UA-145057765-1 Vilken tankefälla begränsar dig? – EXISTENSIS

Vilken tankefälla begränsar dig?

Många av oss går kurser, läser och mediterar för att utvecklas och må bättre. Ändå känns det ibland som om vi aldrig kommer dit. Kruxet är att en del av din egostruktur kan hålla dig tillbaka, och ge känslan av att vara fast. Idag handlar inlägget om tankefällor enligt enneagrammets personlighetstyper.

Alla människor formas av upplevelser från barndomen, både positivt och negativt laddade upplevelser. De skapar föreställningar och övertygelser som vi sedan använder för att orientera oss i livet. Det är lite som att vi får en drivrutin för att ta oss fram. Den ger oss konturer och vår personlighet.

Problemet är att för så gott som alla grundar sig delar av drivrutinen på ett kognitivt misstag. Alltså en tankestruktur som utformades utifrån den miljö vi växte upp i men som inte gäller i vuxenlivet där vi är fria att forma vår egen miljö. Som vuxna drivs vi alltså fortfarande ofta av ett barns rädsla för att bli utstött eller från en övertygelse om brist på kärlek, trygghet, uppmärksamhet eller materiella tillgångar på grund av att det är något fel på oss.

Ibland har så klart grundtanken haft bäring. Uppväxten kan ha varit kaotisk och bristfällig. Men ibland är den ett rent missförstånd från ett barns sida. Att få ett syskon är till exempel helt normalt; för ett litet barn kan det vara traumatiskt och skapa en föreställning om att hen är bortstött på grund av en rad fel och brister.

Kruxet med grundtanken är att den ger ett beteende som hindrar dig från att uppnå det du längtar efter. Tanken blir alltså en fälla för dig själv. Istället för att ge dig det du vill ha, gör beteendet att du kommer allt längre ifrån detsamma.

Tankefällor enligt enneagrammets nio personlighetstyper

Enneagrammet är ett bra sätt att få syn på sin egen tankefälla. Systemet karaktäriserar personlighetstyper utifrån deras grundläggande rädslor och övertygelse; som formar allt från fokus, beteende till känslor.

Att få syn på sin grundövertygelse är viktigt. Ju mer medveten du blir om hur dina tankar går och hur de påverkar dig och ditt liv, kan du börja agera på ett mer hälsosamt sätt och omvandla din personlighets beteende till en styrka istället för något som skapar problem.

Men de här grundtankarna verkar oftast i vår skugga där det är svårt att få syn på dem. Ibland kan det vara lättast att utgå från vilken egenskap vi irriterar oss mest av allt på hos andra – det kan vara personer som drivs av samma grundtanke som oss själva (läs tidigare inlägg om Enneagrammet och hitta länk till test >>).

Personlighetstyperna och deras tankefällor

 • Nian – fredsmäklaren:
  ”Att hålla med är det enda sättet att få vara med”

  För att slippa obehaget med konflikter avstår en nia ofta från att uttrycka sin vilja och sina verkliga åsikter. De har vuxit upp i en familj med mycket gräl och där deras tankar och vilja mötts med ointresse, ilska, suckar eller en upplevelse av att bli ”överkörda”. Nian längtar efter samhörighet, kärlek och gemenskap men eftersom de avstår från att uttrycka åsikter och vilja blir de ofta ”konturlösa” och ointressanta för omgivningen. Beteendet gör alltså att de går miste om de nära kontakter de vill ha. Här är några varianter av tankar som en nia har om sig själv:
  – Jag spelar ingen roll för någon och det är enklast så.
  – Andra har helt enkelt starkare åsikter än vad jag har.
  – Det är inte okej att bli arg och upprörd. Då tar andra avstånd från dig.

  Det är viktigare att vara snäll och lugn än att vara sann mot mig själv.
 • Åttan – utmanaren:
  ”Jag är så stark och osårbar som jag tror jag är” eller ”Det är sant för att jag sa det.”
  Åttor har ofta en tidig upplevelse av att ha blivit sårade/dominerade av en förälder som begått övergrepp fysiskt eller verbalt. Den starka känslan av sårbarhet som det här har gett gör att åttan skapar en övertygelse om sin egen styrka, ofelbarhet och osårbarhet för att de aldrig ska bli ”dominerade” igen. Problemet är att den starka rustningen och hårda skalet ofta gör att de är vårdslösa med sig själva och andra vilket gör dem både fysiskt utmattade och sårbara och psykiskt ensamma eftersom relationer blir svåra. Här är några tankar som tar form ur detta:
  – I en hård värld är det viktigt att vara stark för att överleva.
  – Svaga människor är inte värda respekt.
  – Jag kan göra vad jag vill – ingen kan säga till mig vad jag ska göra.

