UA-145057765-1 Dags att ömsa skinn? – EXISTENSIS

Dags att ömsa skinn?

Första delen av vårt liv levs för det mesta utifrån hur vi lärt oss att ett liv borde vara. Det formar vårt yrkesval, val av livspartner, vänkrets och boende. Den andra delen av livet brukar vara en uppgörelse med den första. Är det dags för dig att ömsa det första skinnet?

Det börjar med att det kliar lite rastlöst inombords. Du känner dig lite missnöjd. Uttråkad kanske. Inget av det som brukade hålla dig intresserad och upptagen känns längre kul. Du kastar dig från det ena till det andra. Har du otur växer det här till en irritation som går ut över andra. Du blir inte särskilt kul att leva med.

Så småningom kan missnöjet börja överskuggas av nedstämdhet: är inte livet mer än så här? Då börjar det skava ordentligt. Kanske mår du till och dåligt i situationer som tidigare kändes okej eller kanske till och med kul; på jobbet, i vänkretsen eller i ditt förhållande.

Ibland uppstår lätt ångest. För vissa går det här missnöjet så långt att de plötsligt inte står ut med sig själva; de vill inte dö, men vill inte gärna leva heller. Här börjar det gränsa till depression.

Det här skavet kan följas av ett nytt skov av det gamla vanliga; att du söker ett nytt jobb, går ner i vikt, renoverar huset eller bryter upp från där du bor eller ett förhållande. Det funkar för en tid. Men snart är du tillbaka till en begynnande rastlöshet. Det sociala eller materiella kan inte göra dig nöjd längre.

Känner du igen dig i det här har du helt enkelt uppnått den tid i livet då ditt första skinn börjar bli för trångt. Du håller på att upptäcka att den du varit inte längre passar dig. Och under missnöjet börjar också din längtan att förvandlas. Det fokus du tidigare haft på att etablera dig socialt och materiellt, vänder sig nu ut mot något okänt – du längtar, men efter vad?

Joseph Campbell kallade det här tillståndet för en ”kallelse till omgestaltningens mysterium”. Campbell studerade sagor och myter från hela världen och såg att kärnan i så gott som alla berättelser är en slags själslig övergångsrit där en person känner sig manad att ge sig ut i världen (det okända) för att bli en fullständig version av sig själv. Det som beskrivs är en transformation likt den larven genomgår på sin väg till fjärilen; en död och pånyttfödelse. Du hittar berättelsen i den antika Odyssén, hollywoods Star Wars och japanska Spririted Away; i så gott som alla berättelser där huvudkaraktären utvecklas på något sätt.

Men man kan tro att vårt samhälle idag är besatt av hjältens resa som fokuserar så mycket på individens utveckling. Det man då inte inser är att den fullständiga versionen av sig själv som är målet i den mytologiska alltid är en version som tjänar ett högre syfte större än en själv. Resan handlar alltså om att väcka en fallenhet till liv som inte bara gagnar en själv, utan kommer hela stammen, eller samhället till godo. Om den första halvan av livet handlar att förbättra ens personliga existens, handlar den andra om att förbättra något för kollektivet eller mänskligheten.

Hjältens resa beskriver därför inte en förvandling som syftar till att förbättra ens materiella eller sociala status. Utan det är en förvandling där man lämnar sitt vanliga jag med alla sina personliga begränsningar, egenheter, förhoppningar och rädslor och låter sig pånyttfödas som någon som låter ett större syfte styra en. Det är en psykisk pånyttfödelse; en slags mognad.

Hjältens resa är en uppgörelse med dina skuggsidor men också med dina ideal. Det är också en uppgörelse med hur livet blev. Har du verkligen tagit tillvara på din fallenhet och särskilda talang?

Så känner du ett skav, en otålighet eller nedstämdhet är du kanske redo att växa ur ditt gamla skinn. Det kan vara dags att ge dig in i den mörka skogen i ditt inre och möta dina rädslor och utstå prövningar för att till slut kunna förpuppas och för första gången breda ut dina vingar och lyfta med lätthet.

Hjältens resa är en metafor, och exakt hur den kommer att se ut i ditt fall, vet ingen. Men det hör också till. Det viktiga är att lyssna på din längtan och börja sätta dig i rörelse i den riktningen. Sen får du se vad som möter dig på vägen.

Lämna ett svar