata med någon om svårigheter som uppstår och om situationer när du märker att du förändrats och klarar av att göra annorlunda. Fira framgångar!
 12. När du, som resultat av dessa steg, haft haft ett uppvaknande som brutit ditt beroende av gamla beteendemönster är det dags att föra stegen vidare till andra som är i behov av dem, och fortsätt att tillämpa dessa principer i alla dina angelägenheter. Bli en mentor för andra som har problem med destruktiva beteendemönster. Starta gärna samtalsgrupper.

Kanske kan man tänka sig existentiella 12-stegsmöten i stil med ”Hej, jag heter Susanna och jag är beroende av kontroll. Den här veckan har jag…”. Och varför inte sponsorer eller mentorer eller vad de kallar dem. Att sådana som kommit en bit i att frigöra sig från de gamla hjulspår som håller en fången i ett litet förkrympt liv eller ett destruktivt liv, blir stöd åt de som är nya. Hm…

Foto: Yukan Tatseisi/Unsplash

Lämna ett svar