UA-145057765-1 Börja i rätt ände – EXISTENSIS

Börja i rätt ände

När vi mår dåligt försöker söker vi ofta efter felen bland de yttre faktorer och omständigheter som vårt liv har just nu. Sen anstränger vi oss för att rätta till dem utifrån något som vi tror ska göra saken bättre. Men det kan vara att börja i fel ände, att fixa symptomet men inte ändra det som orsakade problemet från början.

Många som inte mår bra byter ut relationer, karriärer, bostadsort och utseende i ett försök att må bättre. Och tanken är god. Problemet kan vara just så enkelt. Men om problemen kvarstår är det dags att fundera om du inte börjat i fel ände, annars kan det bli lite som att köpa ny cykel eller laga däcken när cykeln har fått punktering utanför ens hus, utan att ta bort det krossade glas på uppfarten som gav punkteringen.

För hur ska du få en bättre relation till ditt liv, om relationen med dig själv inte är bra?

Att komma på rätsida med ett nedstämdhet, hopplöshet och dåligt självförtroende genom att söka kuren i det yttre kommer inte att fungera. Risken är att du sitter där med en ny framgångsrik karriär, gott om nya fina saker och en ny fin familj men innerst inne känner du dig ändå låg och värdelös.

Steg 1 – Vem är du?

En god relation med dig själv börjar med frågorna: Vem är jag? Vad vill jag? Och lever jag utifrån detta?

Det här är grundläggande frågor inom den existentiella filosofin och psykologin och de kan låta som enkla frågor att besvara. Men om du tar frågorna på fullt allvar kommer du märka att de är knepiga.

Orsaken är att du har år bakom dig av att se på dig själv och andra på ett visst sätt, och det är lätt att gå vilse här. Det kräver en del arbete för att sortera i vilka livsmål du ärvt från andra och vilka som faktiskt bottnar i dig. Och de här frågorna är avgörande för kvaliteten på alla dina andra relationer i livet. Om du inte lever utifrån det som känns sant för dig kommer du förr eller senare att känna skav, ångest och nedstämdhet, för det är de känslor vi har som signalerar att vi gått vilse på något sätt.

När dina svar sedan börjar klarna tar ett arbete vid att faktiskt börja leva utifrån dig själv, din vilja och dina behov. Och den biten kan vara skrämmande. Det handlar mycket om att gå emot sina rädslor och våga göra, säga och känna det du inte tidigare vågat av olika anledningar. Du behöver våga lägga ner din invanda ”mask” (din persona) och släppa fram det som finns under. Till slut kommer du att märka att din nya ”drivrutin” – att vara autentisk – börjar kännas som det nya normala. Då är det dags för nästa steg.

Steg 2Vem är Den Andre?

Först nu är det läge att börja kika på det stora hela. Vad är egentligen ”omvärlden”? Vem är Den Andre för dig? Vad är meningen med alltihopa? Vad är din plats i helheten och har du hittat fram till hur just du passar in i världen?

De här frågorna kan vara minst lika svåra att besvara som de första. Och här är det lätt att snabbt haka på vissa färdiga tankesätt och traditioner och rätta sig fullständigt efter dem. Men att till början betrakta alla tillgängliga livsåskådningar och filosofier som ett smörgåsbord ger dig en chans att provsmaka och avgöra själv vilken som slår an en resonans i dig, och vilken som känns rätt. Kanske behöver du bygga helt egna svar på de här frågorna?

Steg 3 – Vad är din roll i er relation?

Egentligen är det inte dags att förändra ditt yttre förrän du kommit hela vägen hit. För nu bär du med dig en visdom. Du har kunskap om dig själv och du har kunskap om hur du förhåller dig till omvärlden, och du har börjat leva därefter. Du har börjat närma dig att se en helhet, som ger ett vidare perspektiv än en smal horisont som tänker enbart utifrån normen.

Här sker det verkliga skiftet. Från att gå in i relation med livet på det ensidiga sätt som de flesta av oss gör i början av livet där den vanligaste frågan är: ”What´ s in it for me?”, kan du nu se bredare och börja söka den mening som tålmodigt väntat på dig. Och frågan blir då mer: ”What´ s me in all of this?”

De här stegen finns också med i Carl Jungs individuationsprocess där han såg som första steg att göra sig fri från Personan som driver oss långt bort från vår autenticitet. Nästa steg var enligt Jung att jobba med sina skuggsidor som är ens omedvetna egenskaper som styr mer än vi vill tro och som ställer till problem för oss. Först när vi på det här viset börjat närma oss det han kallade Självet kan vi börja vända oss mot det stora hela och söka svar på hur vi förhåller oss till omvärlden. Och det förhållandet avgörs enligt Jung hur väl vi utvecklad vår Anima och Animus som är sidor av oss som styr i våra relationer. Som sista steg kan vi bli ”Den Vise” som ser världen utifrån en helhet och som också förstår sin plats i den.

Vilken ände har du börjat?

Foto: Ashley Batz/Unsplash

Lämna ett svar