UA-145057765-1 Kärlek enligt Kierkegaard – EXISTENSIS

Kärlek enligt Kierkegaard

Trassel i dina relationer? Svårt att få till det där med kärleken i ditt liv? Idag handlar inlägget om Kierkegaards förklaring till varför det är så. Egenkärlek är enligt honom både problemet och lösningen.

Idag använder vi ofta ett och samma begrepp för kärlek. Men de klassiska grekerna slängde sig med en rad uttryck för olika sorters kärlek. Eros var den erotiska kärleken. Filia den broderliga eller den vänskapliga kärleken. Storge var den kärlek som enbart berörde relationer inom familjen. Men den kärlek som aktades högst var agape, den oförbehållsamma och villkorslösa kärleken, ofta då förknippad till relationen till eller från en gud.

En filosof som tänkt mycket om kärlek är Sören Kiergegaard. Kanske fick han anledning att tänka över detta sedan han brutit förlovningen med Regine Olsen efter ett år. Sören skrev en hel bok om kärlek, Kärlekens gärningar. I den utgår han från det bibliska uttrycket: ”du skall älska din nästa som dig själv”. 

Boken är en uppgörelse med både den romantiska och vänskapliga kärleken. Kierkegaard menar att båda de typerna av kärlek alltid riskerar att göra oss olyckliga, för i den typen av kärlek kan vi aldrig få det vi längtar efter, som är att bli älskade exakt så som vi är.

Problemet är att i romantiska förhållanden och i vänskap gillar vi sådana som är lika oss själva. En slags egenkärlek alltså. Men av det slaget att den ofta handlar om en idealiserad bild av oss själva. Vi gillar helt enkelt andra som är så som vi själva skulle vilja vara och tror oss vara. 

Men så fort vi inte förstår den andre eller börjar ogilla densamme väljer vi bort personen. Antagligen är det därför det gör så ont att bli ratad. Vi blir förskjutna för den vi egentligen är. Det är därför det bara är den villkorslösa kärleken, det vill säga agape, som kan ge oss den kärlek vi längtar efter.

Målet är alltså att som Kierkegaard säger söka likställdheten, alltså att inte göra skillnad mellan oss själva och andra, eller mellan vissa grupper av människor och andra. Då öppnar vi upp för kärleken.

Kierkegaards viktigaste bidrag till frågan om kärlek, är att i Kärlekens gärningar pekar han ut varför människan dras med så mycket problem när det kommer till kärlek. Budet säger ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Om vi inte älskar oss själva, kan vi alltså inte heller älska andra. Är du väldigt hård, dömande och självkritisk mot dig själv – ja, då är det också så du älskar andra. Kvaliteten på din kärlek gentemot andra och världen, avgörs alltså av kvaliteten på kärleken till dig själv. Du älskar helt enkelt din nästa som dig själv. Den går inte att fuska sig förbi.

Problemet och lösningen är alltså samma sak – egenkärlek – men det handlar om att kasta bort den idealiserade bilden av dig själv och omfamna dig så som du verkligen är. Så vill du bli fördjupa kärleken i ditt liv och höja kvaliteten i de relationer du har, behöver du alltså börja med dig själv. Frågan är då hur det står till med likställdheten inom dig själv. Hur förlåtande och accepterande är du mot dina mindre smickrande sidor? Kanske behöver du en alla hjärtans dag där du själv är i fokus. Eller snarare ett helt år. Att förlåta sig själv är inte lätt.

Foto: Debbie Hudson/Unsplash

Lämna ett svar