Existentiell vägledning

Har du fastnat i en känsla av nedstämdhet? Sorg? Ensamhet? Upplever du att du tappat mening och riktning i livet?

I samtal med mig får du sätta ord på det som sker och hjälp att se flera perspektiv på ditt dilemma. När du förstår din situation bättre och har fått syn på dig själv i det som händer, är det lättare att se vad du behöver göra.

Samtalen kan genomföras online via Zoom eller i mitt samtalsrum på Alsikegatan 6 i Uppsala.

 • 60 min samtal – online eller i samtalsrummet – 590 kr.
 • 25 min provapåsamtal  endast online – 0 kr (kan endast bokas en gång)
 • Är du intresserad av skuggterapi kan du läsa mer om det här.
 • Om du har dålig ekonomi finns en möjlighet att söka stipendium för 5 samtal. Läs mer om hur du gör här >>.

Mejla susanna@existensis.se för bokning av samtal. För samtal i rummet är främst är måndagar och fredagar tillgängliga. För samtal online kan även onsdag eftermiddag fungera.

Existentiell vägledning är ingen likriktad metod utan ett förhållningssätt som möter varje människa just där hon befinner sig. Tilltron är stark till att du har de flesta svaren inom dig. Samtalen är därför inte rådgivning, utan ett stöd att sortera i det som pågår för att du ska hitta din väg vidare. 

Under samtalen kan vi, om det känns relevant, prata kring vad någon av de existentiella filosoferna kommit fram till, för att se om det hjälper dig att förstå vad som pågår inom dig. Ibland, om din känsla av vilsenhet eller nedstämdhet är diffus, kan det hjälpa att göra en genomlysning av de livsvärldar som den existentiella psykologin ser som viktiga i människors liv och utforska om det är något i dem som skaver och behöver bearbetas eller förändras.

Det existentiella förhållningssättet ser positivt på det som till en början kan verka jobbigt. I varje kris öppnar sig en möjlighet att ändra hur vi förhåller oss till verkligheten och en chans att omgestalta oss själva och våra liv. Det handlar inte om att blunda för det negativa, utan om att förändra det som möjligt och acceptera det som inte går att förändra.

Existentiell vägledning passar dig som är redo att utforska din situation grundligt. Utgångspunkten i samtalen är en ömsint syn på vad det betyder att vara människa; det är inte alltid lätt att leva och vi gör så gott vi kan. Men samtalen vilar också i en stark tro på din förmåga att ta ansvar för ditt liv, men det kräver att du är redo för ärlighet, öppenhet och uppriktighet, framför allt inför dig själv, vilket är en grundförutsättning för att samtalen ska leda till förändring.

Samtalsformen kan hjälpa dig om du exempelvis:

 • känner att något skaver i ditt liv
 • genomgår en stor förändring
 • står vid ett vägval eller inför ett dilemma
 • upplever att livet inte längre känns tillfredsställande
 • har svårt att hitta glädje och mening i ditt liv (OBS: har du en depression, svår sömnlöshet eller ångest ska du vända dig till vården).
 • upplever mycket oro och ängslan
 • har svårt att veta vad du vill
 • behöver samtala om sorg och saknad
 • vill sätta ord på en svår eller svårförklarlig händelse
 • om du har funderingar kring livsåskådning/andlighet

Min uppgift som samtalspartner är att skapa en tillåtande miljö där du med öppna ögon vågar närma dig det du vill prata om. I vårt samtal kan du säga ord och känna känslor som du kanske ännu inte vågat släppa fram. Inte ens för dig själv. Allt är välkommet. Min uppgift är också att, om det behövs, ställa utmanande frågor som klargör om det som sägs verkligen är kärnan, eller om sanningen är djupare än så.

Din uppgift är att vara engagerad, både under samtalen men också där emellan. Vanligtvis bestämmer vi något du ska uppmärksamma eller öva på mellan samtalen. Så se till att du har tid att tänka efter, även när vi inte ses, för att bearbeta det som sagts under samtalen. 

Under fliken OM kan du läsa mer om mig och min bakgrund.
Läs också gärna min blogg där det existentiella förhållningssättet framgår tydligare.

Konfidentialitet och etiska riktlinjer

Alla samtal är konfidentiella. Det innebär att det vi pratar om och det som händer stannar hos mig. Enda gången då konfidentialiteten kan komma att brytas är om lagen kräver det, om jag får vetskap om att ett barn far illa eller att ett brott pågår.

När du bokar en tid hos mig upprättas ett avtal oss emellan. För att kunna fullfölja min del av avtalet behöver jag spara ditt namn, din e-post och ditt telefonnummer samt de anteckningar jag ev. för vid samtalen. Anteckningarna används för att på bästa sätt kunna fullfölja nästkommande samtal. Anteckningarna och kontaktuppgifterna sparar jag i det krypterade onlinesystemet EasyPractice som jag använder för bokning. Du kan när som helst begära att anteckningarna raderas.

Under alla samtal och i all vår kontakt förbinder jag mig att följa ICF:s etiska riktlinjer (Internationella Coachfederationen). Riktlinjerna kan du läsa mer om här: ICF Sverges etiska riktlinjer.

Vid certifiering/auktorisering behöver jag redovisa antal genomförda klienttimmar. Därför kommer du vid bokning av enskilda samtal att få en fråga om samtycke att spara dina kontaktuppgifter. ICF (Internationella Coachfederationen) och SEPT (Sällskapet för existentiell psykoterapi) kan begära ut loggen. OBS! Jag lämnar ALDRIG ut vad vi pratat om, inte ens till ICF och SEPT.

Välkommen!