UA-145057765-1 Så kan du sortera i din röra – EXISTENSIS

Så kan du sortera i din röra

Ibland känns livet rörigt och jobbigt. Så rörigt att det är enklare att sticka huvudet i sanden. Men det går att få större klarhet. Det kräver dock lite jobb för att få saker att klarna men nya möjligheter kan öppnas. Här är en lista med frågor som kan göra situationen eller dilemmat tydligare.

Emellanåt upplever de flesta att allt i livet är en enda röra. Uttrycket ”vi vet varken ut eller in” beskriva känslan vi kan hamna i. Och röra är jobbigt. Därför gör vi ofta allt vi kan för att komma bort från den känslan. Vi kan sträcka oss efter vad som helst som kan ta bort känslan bara känslan försvinner.

Ett sätt att skapa ordning i röran är att skilja på rörans två huvuddelar. Alla röra består nämligen av ett vertikalt och ett horisontellt plan.

Det vertikala planet handlar om ditt inre, det som rör sig mellan tanke, känsla, sinnesintryck. Det handlar om vilka föreställningar, känslolägen och begär/aversioner som aktiveras i en situation. Det horisontala planet handlar om hur du agerar och vilka impulser du får från de föreställningar, känslor och begär/aversioner som är aktiva i en situation. Impulserna kan mynna i tal, lyssnande och/eller handling det vill säga något som ger verkan i världen.

Om vi klev in i våra livssituationer nollställda och utan bagage skulle inte rörorna behöva bli så stora. Problemet är att både det vertikala och det horisontala planet redan från början har en ”inställning”. Som en röd tråd i det vertikala planet löper värderingar, kulturella koder, familjekultur och samlade erfarenheter. Beroende på vad du fått till dig har du i dig ett filter som är förinställt på att se på en situation på ett visst sätt. Samma sak i det horisontella planet, men där kan vi kalla det vanor och reaktionsmönster.

I grund och botten är kanske inte din röra så rörig. Det kan vara okunskap om din egen förinställning; dina värderingar och reaktionsmönster; som ger en känsla av röra. Det gör att du inte förstår varför du reagerar som du gör och det bidrar till att du inte kan se klart vad du behöver göra.

Här nedanför finns ett förslag på hur du kan börja reda i din röra. Det kommer kanske inte att lösa allt. Men du kommer att veta mer om vad du vill och hur du tänker kring det hela och det kommer åtminstone att skingra en del av känslan av röra.

Så kan du göra för att reda i röran

Ta fram papper och penna. Beskriv situationen/dilemmat du befinner dig i så neutrala, torra ord som möjligt. Fortsätt därefter under detta att arbeta dig igenom de här frågorna:

 1. Vad tänker du om dilemmat/situationen?
  Vad gör att du tänker så? Identifiera hur du värderar situationen?
  Vet du varför du tänker så? Finns det en källa för ditt sätt att tänka?
  Vad säger tanken om din syn på andra inblandade, dig själv och världen?
  Vilken åsikt har du bildat kring situationen/dilemmat?
  Är den sann? Hur vet du att den är det om du tror att den är sann?
  (här räcker inte aningar, det ska vara konkreta uttalanden/iakttagelser)
  Kan det du tänker egentligen vara en omedveten uppmaning till dig själv?
 2. Vad känner du kring dilemmat/situationen? (var noga med att det är en känsla du får fatt i och inte en tanke om situationen)
  Vad säger den om vad du tycker om dilemmat/situationen?.
  Säger känslan något om dig själv?
  Säger den dig något om den andre parten i dilemmat/situationen?
  Finns det en bakgrundshistoria till varför du känner som du gör?
  Hur väl stämmer den med fakta kring situationen/dilemmat?
 3. Vilka begär respektive aversioner (motvilja) känner du i kroppen?
  Finns det en värdering/föreställning som gömmer sig bakom?
  Är begäret/aversionen rimliga i förhållande till dilemmat/aversionen – om inte Finns det en bakgrundshistoria och är det rimligt att koppla in den i det här fallet?
  Är begäret/aversionen något som stärker din livssituation?
 4. Vad får tankar, känslor och impulser kring situationen/dilemmat dig att vilja göra?
  Kommer impulsen det att skapa röra eller ordning?
  Grundar sig impulsen i rädsla eller längtan till något?
  Vad skulle hända om du gjorde tvärtemot vad impulsen säger?
 5. Vilka tidigare reaktionsmönster har du haft i liknande situationer/dilemman?
  Vad bottnar reaktionsmönstret i?
  Har det gynnat eller skadat dig?
  Vad har du provat förut och hur blev det då? Vill du göra likadant igen?
 6. Vilka vägar ser du framåt?
  Vilka farhågor finns?
  Kan du göra något för att undvika att farhågorna besannas?
  Kan du ta hjälp av någon?
  Hur ser ditt liv ut om tre år om du inte agerar?
  Hur ser ditt liv ut om tre år om du agerar?

Frågorna grundar sig i de frågor jag brukar ställa när jag har samtal med klienter. Om det är svårt att vara så noggrann på egen hand kan du be en vän ställa frågorna. Hjälps åt att söka efter mönster och ledtrådar som berättar vad du behöver just nu. Svaren finns ofta dolda i själva röran.

Förhoppningsvis skapar svaren en bättre bild av vad situationen/dilemmat handlar om, så att du slipper sträcka dig efter något som bedövar bort den jobbiga känslan. Målet är att du ska känna dig mindre vilsen och rörig och kanske till och med se tydligare vad du behöver göra.

Foto: Rick Mason/Unsplash

Lämna ett svar