UA-145057765-1 Existentiellt 12-stegsprogram – EXISTENSIS

Existentiellt 12-stegsprogram

Mitt experiment, där jag flödat med i livet, har på sätt och vis liknat AA:s 12-stegsprogram. Resultatet har varit på många sätt varit som att göra upp med ett missbruk av ett feltänk, och på så vis få ett nytt liv, kanske lite grann så som tillnyktrande alkoholister känner. Därför har jag lekt med AA:s steg och skapat ett eget existentiellt 12-stegsprogram. Kanske passar det dig också?

Jag har en dröm. En naiv kanske. Men jag kan inte låta bli. Jag drömmer om en existentiell omställning – en pånyttfödelse eller inre evolutionär utveckling – där människor börjar förstå sin koppling till allt och alla och hur de är avhängiga något större, att helheten och relationen till helheten är viktigast. Jag tror inte det finns något annat sätt att få stopp på människans destruktivitet, både mot oss själva och planeten vi är beroende av. 

Men jag tror också att det behövs en rejäl omvälvande förändring. Precis som Bill Wilson, anonyma alkoholisters grundare, tror jag inte att läkningen kommer förrän människan ödmjukar sig och inser att vi är beroende av varandra och något större än oss själva.

Under flera års tid under slutet av 50-talet, hade Wilson åkt in och ut från sjukhuset på grund av sitt alkoholmissbruk. Sen, 1957, fick han höra om en studie som drevs av en psykiatriker som kommit över den nyligen uppfunna substansen LSD och som ville undersöka om den kunde hjälpa mot missbruk. Studien visade att endast ett par sessioner med LSD hjälpte, även Wilson. Efter ett par behandlingar var han fri från sitt missbruk. 

Efteråt har Wilson sagt att det var den starka andlig upplevelse han hade under LSD-sessionen som gjorde att han ville sluta dricka. Att få känna sig som en del av och viktig för något gudomligt utanför en själv gjorde det möjligt att sluta skada sig själv på det sätt som ett negativt beroende bidrar till.

För de flesta av oss finns inte alkohol med i bilden, men jag tror att vi alla lider av ett feltänk som skadar oss själva och andra lite grann på samma sätt som alkoholen. Det ställer till med personliga problem i relationer och det kan förstöra våra drömmar.

Beroende av kontroll

För egen del har kontroll till stor del varit mitt feltänk. Med hjälp av kontroll har jag hållit mig samlad och sammanbiten. Jag har uthärdat och hållit tillbaka. Kontrollen och självbehärskningen har hjälpt mig att inte släppa fram de egenskaper som känts som om de skulle ställa till allvarliga problem om de kom fram.

Jag har trott att kontrollen ska göra mig lycklig. Att den ska göra mig till en person som alla gillar och som de vill ha med. Att den ska se till att jag inte gör något dumt som ska få mig bortstött. Att den ska hålla rädslan borta.

Jag har också behövt bedöva och stänga av känslor för att jag ska hålla mig i skinnet. För att inte överväldigas och explodera och göra karaktärsoväntade saker. Sammantaget kan man säga att jag hållit mitt liv i mycket strama tyglar.

Men allt min kontroll har lett till är att jag begränsat mig i min frihet och kreativitet. Jag har blivit mindre mig själv och mer som de förväntningar jag trott att andra har på mig.

För egen del har omvälvande saker som liknar Wilsons upplevelser lett till förändring. Det gör att jag också tror att inget kommer att förändra sig om vi inte ser en kraft utanför oss själva som är gudomlig, och förrän vi kan göra upp med det feltänk (det beroende) som skapar eländet vi vill bli av med.

Ett existentiellt 12-stegsprogram

Nu kanske inte alla bör ta LSD för att ha en andlig upplevelse. Men hur väcker man då liv i ett ateistiskt hjärta och skapar samma typ av transformativ förändring av det slag som Wilson nådde, utan att ta sinnesvidgande droger? (I serien How to change your mind på Netflix kan du lära dig mer om modern psykedelisk forskning, dess historia, och hur olika substanser har visat sig hjälpa mot PTSD, ångest, OCD och depression).

Efter lite funderande kring frågan har jag lekt med de steg som Anonyma Alkoholister jobbar med och skapat ett embryo till ett existentiellt 12-stegsprogram. Säkerligen inte komplett, men något som skickar iväg en i rätt riktning.

