UA-145057765-1 Skapa ditt röda piller – EXISTENSIS

Skapa ditt röda piller

Faller du tillbaka i gamla hjulspår oavsett vad du provar? Kanske har du ännu inte hittat just DITT verksamma ämne för att bryta dig loss. Det som ger dig nyckeln ut ur det som håller dig fast. Ditt eget röda piller.

Vi har alla reaktioner och beteenden vi är mindre nöjda med. Som kanske rent av förstör relationer och jobbmöjligheter för oss. Eller som gör att vi aldrig riktigt trivs med oss själva.

Men det kan vara svårt att bli av med dem. Och det beror på att de ofta är en del av den försvarsmekanism vi byggt upp som kan liknas vid en brandvägg som inte ska släppa förbi vår autentiska sida. För vi tror att den kan ställa till problem.

Brandväggen skyddar oss dels genom vår personabeteenden som vi tror att andra gillar och som ska ge oss det vi vill. Men den skyddar oss också genom att skapa vår egen Matrixen projektion.

Rädslan som skyddet vilar på förvrider världen och gör att vi ser just den värld vi är rädda för, den som vi tror tävlar med oss eller som vill ta kontrollen över oss, just för att vi också hela tiden ska vara på vår vakt.

Försvarsmekanismen är så supereffektiv att vi inte ens hör vad andra säger, utan vi tolkar in det som vi är övertygade om att andra alltid menar. Och vi ser inte saker så som de verkligen är, utan så som vi tänker att de är.

Så länge brandväggen fungerar ligger vår autenticitet i dvala, dold för omvärlden – ibland är den även dold för oss själva för att vara på den säkra sidan.

Ditt röda piller

Den här försvarsmekanismen är smart. Det behövs mer än en god vilja och några affirmationer uppklistrade på spegeln. Det behövs ett verksamt ämne för att bryta projektionens och försvarsmekanismens dvala. Och det behöver vara något som är tillräckligt starkt och omskakande för att skära igenom projektionens starka ljus. Det behövs en handling som går rakt emot vad du är bekväm att göra.

Men vilket det verksamma ämnet är kräver lite tankeverksamhet. Varje person har byggt upp en egen typ av försvarsmekanism och du måste klura ut vilken just du använder dig av främst, alltså vilken som är din ”huvudnyckel”.

När du vet vilken, ja då vet du också vad som är dess motsats. DET är ditt verksamma ämne. DET är att hitta sladden och plugga ur dig ur din Matrix.

Ditt verksamma ämne ska vara något som knuffar dig ut ur din egen bubbla, som gör att du ser andra och omvärlden på ett nytt sätt; som gör dig närvarande i ditt eget liv och dina relationer; som gör att du upptäcker dig själva och din egen vilja. Kort sagt ditt verksamma ämne ska rucka ditt ego ur fattningen för egot är källan till projektionen.

Några exempel. Ditt verksamma ämne:

  • kan vara att visa dig sårbar och ”svag” fastän du känner behov av att visa dig stark. Be om hjälp. Säg att du inte vet.
  • kan vara att följa med i det som händer, fast du känner behov av att ha kontroll över situationen. Var nyfiken på andras idéer och lösningar. Våga säga ja och följa med fast du inte vet hur det ska gå till.
  • kan handla om att träda tillbaka och inte alltid vara den som gör saker fast du känner ett behov av att möta andras behov eller för att du tänker att du vet bäst hur saker ska göras.
  • kan handla om att stå kvar och inte bryta upp, fast du känner starkt för att dra vidare och att något annat verkar bättre och roligare så att det får dig att glömma något du inte orkar känna.
  • kan handla om att inte ta ansvar för allas trevnad i alla sammanhang, fast du känner ett starkt behov att vara diplomat/tryckutjämnare i en grupp för att hjälpa alla från den konflikt du själv tror ska skada dig.
  • kan handla om att enbart vara den lyssnande parten i alla samtal, fast du känner behovet att prata av rädsla för att du inte ska få ta plats med dig själv och att alla då ska glömma bort att gilla dig.
  • kan handla om att du utgår från att du inte vet något om någonting, trots att du känner starkt för att förklara hur allt är, så att människor, situationer och världen blir mindre okontrollerbar och skrämmande.

Men var beredd på att din försvarsmekanism kommer att slå larm när du provar. Du kommer att bli rädd för att skapa kaos eller skada, eller bli rädd för att du själv ska utplånas, när du gör tvärtom.

Försök då att komma ihåg: det autentiska är i grunden oskuldsfullt. Det skadar inte. Det är alltid egot som skadar, det vill säga det som är manipulerande och icke-autentiskt. Att folk blir sura när du plötsligt inte är lika people-pleasing är inte samma sak som att skada. Inte heller att du plötsligt träder tillbaka och låter andra ta initiativ fast de är vana att du alltid tar täten.

Att vara autentisk i dina relationer är alltid att det mest kärleksfulla och det kan ibland vara att du ber någon försvinna ur ditt liv så länge de uppvisar ett beteende som gör dig illa eller att du påtalar att en person trycker ner dig eller andra.

Så. Vad är ditt röda piller?

Foto: Septimiu Bălica/Unsplash

Lämna ett svar