UA-145057765-1 Ställer vi fel fråga vid när vi ska välja? – EXISTENSIS

Ställer vi fel fråga vid när vi ska välja?

Under större delen av mitt liv har jag aldrig förstått begreppet magkänsla. Att välja har alltid varit svårt. Ändå har jag stått inför så många val i livet, vissa väldigt avgörande dessutom.  

Många filosofer frågar sig om vi ens har någon fri vilja. Sören Kierkegaard slår till och med fast att hur vi än väljer kommer vi i alla fall ångra oss. Andra som Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir betonade vikten av val och handlingar och menade att vi inte är någonting såvida vi inte väljer; att det är bara genom våra val och handlingar som vi blir till.

Vi frågar oss vad vi vill. Men kanske ska vi istället fråga oss vad vilka principer vi vill stå för och vem vi vill vara?

Kanske ställer vi helt enkelt fel fråga när vi står inför en situation där vi ska välja. Vi frågar oss vad vi vill. Men kanske ska vi istället fråga oss vad vilka principer vi vill stå för och vem vi vill vara?

Så komplettera den gamla vanliga listan med för- och nackdelar. Be någon du känner att ställa obekväma frågor kring vad som är viktigt för dig. Dyk ner i funderingar kring mod, livsgjädje, mening, ansvar och moral. Vad får mig att känna mig levande? Vad är viktigare än allt annat? Vad ger dig en känsla av mening? Vilka principer lever du efter?

Även om valet i sig kommer att vara lika ångestladdat, kommer du i alla fall ha lärt känna dig själv bättre.

Lämna ett svar