UA-145057765-1 Existentiella lathunden vid valsituationer. – EXISTENSIS

Existentiella lathunden vid valsituationer.

Ska jag skilja mig eller inte? Ska jag skaffa barn eller inte? Var ska jag bo? Ska jag säga upp mig och utbilda mig till något nytt? Vissa val skrämmer så mycket att vi hellre väljer att skjuta på beslutet, eller inte besluta något alls. Men, om vi inte vill leva ett passivt liv, hur gör vi då för att komma till skott och välja väl? 

Om Jean-Paul Sartre, Sören Kierkegaard, Simone de Beauvoir, Edmund Husserl, Viktor Frankl och Martin Heidegger skrivit en existentiell lathund för valsituationer hade den kanske sett ut såhär:

#1 – Lista din situerade verklighet
Både Simone de Beauvoir och Sören Kierkegaard menade att människans stora frihet också begränsas av en rad ofrånkomliga nödvändigheter. De här nödvändigheterna styr oss oavsett vad vi vill eller inte. Så vilka är de i ditt liv? Gör en lista. Men låt dig inte luras av dig själv. Många gånger säger vi att något hindrar oss, när vi egentligen är fria att göra på ett annat sätt. Gör därför skillnad på de verkligt ofrånkomliga nödvändigheterna, och de som kommer från normer, moral och förväntningar (se punkt 3). Den här listan kan du stämma av emot när du resonerar kring ditt val.

#2 – Ta ett balanserat ansvar

Som människor har vi både ett ansvar för oss själva, men också för konsekvenserna för andra människor och ekosystemen i helhet. Men många gånger använder vi ansvar som en undanflykt. Vi kan exempelvis låta andra människor bära skulden för att vi inte väljer på ett visst sätt. Gör en lista med vilka olika konsekvenser dina valmöjligheter får. Kommer ditt beteende att ändras på något sätt? Vem påverkas av det? Och är det verkligen ditt ansvar att värna om den människans känslor inför ditt val, eller dennes förändrade situation? Kommer dina livsvärldar att förändras: den fysiska/materiella, den sociala med dina relationer, den personliga med din självbild och den ideala med din livsåskådning och dina principer. Lägg också märke till när du aktivt tar ett ansvar för någon annan – för att du vill, inte för att du måste.

#3 – Synliggör dina mentala spärrar

Martin Heidegger beskrev hur vi som nyfödda kastas ut i en färdig verklighet av regler för hur ”man” bör tänka, agera och känna i olika situationer. De här reglerna, som vi skulle kalla normer idag, styr oss mer än vi tror. Ibland är vi inte ens medvetna om dem. 

Ett bra sätt att få syn på dem är att tänka på vad gamla släktningar och grannar skulle säga till dig om de skulle ge dig levnadsråd. Vilka borden, måsten och ska:n hör du regelbundet eka i ditt huvud? Vilka ”så-gör-man- bara-inte” går i arv i rakt nedstigande led i din släkt? Vilka förväntningar finns på dig från föräldrar, partners, samhälle och vänner? Den lista du får fram är dina mentala spärrar. Ingen av dem är verkliga spärrar. Men du kan göra ett aktivt val att faktiskt följa dem – de blir då istället ett ansvar du tar. (se punkt 2).

#4 – Låt ditt val öka ditt livs meningsfullhet

Viktor Frankl konstaterade att en människa kan överleva det mesta bara vi hittar något som ger vårt liv mening. Så kartlägg vad som ger dig gnista i livet? Det kan vara något som du gör, men det kan också vara principer du vill leva efter eller en filosofi eller livsåskådning. Fundera sen över om dina valalternativ påverkar det du skrivit upp på din lista. Stärker eller förstör alternativen det som ger dig gnista? Blir det mer eller mindre av det som du tycker är viktigt?

#5 – Trigga intuitionen – låtsas välja

Fenomenologins grundare Edmund Husserl beskrev intuitionen som ett slags omedelbar kunskap. Den är vad vi i dagligt tal kallar magkänslan. Och den är viktig. Det är till och med så att människor med en neurologisk defekt som gör att de inte kan känna känslor i komplexa valsituationer, inte kan fatta beslut alls (studie av neurologen Antonio Damasio). 

Men ibland är det svårt att komma i kontakt med magkänslan. Prova då att låtsas välja. Singla slant och lev dig in i att du måste följa det alternativ som det blir. Låt två hörn i rummet motsvara olika alternativ. Gå till ett av hörnen och föreställ dig hur din framtid ser ut, om du gör det valet, om ett eller två år. Måla upp bilder med så många sinnen som möjligt: ljud, syn, dofter. Formulera ett brev till någon där du berättar om hur livet är när du gjort ett visst val. Även om din fantasi tryter kanske din magkänsla kickar igång och vill säga dig något.

Inte alltid är så farligt att välja fel

Även om valet kan kännas livsavgörande är det bra att komma ihåg vad Sören Kierkegaard sa: ”Gift dig, och du kommer att ångra det. Gift dig inte, och du kommer att ångra det också.” Livet är helt enkelt på det viset. Och är det inte också så att vid många val vi gjort, som inte blev så bra, inser vi efteråt att vi lärt oss något viktigt eller fått uppleva något vi inte skulle ha fått annars. Så om vi inte någon gång går vilse, blir kanske inte heller livet ett äventyr.

Lämna ett svar