UA-145057765-1 Existentiellt perspektiv på stress – EXISTENSIS

Existentiellt perspektiv på stress

Under snart ett års tid har våra liv gått på sparlåga. Vi får inte träffas. Vi kan inte resa. Och aktiviteter och arrangemang har så gott som upphört och många jobbar hemifrån. Ändå ökar antalet personer som upplever stress och som blir sjukskrivna. Det går inte längre att peka på att det är livspusslet som blir för mycket. Men vad kan det bero på då?

När vi ska förklara stress går vi ofta in på biologiska, evolutionära och biokemiska reaktioner. Vi pratar fight, flight eller freeze, och beskriver signaler i kroppen och yttre tryck. Men om vi inte också tittar på vilka tankemönster och existentiella föreställningar som kan förstärka och förlänga en stressreaktion, glömmer vi viktiga pusselbitar som kan hjälpa oss att komma ur en stresscykel.

Stress uppstår när något hotar våra grundläggande behov av mat, tak över huvudet, säkerhet, kroppskontakt, tillhörighet och kärlek. Och allt sådant är det viktigt att både reagera och agera på. Det ingår i människans fantastiska överlevnadsinstinkt.

Men vi är inte bara en biologisk organism som reagerar för att skydda oss. Vi bär också på idéer om vilka vi är och vi har olika erfarenheter, förväntningar och föreställningar som aktualiseras när vi möter händelser i omvärlden, och som påverkar vad vi känner och hur vi handlar.

Därför behöver vi se till mer än biologiska och evolutionära förklaringarna till stress. Annars glömmer vi det som är specifikt för människan; att vi är en varelse med behov av att skapa mening och att ha förhoppningar på livet.

Här kan de existentiella tänkarna ge nya perspektiv. Med hjälp av dem vi kan bredda förklaringarna till varför vi alla reagerar så olika på stressfaktorer och vad som gör att vi har olika svårt att komma ur en stressreaktion. Kanske kan vi få fatt i ett tankemönster inom oss, som vi vill ändra på.

I de kommande blogginläggen kommer jag därför utforska vad några existentiella tänkare kan bidra med för att bryta mönster som kan försämra vår förmåga att hantera stressfaktorer. Det blir lite Kierkegaard, Marcuse, Heidegger, Marx, Jung och de Beauvoir.

Läs Stress enligt Kierkegaard.
Läs Stress enligt Jung.

Foto: Lily Banse/Unsplash

Lämna ett svar