UA-145057765-1 Din gyllene sida – EXISTENSIS

Din gyllene sida

Det är inte konstigt att det är svårt att förändra sig själv. Det vi vill förändra har ofta kommit till som ett skydd, men inte alltid mot omvärlden som vi ofta tror. Det kan lika gärna vara ett skydd mot dig själv, för att du inte ska visa fram sidor som omvärlden en gång avvisat. Få koll på din gyllene skugga så kan förändringsarbetet gå lättre!

Att förändra sig själv kan var svårt. Vi testar olika sätt men faller ofta tillbaka i samma hjulspår. Att det blir så har inte att göra med att du är korkad. Du är snarare smart, men lite väl smart för ditt eget bästa.

Beteende du vill ändra på kan vara ett skydd mot något inom dig som känns hotfullt. En rökridå som ska dölja det du inte vill visa upp. Att det skapar drama och lidande gör inget, för det fyller sitt syfte. Det får dig och andra i din närhet att fokusera på annat, så att ni inte ser det du försöker dölja.

Det du omedvetet döljer på det här sättet kallade Carl Jung för din skuggsida. Det mesta som döljer sig i skuggan är mindre smickrande drag. Men det är lika vanligt att du även döljer förmågor hos dig själv som är bra, ja kanske till och med din största tillgång. Den sidan brukar kallas din gyllene skugga.

Som liten kan du ha fått höra att den här sidan hos dig var ”för mycket”. Att du ”inte skulle tro att du var något” när du använde sig av din förmåga eller så avfärdades du utan attdina föräldrar exempelvis, egentligen begrep varför. Normen kring vad som är okej kan komma från generationer långt tillbaka i släkten. Den idén förs sen vidare och blir en självklar sanning.

Det är alltså ganska svårt att avtäcka sin gyllene sida. Först kan du behöva ta itu med ”rökridåbeteendet” och sen med olika föreställningar kring hur det är okej att vara för dig. Och där finns ett helt spektrum av egenbestämda gränser och sådana som upprättats av den kultur du lever i.

För att klara det arbetet kan du behöva en morot. Det kan vara bra att få en idé om vad ens gyllene skugga kan vara. Förändringsarbetet kan gå lättare då.

En enkel övning

Den här övningen är ganska enkel. Den ger kanske inte uttömmande svar om vad som kan vara din gyllene skugga, men du kommer att veta ungefär hur den kan komma att se ut.

Hämta papper och penna. Läs sedan bara så mycket du behöver av övningen åt gången innan du börjar skriva. Annars riskerar du att hålla tillbaka dig själv när du ska svara. Egot vill inte gärna att du får syn på de här sidorna hos dig själv, för det kan vara början på slutet för Egots tid vid makten.

Gör så här:

Tänk på en person du beundrar mycket. Det kan vara en verklig person som du känner eller någon som du följt genom sociala medier eller teve. Det kan även vara en karaktär i en bok eller film eller en mytologisk varelse som du ser upp till. Ibland kan det vara så att vi känner avund snarare än beundran. En sådan person går också bra. Om du inte kan komma på en specifik person kan du föreställa dig en personlighetstyp du beundrar.

Dra ett streck vertikalt mitt på pappret så att du skapar två spalter. I den vänstra listar du egenskaper och förmågor den här personen har som du ser upp till. Formulera det som en mening som säger: ”Han är bra på att se andra människor.” eller ”Hon är så naturlig och avslappnad när hon pratar inför människor”.

Var så specifik som du kan och lista så många du kan få fatt i. När du har fyllt en spalt så långt det går fyller du, i högra spalten, i motsatsen till egenskaperna och förmågorna. Där gör du på samma sätt och skriver exempelvis: ”Han är ointresserad av andra människor.” eller ”Hon är spänd och onaturlig när hon pratar inför människor.”

När du är klar har du fångat det som kan vara din gyllene skugga och även det som kan vara dina negativa skuggsidor.

Den vänstra spalten

I den vänstra spalten står nu egenskaper och förmågor som är sådana du inte kan se att du har. Ja, läs det igen. Det är dina egenskaper och förmågor. Carl Jung menade att vi bara förmår se i andra sådant som vi själva har och är. Så även med de positiva dragen. Vi kan ännu inte acceptera att de egentligen är våra utan projicerar ut dem på människor vi möter istället.

Det här kan vara svårt att tro på först. Själva tanken kan till och med kännas obehaglig. Fånig rent av. Men obehaget kommer av att du lärt dig att du måste dölja de här sidorna hos dig själv för de var inte välkomna under din uppväxt.

Belöningen för att slå hål på dina försvarsmekanismer – Egot – är alltså att de här sidorna kan blomma ut, exakt så som sker med exempelvis ett ekollon som, först när skalet spricker, kan växa upp och bli en ek.

För att få fatt i din rädsla för de här egenskaperna kan du byta ut ”han” eller ”hon” till ”jag och läsa dem högt, exempelvis ”Jag, Susanna, är bra på att prata naturligt inför människor.” Obehaget och rädslan du känner kan vara själva orsaken till att du blir blyg och tystlåten för att inte släppa fram den här sidan.

Den högra spalten

I den högra spalten kan rymma beteenden som du använder för att maskera din gyllene skugga för dig själv och andra. Beteendena behöver inte alltid vara något du agerar ut mot andra utan kan vara sådant som du gör mot dig själv på ett eller annat sätt. Det finns ofta variationer av samma förmåga och egenskap. Här gäller det att tänka några varv för att se hur det kan ta sig uttryck hos just dig.

Byt gärna ut ordet ”han” eller ”hon mot jag även här i den högra spalten. Det kan kännas lika obekvämt för ofta hör det här till våra negativa skuggsidor, alltså beteenden hos oss själva som är så obekväma att vi inte gärna ser dem heller. Men de kan också tillhöra vår persona, som är egenskaper och förmågor som vi gärna vill att andra ser hos oss.

Poängen

Skuggarbete är en bitvis oangenäm resa. Men på andra sidan det dyiga träsket av jobbiga rädslor och känslor väntar en grönare äng. Där väntar du, så som du är.

Foto: Andrew Bui/Unsplash

Lämna ett svar