UA-145057765-1 Synkronicitet som ett verktyg – EXISTENSIS

Synkronicitet som ett verktyg

Synkronicitet har alltid fascinerat människor, men få har vetat vad de ska göra med det spännande fenomenet. Ofta fastnar vi i att försöka förklara hur de uppkommer och blir till. Men tänk om vi missar poängen då? Tänk om de kan användas till att förstå något mer om oss själva och vad vi behöver just för tillfället?

Synkronicitet är ett begrepp för till synes slumpmässiga men meningsfulla händelser som knyter an till något som upptar ens tanke eller tillvaro för tillfället. Carl Jung skrev en artikel om företeelsen 1952, kanske var han inspirerad av det fokus som kvantfysiken fått med atombombens och kärnkraftens snabba utveckling.

Även om ämnet aldrig förlorat sin fascination sedan dess har synkronicitet aldrig blivit något vedertaget i våra liv. Problemet har nog inte främst varit att det är svårt att mäta och göra till bevisbar vetenskap det, även om det såklart också spelat roll, men det verkliga problemet har nog varit att ingen riktigt har förstått vad de ska använda det till. Men tänk om fenomenet kan hjälpa oss att förstå något om oss själva, om vi bara släpper taget om att försöka förstå hur synkronicitet går till.

Sen en tid tillbaka har jag dykt ner i Jungs idéer kring drömtydning, aktiv föreställning och även användning av tarotkort. Alla de områdena tar fasta på det kollektiva undermedvetna som en påtaglig verklighet i våra psyken. Jag tror att synkronicitet även måste ses ur det perspektivet. Precis som våra drömmar är fulla med symbolik som har en koppling till vad som pågår i vårt undermedvetna, kan vår verklighet också gästas av samma symbolik. Synkronistiska händelser innehåller alltså, precis som drömmarna, ett budskap från vårt undermedvetna. Men för att förstå budskapet behöver vi byta språk. Det undermedvetna använder inte talspråket utan använder sig av symbolik och metaforer i form av bilder.

För att förstå vad jag menar är det enklast att utgå från våra drömmar. Den jungianska drömtydningen utgår från att allt som dyker upp i drömmen – färger, personer och saker – har en symbolisk innebörd för just dig (Du kan alltså inte använda dig av en drömtydningsbok utan du behöver fundera ut på egen hand vad symboliken betyder). Drömmarna kan därför liknas vid en rebus. Summan av drömmarna, rebusens budskap, kan utläsas genom att koda av respektive bild* och sen lägga samman dem till en helhet som går att förstå.

Precis så tror jag att synkroniciteterna ska ses också. Det som dyker upp är bilder i en rebus som kan främst få mening för dig om du ser dem ur ett symboliskt perspektiv. Den tanken slog mig häromkvällen när jag satt i soffan i vardagsrummet och plötsligt såg hur en sten i skogen utanför såg ut som huvudet på en hjort eller ett rådjur. Jag smålog åt mig själv och hur hjärnan kan spela ett spratt med en. Bara en liten stund senare lyfte jag blicken igen, och nu låg ett livs levande rådjur i gräset i samma siktlinje där jag såg synvillan i stenen.

Vanligtvis hade jag bara noterat rådjuret som ett bland alla andra jag ser nästan dagligdags i trädgården, men nu inföll händelsen strax efter att jag såg rådjursbilden i stenen. Och det var just bara huvudet jag såg. Resten av kroppen doldes i det höga gräset. För mig faller händelsen inom det som kan kallas synkronicitet.

Men den här gången fastnade jag inte i att bara fascineras av sammanträffandet. Jag började även undra vad det kunde betyda (förmodligen för att jag är inne på drömtydningen just nu). Vad är ett rådjur för mig egentligen? Det livs levande rådjurt låg lugnt i gräset. Det tuggade och spejade efter ljud. Ibland ryckte det till och lystrade, men på det hela såg det tillfreds ut och blev liggande kvar. Det verkade tryggt fast det befann sig mitt i människovärlden.

Efter lite funderande kom jag fram till att det är något skyggt, försiktigt som utmanar sin rädsla och ändå tar sig in i samhället. Trots alla ljud den hörde från grannar som smällde i bildörrar låg den lugnt kvar i gräset. Den har tillit till sin plats och rätt till villaträdgårdarna trots allt. Den ser sig som en självklar deltagare i världen och fortsätter att vara det som ett rådjur är, något som är främmande i ett villaområde, men som ändå tar för sig av det som bjuds, trots att den är rädd och skygg.

I samma stund kände jag att det är just det budskap jag behöver i livet för tillfället. Jag behöver nå samma självklarhet som rådjuret. Jag behöver kunna vila mitt i ”pudelns kärna”, där rädsla och tvivel på mig själv uppstår. Likheten med hur Jung tolkade drömmar var plötsligt så tydlig. Därför tror jag att synkroniciteter inte bara är hintar om att man är på rätt väg. Jag tror även att det är budskap från det undermedvetna. De kan vilja peka ut vad du behöver veta just nu men är omedveten om. De kan vilja förstärka något som du enbart greppat på ett teoretiskt plan så att det även sätter sig i hjärtat och kroppen. De kan också vilja varna oss för något som vi egentligen vet innerst inne, att vi inte borde tacka ja till något exempelvis, men vi är på väg att göra det i alla fall.

Kanske stämmer det jag just skrivit om synkronicitet. Kanske var det bara en tanke som känns bra. Men bilden jag uttolkade ur händelsen etsade sig in i hjärtat. Den känns meningsfull och därför tänker jag låta den vara så välgörande som den känns just nu.

Vad tänker du om synkronicitet?

* metoden går ut på att du isolerar delar ur din dröm som om de vore en enskild bild, exempelvis en färg, en sak, en person och börjar associera till bilden. En person som dyker upp i drömmen, låt säga din chef, är alltså inte bokstavligen din chef utan chefen finns där för att denne symboliserar en aspekt av ditt psyke. Om din chef är en arrogant typ som kör över sina medarbetare är chefen med i drömmen för att uttrycka något som har med en sådan sida hos dig själv. Du ska göra associationerna i ett flöde utan att tänka för mycket. Skriv ner allt som dyker upp hur fånigt och långsökt det än verkar. Därefter går du igenom alla associationer och stryker under den som du ”klickar” mest med. Det är bildens betydelse. Sen när du har en kedja av bilder prövar du att lägga ihop dem och se om de har koppling till något som är aktuellt just nu i ditt liv.

Foto: Austin Chan/Unsplash

Lämna ett svar