UA-145057765-1 Din gyllene sida – EXISTENSIS

Din gyllene sida

Det är inte konstigt att det är svårt att förändra sig själv. Det vi vill förändra har ofta kommit till som ett skydd. Men inte alltid mot omvärlden som vi ofta tror. Utan mot att vi ska råka visa fram sidor hos oss, som vi egentligen gillar, men som omvärlden en gång avvisat. Få koll på din gyllene skugga så kan förändringsarbetet gå lättre!

Att förändra sig själv kan var svårt. Ofta försöker vi många gånger i livet. Vi testar olika sätt men faller ofta tillbaka i samma hjulspår. Men det har inte att göra med att du är korkad. Du är snarare smart, men lite väl smart för ditt eget bästa.

Orsaken till det beteende du vill ändra på kan vara att du med det beteendet försöker skydda dig från något inom dig som känns hotfullt. Det kan vara en rökridå som ska dölja det du inte vill visa upp. Att ditt beteende skapar drama och lidande gör inget, för det fyller sitt syfte som något får dig och andra att fokusera på annat.

Anledningen kan alltså vara att du vill dölja det som Carl Jung kallade för din skuggsida. Men det är inte alltid för att det där gömmer sig sådant som inte är så bra. Det är lika vanligt att du även döljer förmågor hos dig själv som är bra. Där finns alltså även din gyllene skugga.

Din gyllene skugga är positiva egenskaper och förmågor som du gömt undan för att de någon gång kodats som negativa. Som liten kan du ha fått höra att du var ”för mycket”. Någon kan ha sagt att du ”inte skulle tro att var något” eller att ingen är intresserad av ”sånt trams” som du visade att du var bra på.

Du kan ha vuxit upp i ett sammanhang där man inte förstod sig på de talanger just du har och därför fick de inte ta plats. Det är också ganska vanligt att generationer bakåt fört vidare en tanke om att man inte får ha roligt eller göra det man själv vill för då är man självisk.

Det du vill förändra hos dig kan alltså vara ett skydd eller ett flyktbeteende undan något inom dig som känns hotfullt. Och för att våga ändra på något som brukar skapa oro och ångest om man petar i det är det bra att veta vad som vänta om man gör det svåra arbetet. Det kan vara bra att ana sin gylleneskugga och på så vis ha en morot som gör förändringsarbetet lättare.

En enkel övning

Att få syn på sin gyllene skugga är ganska enkelt även om den är gömd någonstans i dunklet inombords. Om du hämtar papper och penna ska du få följa med på en övning. Men läs inte resten av texten innan du gjort övningen. Det kan trigga dig att hålla tillbaka – ditt Egot vill inte gärna att du får syn på de här sidorna hos dig själv, för det kan vara början på slutet för Egots tyranniska styre.

Tänk på en person du beundrar mycket. Det kan vara en verklig person som du känner eller någon som du följt genom sociala medier eller teve. Det kan även vara en karaktär i en bok eller film eller en mytologisk varelse som du ser upp till. Ibland kan det vara så att vi känner avund snarare än beundran. En sådan person går också bra. Om du inte kan komma på en specifik person kan du föreställa dig en personlighetstyp du beundrar.

Dra ett streck vertikalt mitt på pappret så att du skapar två spalter. I den vänstra listar du egenskaper och förmågor den här personen har som du ser upp till. Formulera det som en mening som säger: ”Han är bra på att se andra människor.” eller ”Hon är så naturlig och avslappnad när hon pratar inför människor”.

Var så specifik som du kan och lista så många du kan få fatt i. När du har fyllt en spalt så långt det går fyller du, i högra spalten, i motsatsen till egenskaperna och förmågorna. Där gör du på samma sätt och skriver exempelvis: ”Han är ointresserad av andra människor.” eller ”Hon är spänd och onaturlig när hon pratar inför människor.”

När du är klar har du fångat det som kan vara din gyllene skugga och även det som kan vara dina negativa skuggsidor.

Den vänstra spalten

I den vänstra spalten står nu egenskaper och förmågor som är sådana du inte kan se att du har. Ja, läs det igen. Det är dina egenskaper och förmågor. Carl Jung menade att vi bara förmår se i andra sådant som vi själva har och är. Så även med de positiva dragen. Vi kan ännu inte acceptera att de egentligen är våra utan projicerar ut dem på människor vi möter istället.

Det här kan vara svårt att tro på först. Själva tanken kan till och med kännas obehaglig. Fånig rent av. Du vet väl hur du själv är! Men obehaget kommer av att du lärt dig att du måste dölja de här sidorna hos dig själv för de var inte välkomna under din uppväxt.

Belöningen för att slå hål på dina försvarsmekanismer – Egot – är alltså att de här sidorna kan blomma ut, exakt så som sker med exempelvis ett ekollon som, först när skalet spricker, kan växa upp och bli en ek.

För att få fatt i din rädsla för de här egenskaperna kan du byta ut ”han” eller ”hon” till ”jag och läsa dem högt, exempelvis ”Jag, Susanna, är bra på att prata naturligt inför människor.” Obehaget och rädslan du känner kan vara själva orsaken till att du blir blyg och tystlåten för att inte släppa fram den här sidan.

Den högra spalten

I den högra spalten kan rymma beteenden som du använder för att maskera din gyllene skugga för dig själv och andra. Beteendena behöver inte alltid vara något du agerar ut mot andra utan kan vara sådant som du gör mot dig själv på ett eller annat sätt. Det finns ofta variationer av samma förmåga och egenskap. Här gäller det att tänka några varv för att se hur det kan ta sig uttryck hos just dig.

Byt gärna ut ordet ”han” eller ”hon mot jag även här i den högra spalten. Det kan kännas lika obekvämt för ofta hör det här till våra negativa skuggsidor, alltså beteenden hos oss själva som är så obekväma att vi inte gärna ser dem heller. Men de kan också tillhöra vår persona, som är egenskaper och förmågor som vi gärna vill att andra ser hos oss.

Poängen

Syftet med övningen är i huvudsak att få fram den gyllene skuggan hos dig för att ha en morot att dingla framför dig när du rustar dig för att gå emot Egots starka krafter. Skuggarbete är en bitvis oangenäm resa. Men på andra sidan det dyiga träsket av jobbiga rädslor och känslor väntar en grönare äng. Där väntar du, så som du är.

Foto: Andrew Bui/Unsplash

Lämna ett svar