UA-145057765-1 Vara fel – EXISTENSIS

Vara fel

Dras du med en känsla av att vara fel men blir inte av med den? Kanske går du inte till botten med problemet. Kruxet kan vara att du identifierat dig med dina sociala anpassningar snarare än med din autenticitet.

Grunden till skam är en känsla av att vara fel. Vi är så obotligt felskapade att det inte återstår annat än att dölja det för andra och göra vårt bästa att glömma bort att vi är ett svart får i vår herres hage.

Skuld är en enklare känsla. Den dyker upp när du har gjort fel. Det är visserligen jobbigt att ha trampat i klaveret. Men där finns en öppning att säga förlåt och gå vidare. Skuldkänslan säger inget om vårt totala egenvärde, bara om värde av en specifik handling.

Skuld kan dessutom till skillnad från skam var ganska användbart i sociala sammanhang. En människa som aldrig känner dåligt samvete eller skuldkänsla liknar en psykopat. Skuldkänslor hindrar de flesta att inte begränsa andras frihet och vara skitstövlar. Det kan vara ett verktyg som reglerar vår samlevnad.

Skuldkänslor kan såklart också gå överstyr, men de är lättare att jobba med. För djupt inombords finns ändå en övertygelse om att det finns något friskt och helt, något som kan gottgöra.

Det är viktigt att upptäcka om du tror att du är fel på något sätt. För den övertygelsen är ofta roten till alla möjliga problem i livet. Och inget kommer att bli bättre om vi inte kan komma till rätta med själva grundövertygelsen. Vår ansträngning att förbättra vårt liv blir annars mest ett försök att lindra symptomen istället för att ta itu med orsaken.

Ingen människa är fel

Det grundläggande misstaget som de flesta människor gör, och som bidrar till att skam och dålig självkänsla är ett sådant vanligt problem, är att vi till att börja med, ens tror att vi kan vara fel.

Ingen människa är någonsin fel. Vi föds in i den här världen som ett komplett Själv som Carl Jung skulle ha kallat det. Självet är vår autentiska kärna. Genom Självet är vi fria att agera så som vi vill och som passar bäst i den situation vi hamnat i. Självet behöver visserligen lära sig att fungera i världen, precis som en diamant behöver slipas för att gnistra.

Men i vår socialisering gör vi ett misstag. Istället för att se vår personlighet, (De egenskaper som Jung kallade Egot, dels – personan – som består av de egenskaper vi tror kommer göra oss omtyckta, dels – skuggan – som är de egenskaper vi absolut inte vill förknippas med), som ett praktiskt redskap för att fungera i grupper, börjar vi identifiera oss med Egot.

Genom tillrättavisningar eller att vi blivit förlöjligade börjar vi förknippa Självet med något som ställer till det för oss. Egot verkar istället mer fördelaktigt för oss. Vi tror vi vinner på att göra Egot till vårt rätta jag. Därför försöker vi ganska tidigt i livet glömma och gömma Självet. Vi vill inte ha att göra med vår autenticitet för vi tror att Självet är en problemskapare. Självet är fel och rent av farlig.

Självets pånyttfödelse

En av våra viktigaste uppgifter i livet är därför att, om vi vet med oss att vi drivs av skam, återidentifiera oss med vår autentiska kärna.

Det är en process som kallades individuationsprocessen av Carl Jung. Ordet individ kommer från latinets individuum med betydelsen ’odelbar’. Individuationsprocessen är alltså en process för att göra upp med Egots splittring i en god (personan) och en ond sida (skuggan).

Självet är potentialen till allt. Självet är den frihet som existentialisterna sa att människan består av. Därmed inte sagt att vi behöver agera ut allt. Men genom Självet finns den självklarhet som de flesta av oss längtar efter.

Är vi rotade i Självet istället för Egot är det lättare att göra fel och sedan säga förlåt och rätta till. Ett misstag ruckar oss inte så lätt. Vi kan drabbas av skuldkänsla men den går över när vi gott rätt för oss.

Är vi däremot är fast i att identifiera oss med Egot kommer alltid att känna oss fel oavsett hur många självhjälpsböcker vi läser eller hur mycket framgång, prylar eller beundrare vi har. I grunden kommer vi ändå att känna att vi är fel.

Hur är det med dig? Brukar du känna dig som en bluff? Känner du dig ofta fel och som om du inte hör hemma?

I nästa inlägg ska jag försöka sätta ihop några idéer om hur vi kan börja frigöra oss ur Egots grepp och bli bättre grundade i Självet.

Foto: Jaqueline Day/Unsplash

Lämna ett svar