UA-145057765-1 Bli SINNLIGARE – kom närmare dig själv och världen! – EXISTENSIS

Bli SINNLIGARE – kom närmare dig själv och världen!

Länge har det kroppsliga och känslomässiga fått stått tillbaka för den rationella tanken. Kroppen har varit något syndigt, oförutsägbart och kaotiskt. Inget att lita på utan något vi ska fjärma oss ifrån. Men utan det kroppsliga uppstår ett glapp mellan oss och världen, och det glappet riskerar att göra oss främmande inför oss själva och våra liv. 

Med kroppens alla sinnen möter vi verkligheten. Saker känns mot vår hud. I våra öron hör vi tingens ljudbild. I munnen och näsan känner vi smaken och dofterna av jorden: av vattnet, grönsakerna och föremålen omkring oss. Med ögonen roas vi av färger, strukturer, mönster och former. I hjärttrakten känner vi glädje, ilska, ångest eller lust.

Först därefter kommer tanken och försöker göra en begripbar berättelse, gärna genom att jämföra med minnen eller teorier vi lärt oss. Och det är tanken som formar intrycken till en människa som säger något till oss, eller en situation som vi förväntas göra något i. 

Idag hyllas det rationella förnuftet över allt annat. Enligt rådande tro går det att kontrollera verkligheten och skapa det PERFEKTA läget om vi bara TÄNKER RÄTT och håller oss till logiken och inte litar på våra sinnen. Ändå känner så många att något fattas. Livet saknar mening. Jobbet ger inte den glädje man hoppats på. Ensamheten ökar. Många av oss känner osströttahalva, missanpassadeoch distanserade från livet.

Vi försöker helt enkelt göra världen begriplig baklänges. Vi tänker oss hur den ska vara om den är RÄTT, sen vänder vi oss mot verkligheten med våra sinnen.

Vi försöker helt enkelt göra världen begriplig baklänges. Vi tänker oss hur den ska vara om den är RÄTT, sen vänder vi oss mot verkligheten med våra sinnen. Men istället för att smälta samman dem med mallen och justera IDÈEN vi hade, avfärdar vi allt som inte passar in som onödigt, orationellt och oeffektivt.

För att vända detta behöver kroppsligheten och ett mer sinnligt, organiskt, flödande, intuitivt sätt återupprättas som medarbetare till det rationella. Eller snarare som ledare och själva basen för det rationella.

Ät långsamt och njut av smak och struktur. Njut av färger och former. Njut av alla sorters av känslor, även den bitterljuva ångesten, melankolin och oron.

Så upptäck din kroppslighet igen! Ät långsamt och njut av smak och struktur. Njut av färger och former. Njut av alla sorters av känslor, även den bitterljuva ångesten, melankolin och oron. Upptäck dansen och rörelsens lust. Använd kroppen för att skapa så ofta du kommer åt. Varför inte stapla veden vackert? Eller grönsakerna du handlat i veckan?

Och KÄNN efter. Låt också intuitionen vara en viktig del i dina beslut. För som den portugisisk-amerikanske neurologen Antonio Damasio visade i sin forskning så klarar inte människor som tappat förmågan att känna känslor längre att fatta beslut – trots att de sitter på alla fakta.

Ur detta kommer du att märka att en nytt JAG och en ny uppfattning av TID och RUM är möjlig.

Ur detta kommer du att märka att en nytt JAG och en ny uppfattning av TID och RUM är möjlig. Kanske känns livet lättare då? Mer meningsfullt? Framför allt är jag övertygad om att du och jag inte längre klarar av att misshandla vår planet och våra medmänniskor på samma sätt.

Så välkommen ut i verkligheten!

Lämna ett svar