UA-145057765-1 Bli en paktiv livespelare! – EXISTENSIS

Bli en paktiv livespelare!

Visst är det enklast att nöja sig med att vara en flexibel följare i tillvaron. Alla är vi tränade att vara så sedan barnsben. Men världen behöver reflekterande personer just nu, som kan höja blicken och bli paktiva kreatörer. Läs om de tre förmågor du behöver utveckla för att nå dit.

Fler än jag upplever nog att vi är i en tid där gamla tankesätt och ideologier tycks halta och varken vi eller Moder Jord mår särskilt bra. Vår samtid beskrivs ofta som en existentiell kris där vi famlar efter mening, både på ett privat plan men också som samhälle och nation.

En vanlig reaktion är att desperat vilja lappa och laga det gamla. Ett annat är att vilja gå tillbaka hur det var förr; en närmast utopiskt drömmande om ett gammal sjunket Atlantis. Sen finns en strömning med starkt teknologitroende människor. De hoppas på att nya arbetssätt, psykologiska metoder och teknologi av olika slag ska neutralisera svårigheterna med att fortsätta leva som vi gör nu.

Men alla sätten ovan förhåller sig till och inom en redan fixerad och färdig struktur. Inget av dem tar sikte på att skapa en helt ny, ännu inte tänkt struktur (på ett privat plan motsvaras det av en utvecklad, fördjupad personlighet). Så varför inte ta språnget och helt byta spel, istället för att ändra spelreglerna?

Gå från reaktiv följare till livespelande nyskapare

En av dem som pekar på den möjligheten är utvecklingspsykologen Robert Kegan. Han delar upp vägen till vår inneboende potential så här:

I ett första utvecklingsstadium handlar allt om att anpassa oss så väl vi kan efter spelets regler, även om de är kaotiska. I nästa stadium börjar vi lära oss hur vi ska ändra spelets regler för att förhoppningsvis göra dem mindre kaotiska. Och här kan vi bli mer ellr mindre framgångsrika, men i grunden stannar vi alltså kvar i samma ”box” och förhåller oss fortfarande till det gamla spelets regler. Många stannar i det andra stadiet. Och särskilt frestande kan det vara om du blivit skicklig på att dra nytta av det rådande spelets regler – och om du tillhör de privilegierade. Men det finns ett tredje steg.

Det tredje steget handlar om att upptäcka hur vi kan skapa ett helt nytt spel och sociologen Samo Burja, kallar människor som tar det sista steget för livespelare. En livespelar kännetecknas av personer som är kapabla att identifiera både personliga och kulturella tankestrukturer. Förmågan öppnar i sin tur upp för att samspela med verkligheten så som den är.

En livespelare är alltså en person som inte bara ser ”boxen” utan som också ser att locket inte är låst, och som är fri att inte bara röra sig in och ut, utan som också är förmögen att skapa ett ny box, eller helt klara sig utan. Man kan säga att livespelaren är en personifiering av Jonna Bornemarks begrepp paktivitet. Läs gärna mer om paktivitet här >>.

Förmågor att jobba på

Men vad krävs för ta det tredje steget? I huvudsak behöver tre förmågor utvecklas:

 • Distans – avidentifiering (förstapersons-perspektiv)
  Enskilda personer, men också organisationer och samhället i stort, behöver upptäcka ”buren”, d v s se de sanningar, tankesätt och normer som är så vedertagna att vi inte ens ser dem. Man kan använda liknelsen med fisken som inte märker vattnet som den simmar i: vi måste få syn på vattnet! Men till skillnad från fisken, är det vi som skapar vattnet! Och det går därför att ändra på.
  Läs mer: skuggarbete, gör en bias-utgrävning, identifiera flyktbeteenden, utforska din relation till frihet, Hjältens resa – vem är du egentligen?
 • Vidgade vyer (andrapersons-perspektiv)
  Vi behöver alla börja intra-agera med andra perspektiv. Ställ nyfikna frågor kring hur andra tänker, vad har format deras perspektiv? Här börjar vi på olika plan. Vissa behöver överhuvudtaget börja se andra perspektiv än sina egna. Andra behöver lära sig att förhålla sig till dem på annat sätt än att de är dumma och har fel. Allt för att vi behöver utveckla en väg att göra en ny syntes av våra olikheter.
  Läs mer: Hitta vägen till försoning, kommunikation som överbryggar, Att förhålla sig till annanhet,
 • Holistiskt skapande resonemang (tredjepersonsperspektiv)
  Både personer och samhälle behöver utveckla en förmåga att ”knyta ihop punkterna” för att kunna föda en ny helhet. Vad säger vetenskapen egentligen om verkligheten vi lever i? Vad betyder det för ALLA nivåer av mänskligt liv? Alltså rationellt logiskt tänkande i samklang med en intuitiv helhetssyn: en blick som ser hur allt och alla hänger ihop!
  Läs mer: Paktivitet, Om att återknyta till intutitionen, Om omdöme, Om förundran och att förhålla sig till det vi inte vet, Känslor som information

Det är såklart inte enkelt att ta det tredje steget. Det är svårt att få syn på något så intimt som tankestrukturer. Men Moder Jord och hennes varelser har det rörigt just nu. Hon skulle behöva att fler som DU vågar påbörja resan, till att kunna tänka nytt, i de sammanhang där just du befinner dig.

Lämna ett svar