UA-145057765-1 Att hitta livsgnistan igen – EXISTENSIS

Att hitta livsgnistan igen

Ibland tappar vi livsgnistan och vi fylls av tomhet och orkeslöshet. Känslan kan komma smygande utan att vi förstår varifrån. Eller så löser den ut efter en plötslig förändring i livet, att någon dör eller att vi förlorar jobbet. Oavsett vilket kan resultatet bli att ingenting känns meningsfullt längre.

I det existentiella förhållningssättet är meningslöshet inte enbart något negativt. Meningslösheten och tomrummet som uppstått pekar också på en möjlighet att fylla livet med något nytt.

Kanske har det liv du lever spelat ut sin roll? Kanske säger din kropp och sinne ifrån att sättet du ordnat ditt liv på inte är hållbart? Kanske vill livet självt bara ruska om dig i din bekvämlighet?

Meningslösheten och tomrummet blir då viktiga signaler som vill väcka upp dig till tanke och handling. Frågan är då om du är redo att svara an på den uppmaningen?

Olika typer av mening

I grova drag finns fem olika kategorier av mening som i viss mån ibland överlappar varandra:

  1. Materialistisk och hedonistisk mening (saker och njutning)
  2. Självorienterande meningsskapande (självbild, egenvärde, relevans)
  3. Socialt meningsskapande (tillhörighet, kärlek, gemenskap)
  4. Idébaserad mening (moral/handlingar, engagemang för större syfte)
  5. Existentiell mening (varför det finns liv, samhörighet med världen)

Mycket av modern självhjälpslitteratur handlar om punkt 1 som handlar om mening kopplad till att ha haft ett framgångsrikt liv som är rikt på njutning och där vi uppnått vissa mål som vi satt upp.

Men den typen av mening kan snabbt göra oss ”hungriga” igen. När vi uppnått ett mål kan känna ny tomhet. För att återigen känna oss tillfredsställda behöver behöver vi sikta mot något nytt.

Självklart kan det vara så att du faktiskt saknar något som gör punkt 1 viktig. Det kan vara ett jobb, njutningsfulla stunder eller någon sak som skulle göra ditt liv enklare. Poängen är att inte fastna vid punkt 1 utan att också fundera över de övriga punkterna när livets materialistiska grundbehov är uppfyllda.

Tomhetskänslan kan ju till och med komma sig av att man just fastnat vid den här punkten.

Har du tappat livsgnistan kan det vara värt att bena i de olika typerna av mening. Försök få syn på livet som det ter sig här och nu och fundera över om du känner mening inom de olika områdena.

I en sådan sortering kan du se ditt liv i nytt ljus. Du kan få syn på guldkorn som du ska vara rädd om. Sådant du kanske behöver göra mer av. Ibland är det det mest vardagliga som ger oss glöden tillbaka. Du kan också få syn på blinda fläckar – områden som du kanske inte funderat på förut, där du inte får utlopp för just den specifika typen av mening.

Gör det enkelt

Se bara till att inte fastna i fällan att tro att livet måste vara stort i den meningen att du måste vara känd, se ut på ett visst sätt och vara inflytelserik för att livet ska vara värt att leva.

Försök frigöra dig från normerna som säger vad du borde uppnå. Det målet kanske inte passar dig.

Det är bara du och ingen annan som kan känna vad som är meningsfullt och meningsskapande för just dig. En bra riktlinje är att sådant du gör brukar ger mer känsla av mening än sådant som beskriver vem eller vad du är.

OBS! Blir tomhetskänslan långvarig och slår över i en djup depression ska du söka hjälp vid din vårdcentral. De kan erbjuda lindring och samtalshjälp. Och har tankarna gått så långt att du inte vill leva längre finns flera telefonnummer på 1177 om du behöver prata med någon akut. Läs mer här >>.

Lämna ett svar