UA-145057765-1 Mening – något att leva för – EXISTENSIS

Mening – något att leva för

Många av oss har idag fullt upp med det vi kallar livspusslet. Däremellan söker vi underhållning, njutning och pengar, lycka och framgång. Men är det meningen med livet?

Psykiatrikern Viktor Frankl, som överlevde tre koncentrationsläger, märkte i sin forskning att ett gott liv är mer komplicerat än så. Att sträva efter något, det han kallar gnista är, särskilt under hemska förhållanden, framgångsrikt. Så vad är denna gnista?

Gnistan är något som driver oss, som är större än oss själva. En djup inre strävan. Om vi hittar och upprätthåller en sådan, uppfylls lycka och andra personliga mål av sig själv. Men om vi inte hittar någon sådan gnista är vi mer benägna att bli deprimerade och till och med att begå brott.

Till skillnad från andra existentialister, som ser mening som något människan uppfinner, menade Frankl att vår mening finns där som något som måste upptäckas. Det vi behöver göra är att lyssna inåt.

Det låter enkelt men är svårt. Dels ska vi frigöra oss från bruset av alla ideal – från Heideggers Mannen – den osynliga normen med alla regler för hur ”man” bör göra. En tankestruktur som hindrar oss från att se och tänka nya tankar.

Men vi behöver också våga testa och undersöka: Vad tycker vi är roligt? När glömmer vi bort tiden och oss själva? 

Framför allt blandar vi lätt ihop drömmar som grundar sig i ideal, med drömmar som vi faktiskt innerst inne har begåvningen för.

Men det är lätt att hamna snett. Framför allt blandar vi lätt ihop drömmar som grundar sig i ideal, med drömmar som vi faktiskt innerst inne har begåvningen för.

Ett sätt att komma förbi detta är att vara uppmärksam. Om vi faktiskt inte konkret ägnar oss åt det vi säger oss vara intresserade av, utan snarare googlar eller läser om det bör vi stanna upp och fundera om vi hamnat rätt.

Lyssna också till undanflykter som ”Jag behöver bara en bättre pensel” eller ”Om jag bara hade en egen verkstad” eller ”Bara barnen har blivit större”. Om aktiviteten är något som ger oss mening kommer vi att göra plats för den oavsett.

Meningen i ditt liv är något som både upptar dina tankar OCH som du faktiskt gör!

Lämna ett svar