UA-145057765-1 Din vilda tvilling – EXISTENSIS

Din vilda tvilling

Har du en känsla av att något i dig fattas ibland? Som om du inte når hela din kapacitet? Och som om du tappat livsgnistan och inte kan återfinna den. Då kan det vara dags att återupptäcka en förlorad bekantskap – din vilda tvilling.

Vi människor bebos inuti av ett siamesiskt tvillingpar. Men vi känner för det mesta bara till den ena av tvillingarna, den rationella, tankebaserade. Den andra, det pinsamma intuitiva, sinnliga och känslosamma syskonet har den rationella tvillingen gömt undan under ett tjockt lager av ordning, plikt, ideal och kontroll. Det intuitiva syskonet står bland annat för inspiration, innovation och passion. Viktiga ingredienser i alla delar av livet, för att hålla glöden och livsgnistan igång.

Men idag lever många av oss som halva människor, utan vår fulla kapacitet. Det beror på att vår kultur har en komplicerad relation till kroppen, intuitionen och känslor. Vi ser den tvillingen som kaotisk, vild och otyglad och den skrämmer oss ibland, för den är gåtfull och kräver att vi hänger oss åt något som vi inte alla gånger vet vart det ska ta vägen.

De siamesiska tvillingarna jag just beskrev har genom alla tider gått under olika namn som yin och yang, shiva och shakti, ratiot och intellectus, det apolloniska och det dionysiska. Det handlar om två principer som kompletterar varandra. Även om de har olika namn i olika kulturer och brukar beskrivas med lite olika ord, är de i grunden de samma. Några ord som brukar användas för att beskriva den rationella tvillingen, är att den står för aktivitet, ordning, handling och den andra för stillhet, öppenhet/kaos och kreativitet.

Oftast har de båda även könats och kallats för feminin eller maskulin, men det har mest förvirrat oss, eftersom båda tvillingarna finns inom alla kön, men kan vara mer eller mindre framträdande hos olika människor. Till det problematiska kan vi också lägga detta att vår kultur har kodat det feminina som negativt och det maskulina som positivt.

Men det handlar inte om att vi förlorat den intuitiva, kreativa och sinnliga halvan av oss. Vi har bara lärt oss att ignorera den. Tvillingen själv har alltid funnits kvar. Den har aldrig kunnat förloras eftersom den sitter ihop med den rationella.

Det betyder att den undanskuffade tappert har fortsatt kommunicera med oss. Men vi har inte hört på eftersom vi har glömt hur man lyssnar. Vi själva och hela vår kultur har tappat språket som den förlorade halvan talar. Vi behöver helt enkelt aktivt låta den rationella tvillingen lämna plats för den undangömda tvillingen så att balansen kan återställas. Och vi behöver också lära oss dess språk på nytt.

Ett av språken för den förlorade tvillingen pratar är känslor. De har såklart alltid funnits där i våra liv. Men vi tycker mest de är i vägen och är väldigt snabba att distrahera oss och avbryta känslorna. Vår kultur säger att det är viktigt att hantera dem. För de stör tankeprocessen. Därför tänker vi ofta känslorna istället. Men känslor ska kännas. De är viktiga signaler som säger oss vad vi vill och hjälper oss att avgöra om något är fel eller om det är bra. Utan känslor går det inte att fatta beslut – hur många riktiga fakta vi än har (läs gärna om den portugisiske mannen som tappade förmågan att känna och med det också förmågan att fatta beslut).

Samma sak med magkänslan. Det språket har vi också glömt. En viktig ledtråd är att förstå att magkänslan egentligen inte är en känsla utan en fysisk sensation. Det kan vara en energirush om något känns bra, eller en stumhet i magtrakten. Den kan också komma i form av en stark övertygande röst inombords. Magkänslan är en intuitiv impuls som kommer ur vår samlade erfarenhetsbank. Den visdomen är ordlös och uttrycker sig oftast i bilder och metaforer. Och den har liksom känslan hela tiden kommunicerat med oss. Vi har bara inte märkt den (bland annat i våra drömmar).

Vägen till att återupptäcka de här båda viktiga inre vägledarna går genom kroppen. Det kan låta löjligt och självklart. Men många är inte tillräckligt närvarande i sin kropp ens för att känna att stress tär på kroppen. De lyssnar inte och driver på sig själva in i sjukdom. Hur många av oss ser exempelvis blåmärken på höften men minns inte när vi slagit i något för att vi inte var riktigt närvarande? Och kan vi inte lyssna till varken känslor eller intuition kan vi lätt tappa bort vad vi vill i livet.

Genom att återfå kontakten med kroppen, känslor och återupptäcka intuitionens språk släpper vi också fram det som tillför livet energi. Det skapar en grogrund för dig att känna dig levande och i kontakt med vad du vill med ditt liv. Med hjälp av sinnesintrycken, magkänslan och dina känslor har du ett bättre underlag för tanken. Du kan få hjälp att orientera dig när livet är oroligt. Och du har närmare till livsglädjen.

För det är inte ur tanken livsglädjen springer. Tanken är bara ett verktyg som kan fånga upp och göra ord, verklighet och handling av livsglädjen. Livsglädjen bor i det kroppsliga, sinnliga, fria och intuitiva. Den tvillingen må vara ohämmad, men du har mycket att vinna på att återknyta kontakten.

Lämna ett svar