UA-145057765-1 Vanans makt – EXISTENSIS

Vanans makt

Har du svårt att ändra något i ditt liv? Det kan bero på att du låst blicken alltför hårt på målet så att du missar ditt nästa steg och kliver snett. Vi glömmer lätt att all förändring börjar med att SLUTA, och att det kräver en annan insats än att BÖRJA göra något.

Förändring handlar om en rörelse med två riktningar; den ena är flödet som bygger nytt, den andra är energin som ska släppa greppet om en gammal vana. Foten ska inte bara ta riktning mot ett nytt mål, den ska också lämna det invanda steget och sättas ner på ny obekant mark.

Det sista missar vi ofta, eftersom vi hastar fram mot målet alldeles för snabbt. Sen blir vi besvikna när vi återigen trillar ner i samma hjulspår. Vi borde ju veta bättre! Vi vill ju! 

Det som saknas för att lämna det gamla är en fysisk erfarenhet i ett avgörande vägval där du tidigare brukar ha styrt steget mot det du vill sluta med. Och här krävs envishet och beslutsamhet. Liksom ett visst mått av tjurigt nötande.

Kanske blir det lättare att förstå om du tänker på din förändring som en flod som ska byta riktning. Den verkliga förändringen ligger inte i att du förstått att du vill ha en ny flodfåra åt ett annat håll. Inte heller i att du vet exakt vart du vill att din nya flodriktning ska gå. Den verkliga förändringen kräver förmåga att vända en rörelse från en inkörd fåra till ny obruten mark. Och det är en kraftansträngning och en fysisk viljeakt.

Inte bara målbild

Vi tänker för det mesta att vi behöver tydliga målbilder och tillräcklig vilja sen löser det sig. Men då har vi inte riktigt förstått vilka krafter vi försöker ändra på. Den räcker inte alltid med motivation och inspiration.

Det vi behöver klargöra är exakt när i händelsekedjan det blir kritiskt. I vilken situation är det vi tar till den enkla och invanda lösningen? Vi behöver känna vad som sker i kroppen då; både vad gäller tankar, känslor och sinnesförnimmelser. Vad stoppar vår förändring?

Vi behöver alltså ta saker i rätt ordning. Målet och viljan, men sen behöver vi också ägna lite tid och varför vi gjort som vi gjort tidigare. Vi behöver ta itu med de förutfattade idéer och känslomönster som styr in oss på det vi vill sluta med. 

Vanans makt

Den gamla flodfåran väggar består av vanans makt och kan liknas med en canyon (bergsväggar där en flod grävt sig ner). Den är djup och rymmer lathet och slentrian. Men där finns också rädslor och olika föreställningar baserade på erfarenheter från uppväxten som håller dig kvar i fåran. Att kunna bryta med detta kan alltså likställas med att gå motströms i en forsande ström med höga stadiga väggar, det hela sker instinktivt och snabbare än du hinner tänka. 

Här behöver du alltså bli medveten om vad som händer inom dig i de situationer då du reagerar på automatik. Kraftiga känslor kickar igång ett gammalt beteendemönster som ingen vilja i världen kan stoppa. Här behöver du lära dig hur det här känns. Bara då, när du kan få en föraning, kan du skapa det lilla mellanrummet där du har möjlighet att skicka iväg ditt nästa steg in i en annan rörelse. En handling som mer liknar en fysisk prestation än en tanke- eller hjärtbaserad handling. Pulsen kan gå upp. Din kropp kan börja darra och du glömmer med all sannolikhet att andas ordentligt. Det känns som en rejäl ansträngning.

Men plötsligt gör du det. Du bryter ny mark. Visserligen är fåran oröjd och sikten svår eftersom du inte gått där tidigare, men nu har du gjort det svåraste och du är inne på ny och spännande väg. Därefter brukar det vara mycket enklare. För nu finns en ny fåra att följa och sakta växer den gamla igen medan den nya blir djupare.

Och om du emellanåt faller tillbaka är det nu lättare att gå in på det nya spåret, bara du inte låter dig övertalas av enkelheten i det gamla.

Ha medkänsla med dig själv

Det här kan tyckas enkelt och självklart. Men vi är skolade att tänka positivt, vilket göra att vi inte gärna vill tänka på det jobbiga som banat vägen för den gamla fåran.

Men att klargöra exakt vilka tankar och känslor som hindrar dig, och att erkänna dem och ta dem på allvar, även negativa, kan vara skillnaden som avgör om du lyckas ta ett steg mot det nya istället för det gamla.

Och ha medkänsla med dig själv. Du är inte korkad. Du har valt det gamla sättet för att det tjänade dig väl en gång i tiden. Du gör inget som du inte vinner på, på ett eller annat sätt. Men om du kan synliggöra ordentligt för dig att du faktiskt vinner mer på att byta riktning – är det lättare att faktiskt göra det!

Foto: Ashim D’silva/Unsplash

Lämna ett svar