UA-145057765-1 Förstå dig själv genom dina drömmar – EXISTENSIS

Förstå dig själv genom dina drömmar

Avfärdar du drömmar som nonsens? Som ett rengöringsprogram för hjärnan? Då kan du gå miste om vad ditt undermedvetna försöker att säga dig. I drömmen avslöjas självsabotage, omedvetna tankar och sätt du försöker bedra dig själv. Drömanalys är ovärderligt för den som försöker leva autentiskt.

Drömmar är enligt Jung det undermedvetnas sätt att kommunicera med oss. De innehåller sådant som pågår inom oss men som vi ännu inte är medvetna om. Men för att förstå drömmar på Jungs vis behöver vi bära med oss några viktiga utgångspunkter:

 • Allt i drömmarna speglar en aspekt av oss själva. Drömmar är självupptagna. Kända personer är också en aspekt av dig själv som du associerar med den kända personen (därför du valt dem att symbolisera)
 • Drömmen delger oss alltid något vi inte redan visste på ett medvetet plan
 • Undvik drömtydningsböcker och goda vänners tolkningar! Symboliken i drömmen är alltid hämtad ur vår egen värld – (Det undermedvetna använder bilder som sitt språk)
 • Arketyper (urbilder, energi-/beteendemönster) dyker upp i våra drömmar och kan berätta något om vad som pågår i oss.

Drömarbete tar lite tid. Men för alla som drivs av att utforska sig själva och som söker efter sin autenticitet är drömmarna en viktig nyckel.

Så kan du arbeta med dina drömmar

Skaffa en anteckningsbok. Anteckna allt på morgonen (man glömmer snabbt). Skriv även upp fragmentariska drömmar. De kan också visa dig vara betydelsefulla. Anteckna dem precis som de dyker upp, detaljrikt, inklusive känslointryck och tankar du har under drömmarna. Beskriv dem i presens.

Titta sen på dina drömmar i fyra steg:

 1. Associera
  Bryt ner drömmen i delar. Ett rum, en situation, en färg, en person, ett ting är var för sig olika delar. Exempelvis: korridor, vit, spiralform, gräl. Tag en del i taget och skriv ner allt du associerar till den delen. Exempel: KORRIDOR = passage, övergång, väg, genomgång, förflyttning, Rite des passages, det okända, mellanrum, arbetsplatsen o sv. Återvänd alltid till utgångsordet. Associera inte i en ”kedja”. Ta även med ordspråk och uttryck du kommer att tänka på. Och kom ihåg, personer du känner igen är symboler för något, fråga dig vad. Det gäller även dina egna barn.

  Fortsätt så tills du gått igenom alla delar i drömmen, då läser du igenom alla associationer och stryker under den/de som ”klickar” i dig, d v s de som spontant känns rätt och meningsfulla. Runda av med att se om du kan koppla en arketyp till någon av personerna/delarna i drömmen (tänk gärna sagor/myter/religiösa berättelser).
 2. Jämför med ditt liv och din personlighetsdynamik
  Gå igenom delarna igen, inkl de associationer som ”klickade” och fundera sen över vad hos dig själv de representerar: Vilken del av mig är det här och när har det dykt upp i mitt liv på senaste tiden? Vilken sida/karaktär inom mig känner sig så eller agerar så (tänk gärna arketypiskt, d v s ”hjälten”, ”barnet”, ”hjälparen”, ”medlaren” o s v).

  Delarna i drömmen kan också representera känsloladdade situationer, beteendemönster, värderingar, problem, skav, attityder, idéer, motiv/drivkraft som tagit sig uttryck inom dig eller ut genom dig. Jung upptäckte att djur ofta står för instinkter hos oss. Antal och tal kan även ha betydelse.
 3. Tolka
  Gör en syntes av det du fått fram i steg ett och två. Betrakta associationerna och parallellerna med ditt liv som en rebus och fråga dig: Vilket är budskapet som drömmen försöker meddela dig? Vilken är den enskilt viktigaste insikten som drömmen försöker nå fram med? Det här steget kan ta några dagars funderande. Fortsätt tills du känner att du förstått.

  Tänk på att undvika tolkningar som blåser upp ditt ego. Drömmar fungerar inte så enligt Jung. De pekar snarare ut något du försöker undvika. Undvik även tolkningar som gör dig till offer och pekar ut att någon annan gjort något dumt. Jung menade att drömmar handlar om eget ansvarstagande.
 4. Integrerande ritual
  Kunskapen från drömmen behöver följas upp med att vi integrerat kunskapen i vårt psyke och i vårt kroppsminne. Annars kommer vi inte att agera annorlunda i framtiden. Integrationen kan ske med en symbolisk ritual i tystnad och i ensamhet. Håll det enkelt. Välj något som kan symbolisera det centrala budskapet i drömmen. Ta det första som dyker upp även om det känns fånigt (jag har exempelvis lagt en röd sten på en bit is och betraktat alltihop tills isen smälte).

En liv i dialog med vårt djupaste

Att börja ta drömmar på större allvar skapar större vördnad för dem. Nu kan jag se klokskap där jag tidigare såg nonsens. De är en effektiv signal att jag är på väg att bedra mig själv på något sätt.

Och det handlar de val vi gör. Lever vi i linje med vår autenticitet eller tvärtemot. Det undermedvetna försöker inte tvinga oss i en riktning. Men det finns där som en faktor som försöker få oss att ta ansvar för konsekvenserna av att inte vara autentiska.

Om vi ignorerar det undermedvetnas budskap om att vårt ego snärjt oss kommer det fortsätta påverka oss genom den ena omöjliga utmaningen efter den andra tills vi ”vaknar upp” och tar ansvar för den sida hos oss som väljer återvändsgränder.

Sen har vi ju det kollektiva undermedvetna också, helhetens vilja och hur den påverkar. Men det ryms inte här.

Vill du läsa mer om jungiansk drömanalys rekommenderar jag Inner Work av Robert A. Johnson.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Lämna ett svar