 • Sjuan – entusiasten:
  ”Om jag inte är positiv kommer jag att gå under.”

  Sjuans övertygelse är formad ur en stark rädsla för att bli fast i mörka smärtsamma tankar och kommer ur en upplevelse av att aldrig ha fått visa negativitet som liten eller av att ha växt upp i en känsla av övergivenhet och oro. För sjuan är att det är avgörande att alltid ha humöret uppe, se till att man har valmöjligheter och att vara optimistisk. Problemet med tankemisstaget är att sjuan sällan kommer till en punkt där de kan processa mörka känslor och tankar och därmed också uppleva att de inte bara överlever dem utan också utvecklas som människa genom dem. Sjuorna kan gå miste om djupa innerliga relationer. En sjua kan också missa att ta sig ur dåliga förhållanden eller jobb eftersom deras positiva vinkel gör att de nedvärderar allvaret i en situation. Istället för mindre smärta kan det alltså bli mer smärta.
  – Jag måste alltid ha möjligheten att göra något roligt eller ha något roligt att tänka på så jag inte mår dåligt.
  – Jag måste undvika att uppleva tristess, obehag eller smärta eftersom jag då kommer att bli fast i den.
  – Varför skulle någon vilja uppleva sina jobbiga känslor när man kan ha kul?

 • Sexan – ifrågasättaren:
  ”Att tänka att världen är en farlig plats bekräftar att den är farlig.” eller ”Att jag är paranoid betyder inte att ingen är ute efter mig.”
  En sexa bär med sig en upplevelse av stark osäkerhet och otrygghet. De har också problem med en misstro gentemot auktoriteter – i barndomen bedömdes inte föräldrarna som trygga och kompetenta. En sexa är därför konstant upptagen med att ifrågasätta rådande tankar – eller att söka efter kompetenta auktoriteter Deras övertygelse om att världen är farlig skapar också en konstant oro och ängslighet på gränsen till ångest. Det här sättet att tänka leder inte sällan fram till ”självuppfyllande profetior” genom ett tunnelseende som samlar statistik, nyheter eller minnen av upplevda olyckor och svek för att bekräfta övertygelsen att världen är farlig. Sexan är den typ de flesta tillhör och varianterna på tankar är därför många, men här är några:
  – Jag måste vara alert och uppmärksam på tecken på fara.
  – Genom att föreställa mig det värsta, är jag förberedd!
  – Att samla data hjälper mig att bli trygg och säker.

 • Femman – observatören:
  ”Mänsklig kontakt utmattar snarare än berikar.”

  Femmor har ofta upplevt sig invaderade eller överkörda som små. Det kan ha varit oroligt omkring dem eller någon av föräldrarna kan ha varit dominanta och tagit mycket plats och uppmärksamhet. Upplevelsen har skapat en känsla av begränsade resurser främst av tid och energi. För att skapa en oas tar femman ofta sin tillflykt till ensamhet, tankeverksamhet, böcker och kunskap. Femman är ofta en ensamvarg som hellre umgås med sina tankar eller böcker än människor. Men tron på att relationer förbrukar energi snarare än ger går de miste om de nära relationer som är näring för själen och dubblar resurser snarare än gör slut på dem.
  – Människor är invasiva och hotar min personliga bekvämlighet.
  – Världen förser mig inte alltid med det jag behöver – bäst att förse mig själv.
  – För att skydda min tid och min energi behöver jag tydliga, orubbliga gränser.

 • Fyran – individualisten:
  ”Jag drömmer om den kärlek jag aldrig kan få.”

  Fyrans tankar bottnar i en övertygelse om att de saknar de kvaliteter som gör de värdiga att älskas. Upplevelsen springer ur en erfarenhet av att ha blivit avvisad och ogillad på grund av en egenskap och/eller att ha blivit jämförd med syskon eller andra och alltid kommit till korta. Fyror är därför väldigt upptagna med jämförelse av olika slag och dras ofta med avundsjuka. Och övertygelsen om sin egen grundläggande brist gör att de är fast förbundna med sitt mörker och sin smärta och gärna berättar om sina dåliga upplevelser. Paradoxalt nog kan de istället för att ta emot den kärlek som erbjuds skapa drama och framkalla avvisanden eftersom de ändå tror att det bara är en tidsfråga innan alla vet hur usla de är.
  – Eftersom jag inte fick kärleken från en viktig person i det förflutna betyder det att något är fundamentalt fel med mig.
  – Det jag har i mitt liv är alltid tråkigt och bristfälligt i jämförelse med andras liv.
  – Om någon vill vara med mig måste det vara något fel på dem.

