UA-145057765-1 Skuggarbete – bli trygg i dig själv – EXISTENSIS

Skuggarbete – bli trygg i dig själv

Längtar du efter lugn och ro? Att känna mer livsenergi, tillit och kreativitet? Skuggarbete hjälper dig att upptäcka på vilka sätt du, på grund av rädsla, hindrar dig från att vara hel och trygg i dig själv. 

Alla människor bär på omedvetna oönskade sidor som Carl Jung kallade skuggan. Skuggan är sidor hos oss själva som vi stämplat som oönskade. Bland skuggsidorna finns också den så kallade gyllene skuggan, som är positiva drag som du en gång dolt för att du trott att de är oönskade. Problemet är att de ändå är aktiva i ditt liv på ett eller annat sätt. Därför, så länge skuggsidorna är omedvetna, fortsätter de att påverka ditt liv, ofta negativt. Skuggsidorna är som nedre delen av ett isberg; de är osynliga och riskerar att orsaka skada både för dig själv och andra.

”If you do not transform your pain, you will assuredly transmit it.” 

RICHARD ROHR

Men genom aktivt skuggarbete kan du bekanta dig med dina dolda sidor och beteendemönster. Du för upp dem i ljuset och kan integrera dem i din personlighet. På så vis tar du tillbaka friheten att välja ett sätt att agera som är bättre för dig. På samma gång befriar du dig också från det skyddsnät av försvarsmekanismer som du byggt upp för att hålla skuggsidorna dolda. Mekanismer som ofta saboterar för dig, snarare än hjälper dig. Målet är att du ska integrera och acceptera dina skuggsidor och allt mer kunna slappna av och vara ditt oförställda jag.

Skuggarbete består av ungefär 5 samtalstillfällen för att du ska hinna gå igenom hela processen. Efter det har du verktyg att fortsätta ditt skuggarbete på egen hand. Men du kan även fortsätta med fler samtal om du får bäst stöd på det viset.

Läs mer om skuggarbete här >>

Lämna ett svar