UA-145057765-1 Vill du sluta vara självskrämd? – EXISTENSIS

Vill du sluta vara självskrämd?

Har du återkommande problem i ditt liv som du inte lyckas ändra på? Sådant som ständigt gör dig olycklig. Kanske skräms du av dina skuggsidor och kastar dig in i självflyktbeteenden som ställer till det för dig och andra. Lösningen är att möta dina skuggsidor och göra upp med din självskrämdhet. Skuggarbete ger dig nycklar till att återupptäcka ett friare enklare sätt att vara.

Djupt inom oss bär vi alla på en längtan efter att få vara oss själva i ett naturligt avslappnat läge där vi är oförställda. Vi har alla haft det en gång som barn. Men av olika anledningar har vi lärt oss att vissa uttryck hos oss själva är fel och måste hållas tillbaka. Det kan ha skett genom tillsägelser från föräldrar som blivit arga på oss eller genom att vi orsakat problem för andra på något vis. Öppenheten mot världen kan också ha sårats allvarligt genom bokstavliga fysiska eller psykiska övergrepp.

Att vår ursprunglighet stöts och nöts mot omvärlden, och att vi på så vis omformas har en viktig funktion. Vi behöver lära oss om faror och att inte kränka andras frihet. Vissa beteenden funkar helt inte i sociala sammanhang. Men mycket kan gå snett i den här processen, men det har en logik. Personer som misshandlar eller utnyttjar barn sexuellt för ofta vidare en sanning om världen som de själva lärde sig som små: världen går inte att lita på och vuxna kommer att göra illa en. Det är en förvriden, skev kunskap som bekräftar sig självt i själva övergreppet. Skevheten går på så vis i arv i generationer tills någon förmår bryta den – ofta någon som upplevt en annan starkare sanning, en som säger att världen går att lita på.

Såren kan också vara rena misstolkningar. Ett litet barn har inte förmåga att se komplexiteten i en vuxens handling eller tillsägelse. Ett barn ser bara utifrån sig själv och sin begränsade värld. Om du exempelvis möter återkommande vredesutbrott från en förälder för att du för tusende gången väcker ett litet syskon som äntligen somnat, kan det av dig tolkas som att din explosiva glädje är farlig, fast den egentligen bara var olämplig just där och då. Syskonet och du växer upp, men inprogrammeringen att din glädje är oönskad och farlig sitter kvar.

Och det är i situationer då du är nära att slappna av in en egenskap av din ursprungliga naturlighet som du kodat som farlig, som du blir självskrämd, det fantastiska uttryck som författaren Stig Claesson uppfann i sin bok Vem älskar Yngve Frej. Du står inte ut med att släppa fram något som du tror är farligt för dig – och du står heller inte ut med att se samma egenskap hos någon annan.

Självskrämdheten triggar en hel arsenal av självflyktbeteenden, som hjälper oss att inte släppa fram det vi uppfattar som farligt hos oss själva. Det kan vara att vi blir arga och irriterade, pedantiska eller slarviga, misstänksamma, svartsjuka eller manipulativa. Vi kan också bli hjälpsamma, prestationsinriktade eller ha svårt att veta vad vi har för åsikt. Listan över självflyktbeteenden är lång och du kan läsa fler exempel här >>.

Men att vara på sin vakt mot sig själv är energikrävande. Det kan få oss att känna oss helt utmattade efter att ha varit i andras sällskap. Vi kan också bli överrumplade över våra egna reaktioner i vissa lägen. Vi kan bli oproportionerligt arga eller ledsna till synes utan anledning.

Så småningom kan vi komma till en punkt när vi inte längre vill veta av våra inprogrammerade beteende. Vi vill bli fria. Vi har ett vagt minne av att vi har ett inre mer avslappnat jag och vi påbörjar ett sökande. Inte sällan är sökandet en del av det som brukar kallas medelålderskriserna. Men på vägen dit går vi ofta vilse i självförsvarsmekanismer, som att skylla vår situation på någon annan, eller i kortsiktiga lösningar som positivt tänkande. De här mekanismerna är egentligen ännu en variant av självflyktbeteenden för att undvika att närma sig den brännande, avskydda sidan hos sig själv.

Det här arbetet att desarmera ens förträngda sidor kallade Carl Jung för skuggarbete. Det är helt enkelt en resa inåt för att söka efter ens skuggsidor och dra ut dem i ljuset. I skenet av dina vuxna ögon kan de sluta ha makten över dig. Så länge du inte dragit fram dina skuggor i ljuset kommer de fortsätta att ställa till elände i ditt eget liv och i värsta fall drabba andra. Det är när du accepterat skuggorna och gjort upp med beteenden som varit en självflykt som möjligheten till ett friare sätt att vara och ett lugnare liv öppnar upp sig på riktigt. Med minskad självskrämdhet ökar du också chansen att skapa mer mening, glädje och kreativitet i din vardag.

Är du redo att påbörja den resan? Läs mer om Skuggarbete här >>.

Lämna ett svar