UA-145057765-1 EXISTENSIS – Sida 2 – Existentiella samtal • Filosoficaféer

Flockautenticitet

Ofta sätts likhetstecken mellan autenticitet och en uppsättning egenskaper som betecknas som ens ”rätta jag”. Men jag tror att det blir tokigt om vi begränsar den till att vara något fixt och färdigt. För mig handlar autenticitet ytterst om frihet, och en frihet som jag dessutom hoppas ska sprida sig tills vi uppnår ”flockautenticitet”. Tänk […]

Ser du klart?

Ser vi vår verklighet utifrån tillståndet i vårt psyke? Det menade i alla fall Carl Jung och med tiden har det också blivit en slutsats jag drar av mitt experiment. När jag gick från rädslodriven till att visa nyfiken tillit, förändrades också min omvärld radikalt, mitt framför mina ögon. Först nu börjar jag förstå vad […]

Existentiell rundgång

Ibland kör vi fast, men håller ändå envist fast vid samma gamla tankar och lösningar istället för att prova nya. Det blir existentiell rundgång. Har därför skapat ett flödesschema – inte för att livets problem någonsin följer ett sånt – utan för att skaka om vår vänstra som hjärnhalva verkar tro så ibland. Alla människor […]

Du är inte missanpassad – du är för anpassad.

Det är populärt att prata om gränssättande. Men tänk om du sätter för många gränser? Men för dig själv? Du kanske egentligen behöver jobba på att riva ner barrikaderna av tankar som håller dig på plats och hindrar dig från att vara dig själv? Efter otaliga samtalstimmar börjar jag se en röd tråd i det […]