UA-145057765-1 Träna själen? – EXISTENSIS

Träna själen?

Alla vet vi att vi behöver ta hand om kroppen. Att den behöver god näring och rörelse för att hålla sig i form. Men hur många tränar själen/psyket? Att träna själen är att väva en väv av sammanhang åt sig själv, som kan hålla oss i både goda och svåra tider.

Svenskar tränar mest av alla inom EU. I en studie 2014 gjord av livsmedelsföretagen lägger vi 50 miljoner på motion och hälsa. Vi åker också alltmer på yoga- och meditationsretreat vilket ju är en slags träning för själen. Men hur vårdar vi själen till vardags? Vad kan vi göra för att öka vår existentiella hälsa utan att resa iväg?

WHO, Världshälsoorganisationen har identifierat 8 områden som bidrar till god existentiell hälsa. De är väl värda att fundera över. Hitta någon att samtala med eller ta dig tid att fundera över dem på egen hand. Du kan göra en enkel lista och där du beskriver hur du ser på vart och ett och tänk efter om du vill utveckla något av områdena vidare.

  • Hopp: Känner du tillit till att ditt liv och samhället i stort har mening och utvecklas till något gott?
  • Helhet: Känner du att du ordnat ditt liv så att ditt arbete, dina relationer, din syn på dig själv och hur du tar hand om dig själv stämmer överens med det du tycker är viktigt i livet?
  • Harmoni: Kan du vara dig själv fullt ut på jobbet och hemma? När trivs du inte?
  • Att ingå i ett sammanhang: Har du sammanhang där du känner tillhörighet, där du är behövd och där du är välkommen precis som du är? Där du kan prata om det som är angeläget för just dig?
  • Existentiell kontakt: Känner du att du är en del av något som är större än dig själv; naturen, gud/-ar, samhället?
  • Personlig tro: Hur förhåller du dig själv till exempelvis döden? Har du livsprinciper som kan vägleda dig i val och handlingar? Känner du till en livsfilosofi eller livsåskådning som du känner rimmar med din övertygelse och som du kan bottna i?
  • Mening: Hur ser meningen ut i liv och din vardag? Och hur ser du på meningen i ett större perspektiv; vad är meningen med att det finns liv; att universum existerar?
  • Förundran: Kan du bli mållös och hänförd av stora och små saker i ditt vardagsliv men även i naturen och ute i samhället? Kan du se väven av liv och död som vi alla ingår i? Kan du göra något för att väcka din förundran?

Framför allt är det viktigt för den existentiella hälsan att prata med varandra. Själva samtalet i sig gör något speciellt med oss.

De som går på de existentiella samtalscaféerna jag leder på ABF säger alla samma sak. De har saknat en plats för den här typen av samtal. De känner sig uppfyllda när de går därifrån. De uttrycker att de upplever gemenskap och samhörighet trots att de inte vet namnen på varandra.

Det vi gör är inget märkvärdigt och kan göras av alla. Vi pratar om små och stora saker. Om sådant som förenar oss alla och som ingår i livet. Det kan vara samhörighet, vardag, förundran, kroppen eller hemkänsla. Det speciella är att vi stannar kvar vid samma ämne i två timmar. Vi vrider och vänder på temat och delar våra erfarenheter över en kopp kaffe och lite fika.

Ingen av oss får egentligen svar på frågorna vi ställer. Men samtalen väver en väv där alla bidrar med trådar. Och när caféet är slut har vi knutit band med varandra och livet. Vi är inte längre ensamma i vår existentiella ensamhet. Vi delar den med varandra.

Är du nyfiken på ett existentiellt samtalscafé är du välkommen till Vardagsrummet varannan måndag kl. 13-15. Vi träffas på S:t Persgatan 22 A, i ABF:s lokaler. Välkommen du med!

Läs mer om Vardagsrummet här >>.
>. (öppnas i en ny flik)”>Gå till Vardagsrummets Facebooksida här>>.

Lämna ett svar