UA-145057765-1 Om – EXISTENSIS

Om

Jag som driver Existensis heter Susanna Westman. Med Existensis vill jag skapa fler rum för utforskande av existentiella frågor. Men jag vill också öka medvetenheten om människors eget ansvar och vilka möjligheter de har i sina egna liv.

Det utforskande samtalet behövs mer än någonsin. Människor tycks uppleva en ökad vilsenhet både i privatlivet men också inför samhällsfrågor och globala utmaningar. Vi behöver alla fundera på frågor som: Hur hittar jag mening i mitt eget liv? Hur kan vi som människor leva hållbart tillsammans? Hur bygger vi ett samhälle och ett liv som ger plats för meningsskapande, kreativitet och gemenskap? 

Och i grunden väntar den allra största frågan: vem är jag och vem vill jag bli och vad står i vägen för att jag ska komma dit?

Tidigare har jag arbetet inom så vitt skilda områden som kultursektorn, biometriska undersökningar, som projektkoordinator och som chef. En rad händelser privat har lett mig in på en väg där jag utmanat rädslor, skuggsidor och vanor för att ta reda på vem jag är och vad som är ett gott liv för mig. Jag har vänt på många stenar hos mig själv och har god erfarenhet av att ta mig igenom olika svårigheter, destruktiva beteenden och tankar. Utforskandet har väckt en vilja att stötta andra i samma process.

Genom Existensis erbjuder jag därför samtal både för enskilda, men också för grupper. Tillsammans med ABF och Sällskapet för filosofisk praxis leder jag filosoficaféer på bibliotek eller existentiella samtalsgrupper. Samtalsformen passar även för företag och organisationer som behöver utforska ett problem eller sina syften och möjligheter. Den biten hoppas jag kunna utveckla framöver.

Tillsammans med Linda Berg Ottoson driver jag också Livspodden där vi lyfter existentiella frågor och pratar om längtan efter mening och inre förändring och utveckling.

Förutom ett stort intresse för livsfrågor har jag en utbildning till coach med existentiell inriktning och en utbildning att leda samtal utifrån en filosofisk, utforskande modell. Grunden är för alla samtal är det existentiella synsättet på livet, människan och dess utmaningar (du kan läsa mer om det här >>).

Kontakt

Öppet för enskilda samtal via Zoom eller i mitt samtalsrum på Alsikegatan 6 i Uppsala måndagar och fredagar. Bokning görs via mejl till susanna@existensis.se (ange några olika datumförslag). Du kan också ringa 0708-330124.

På gång

Läs mer om kurser, Livspodden och öppna samtal tillsammans med andra under rubriken På gång >>.

Medlemskap

SSFP – Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis
Förening som jobbar för att Sverige ska vara ett samhälle som på alla nivåer genomsyras av filosofisk dialog och reflektion. www.filosofiskpraxis.org

SEPT – Sällskapet för existentiell psykoterapi
Föreningen har som ändamål att främja existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi.
www.sept.nu