På sätt och vis påminner de här 12 stegen om det experiment jag själv håller på med. Experimentet var inte menat som ett försök att göra upp med mitt kontrollbehov, men det har mångt och mycket blivit så. Åtminstone allt eftersom att upplevelsen av att vara i händerna på något större än mig själv har växt sedan jag klev ut utanför mitt huvud och på riktigt anslöt till det liv som pågick utanför mig själv.

Här är de 12 stegen i en lite annan ordning är ursprunget:

 1. Erkänna att du är maktlös inför ditt eget sätt att styra, handla och tänka kring ditt liv – och erkänn att ditt liv har blivit ohanterliga av ditt eget gamla invanda sätt att välja och tänka.
 2. Inse att det finns en Kraft större än du själva, som innebär ett helt annat sätt att tänka och vara, och att den kraften är det enda som kan återge dig mental hälsa, gemenskap och en hållbar planet.
 3. Besluta att överlämna din vilja och ditt liv till Guds omsorg, sådan du uppfattar det gudomliga.
 4. Försök förbättra din medvetna kontakt med det Gudomliga, sådan du uppfattar det gudomliga; genom meditation, kontemplation, vistelser i naturen, vara i ensamhet och stillhet, läsning av olika andliga traditioner för att se vad som slår an. Sök kontakt med en inre röst som du kan kalla intuition, naturen, livet eller en gudomlig röst och be om kunskap om meningen med livet, din del i den meningen och styrka att utföra det du kan bidra med.
 5. Gör en grundlig och orädd moralisk inventering av dig själv. Vilka rädslor hyser du i djupet av dig själv, vilken skam driver dig, hur får den dig att tänka och handla, och på vilket sätt ställer dina tankar, känslor, reaktioner och handlingar till skada hos dig själv och andra.
 6. Erkänn inför det Gudomliga, dig själv och en annan människa vilka konsekvenser som ditt feltänk får. (Att andra lyssnar är avgörande, det ger transformativ verkan till förändringen).
 7. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna feltänkandet på det sätt som livet/Gud känner det bäst att göra, d v s fly inte från de situationer och personer som dyker upp i ditt liv och skapar starka känslor och reaktioner, utan stanna kvar och gör annorlunda, för att därmed också få en annan utkomst. Be det Gudomliga/Livet ödmjukt att bistå dig i att kunna välja annorlunda.
 8. Omskapa ditt sätt att kommunicera genom att lägga band på din försvarsmekanism, som i grunden bottnar i ditt feltänk som gör att du projicerar din egen rädsla och skam på Den Andre. Anstränga dig att öppna dina öron för att på riktigt fördjupa dig i hur den Den Andre tänker; sätt dig in i vilka farhågor den personen har och led in samtalet på varför både du och Den Andre känner ett behov av att försvara er så starkt. Sök medkänsla för varandra i samtalet för att öppna upp för intimitet och närhet som ger insikter om varandra som stärker banden snarare än stöter er ifrån varandra.
 9. Gör en lista över allt och alla du gjort illa med ditt feltänk (glöm inte dig själv) och var villiga att gottgöra allt på något sätt.
 10. Gottgör alla personer Du har gjort illa så långt som möjligt, personligen, utom då det skulle kunna ställa till mer skada att dyka upp i deras liv. Gottgör allt levande och allt du skadat. Var kreativ. Det finns alltid något att göra. Du kan åtminstone skapa en ritual som syftar till att gottgöra symboliskt.
 11. Fortsätt att göra personlig inventering och erkänna genast när vi är inne på vårt gamla feltänk. Ge inte upp. Återvänd till tidigare steg om du behöver.
 12. När du, som resultat av dessa steg, haft ett andligt uppvaknande som brutit ditt beroende av destruktivitet, försök föra detta budskap vidare till andra som är i behov av dem, och fortsätt att tillämpa dessa principer i alla dina angelägenheter.

Kanske kan man tänka sig existentiella 12-stegsmöten i stil med ”Hej, jag heter Susanna och jag är beroende av kontroll. Den här veckan har jag…”. Och varför inte sponsorer eller mentorer eller vad de kallar dem. Att sådana som kommit en bit i att frigöra sig från de gamla hjulspår som håller en fången i ett litet förkrympt liv eller ett destruktivt liv, blir stöd åt de som är nya. Hm…

Foto: Yukan Tatseisi/Unsplash

Lämna ett svar