 • Trean – presteraren:
  ”Vem behöver känslor när ”bilden” av dig själv ser så bra ut?” eller ”Jag är det jag gör”.
  Treor är ofta uppväxta i en miljö där de enbart fick kärlek och uppmärksamhet när de presterade något bra eller var aktiva hela tiden. Det var också viktigast hur du framstod, snarare än hur du var. Trean är därför väldigt mån om sin självbild och ytan kring sig själv och ignorerar känslor som kan vara obekväma eller dåliga. Problemet är att de lever i ett självbedrägeri. Upptagenheten med ytan och aktiviteterna gör att de går miste om att vara sig själva – med allt vad det innebär av obekväma känslor och viljor. De kan också driva sig in i utmattning genom sitt krav på sig själva att prestera och vara aktiva. Trots att de på ytan kan tyckas ha gott självförtroende är de i grunden övertygande om sin uselhet och går i ständig skräck för att ”bluffen” ska upptäckas. Förlusten är att de, eftersom de visar upp en polerad yta, aldrig kan bli älskade för den de är.
  – Folk beundrar och respekterar framgång och prestationer därför behöver jag väcka beundran.
  – Att få saker gjorda och vara produktiv ökar mitt välbefinnande.
  – Känslor är i vägen när jag vill få saker gjorda.

 • Tvåan – hjälparen:
  ”För att få måste du ge”
  eller ”Människor gillar bara sådana som är oavbrutet sympatiska”.
  Tvåan har under sin uppväxt upplevt att deras behov inte blev tillgodosedda och att det var viktigare att fokusera på andras behov för att bli omtyckta. Den upplevelsen skapar en övertygelse om att de behöver ”förföra” andra genom att vara hjälpsamma, behagliga och att de måste lägga locket på deras egna känslor. Problemet för tvåor är att de tappar kontakten med vilka de egentligen är genom att bli som de tror att andra vill att de ska vara. De längtar efter att bli älskade som de är, men tappar bort sig i sitt ”shape-shiftande”.
  – Om jag ger uttryck för mina verkliga känslor och behov kommer jag bli avvisad eller förödmjukad.
  – Konflikt skapar dåliga känslor och missnöje och riskerar förstöra relationerna och ska därför undvikas.
  – Jag vet hur jag ska få andra att gilla mig – det är nödvändigt för min överlevnad och mitt välbefinnande.

 • Ettan – förbättraren/reformatorn:
  ”Alla kan och borde göra bättre.”

  Ettor har tidigt upplevt ett tryck att de måste ta ansvar och att det finns ett ”rätt” sätt att göra något och allt annat är fel. För att undvika kritik drivs de av en stark önskan att vara oklanderliga och att få andra att också prestera bättre. Att begå misstag eller att göra fel förtjänar hårda tillsägelser och bestraffning. Kruxet är att övertygelsen om att man bara är älskvärd om man är oklanderlig, gör att ettan med sitt kritiserande beteende lätt stöter människor ifrån sig, vilket bara bekräftar deras känsla av att de är perfekta och omöjliga att älska. Några vanliga tankevurpor för ettan är:
  – Jag är defekt och långt ifrån perfekt och därför i grunden dålig.
  – Om något går fel trots att jag gjort allt rätt är åtminstone inte jag skyldig.
  – Om bara allt gjorde sin del av det som är rätt i ett civiliserat samhälle skulle allt vara så mycket bättre.

Bryt dig loss!

För att återfå din frihet och inte begränsas av tankefällorna behöver du börja observera dig själv. Genom att få syn på hur de verkar i ditt liv, kan du skapa den ovärderliga ”paus” där du får chansen att välja ett annat sätt att vara. Inte förrän då har du en möjlighet att välja att ändra på något och inse att tankefällan inte är annat än en tanke. Den sitter djupt, men den går att rucka ur sitt läge så att nya tankar om dig själv och världen kan ta form!

Lämna ett svar