UA-145057765-1 Flockautenticitet – EXISTENSIS

Flockautenticitet

Ofta sätts likhetstecken mellan autenticitet och en uppsättning egenskaper som betecknas som ens ”rätta jag”. Men jag tror att det blir tokigt om vi begränsar den till att vara något fixt och färdigt. För mig handlar autenticitet ytterst om frihet, och en frihet som jag dessutom hoppas ska sprida sig tills vi uppnår ”flockautenticitet”.

Tänk er en värld där människor känner sig fria att vara sig själva. Föreställ dig den bilden för en stund. Kan du se den framför dig?

Det är världen jag drömmer om. Och det är vad mitt arbete med Existensis handlar om. Med min verksamhet vill jag dra mitt stå till stacken och inspirera och vägleda människor hem till sig själva, oavsett om det är genom samtal, texter, dans, eller målandet.

Jag hoppas på flockautenticitet, alltså att det ska bli tillräckligt många som är avslappnade i sig själva så att det smittar av sig och får fler att våga släppa taget om allt som hör till Egots mål. Det är den värld jag vill leva i. En värld som inte styrs av våra privata eller kollektiva Egon – utan där Självet snarare styr våra privata och kollektiva Egon.

I den världen finns forfarande naturkatastrofer, torka och sjukdomar. Det är inte någon Jehovas vittnen-bild där inga jobbiga saker händer. Men där finns en gemenskap som bygger på att vi hör ihop, att allt hör ihop. Och att vi därför vill ge och hjälpa andra, eftersom det är att hjälpa den stora helhet vi själva också är.

Om tillräckligt många människor landar i sig själva kan det uppstå en synergieffekt av alla sammantagna autenticiteter (Synergi är när två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition. Ordet komme.r från grekiska syn-ergos, συνεργός vilket betyder ”samarbete” – från Wikipedia). Det goda kan då bli större än vad vi kan åstadkomma på egen hand.

Autenticitet är frihet

För att förstå min dröm om flockautenticitet rätt behöver jag säga något om min idé om autenticitet, för begreppet används av många och jag tror inte alltid att vi menar samma sak.

När jag använder ordet autenticitet menar jag en form av inre frihet. Autenticitet är för mig ett tillstånd. Och det uppstår först när du är avslappnad, tillfreds och lugn – då du är oförställd.

Autenticitet är alltså inte för mig en fastslagen lista över egenskaper hos mig själv som jag bestämt är autentiska. I den meningen finns ingen kärna att söka som man kan peka på för att tala om ”vad som är ens rätta jag”.

Autenticitet är istället ett fritt obestämt tillstånd där jag inte låter mig styras av varken min Personas strävan efter att vara en bra människa eller min Skuggas kamp för att dölja att jag är en dålig människa. Jag är oberoende av både positiva och negativa kommentarer.

Och från den punkten kan jag se världen för det den är och kan ha fokus på det sakliga. Där kan jag påtala saker utan att attackera en person eller situation. Det är ett tillstånd som uppstår ur en slags oskyldighet i mötet mellan människor och livshändelser, ett möte som är fritt från tillrättavisningar och försök att framhäva sig själv.

Den sortens autenticitet är också en fri plats där idéer och din skaparlust både uppstår och kan genomföras – oavsett om det handlar om något konstnärligt eller om problemlösning.

När jag pratar autenticitet ser jag det inte heller enbart som ett privat projekt. Det är en ovillkorlig grund för sanna relationer, en nödvändig kollektiv lösning för ett gott samhälle. Här kan en synergi-effekt uppstå. Människor i det här tillståndet, som är tillräckligt fria från sina Egon kommer snabbt att finna sig och sänka garden om dissonans skulle uppstå i en situation människor emellan. Det är bara när vi är autentiska som vi kan mötas utan konflikt och faktiskt lösa problem och inte fastna i försvarsmekanismer.

Så ser jag på autenticitet; som ett tillstånd som jag hoppas ska sprida sig. En positiv smitta alltså. Även om den kan kännas vår tror jag inte att den är det. Men jag tror att det behövs många små steg innan spridningen tar fart av sig självt.

Vad tror du? Hänger du på i min informella lågmälda revolution och gör vad du kan för att bli mer autentisk?

(Håll utkik efter Livspoddens nästa avsnitt om Lögner & halvsanningar – om varför vi har så svårt att vara uppriktiga)

Foto: Thought catalog/Unsplash

Lämna ett svar