UA-145057765-1 Varför tas sällan intuition på allvar? – EXISTENSIS

Varför tas sällan intuition på allvar?

Intuition eller magkänsla avfärdas ofta som något luddigt. I de flesta lägen framhåller vi helst rationella, påvisbara fakta. Trots att det finns forskning som bevisar att intuition är på riktigt. Varför har vi så svårt att ta intuition på allvar? Och om det nu är viktigt, kan vi träna upp den förmågan?

Idag finns neurobiologiska studier som visar att intuition är ett sinne att räkna med. I dem framkommer att den mänskliga hjärnan har dubbla system för att ta emot och analysera sinnesintryck, ett medvetet och ett omedvetet. I det omedvetna systemet jämförs våra sinnesintryck med tidigare lagrade bilder. Men utan inblandning av ord.

Intuition är med den neurobiologiska forskningens beskrivning en slags inre bilderbok med lagrade erfarenheter utifrån vad som hänt oss tidigare i livet. Det finns också forskning som kopplar intuitionen och bildtänkandet och processandet av sinnesuttryck till höger hjärnhalva medan den vänstra sysslar med skapandet av ord och generaliseringar.

Intuition är en basfunktion i psyket

Carl Jung intresserade sig också för hur vi tar in information och ringade in i början av 1900-talet in fyra olika verksamma områden som hanterar information. I hans möten med klienter drog han slutsatsen att människor i huvudsak är dominanta inom ett område. Den här teorin är grunden till de fyra olika psykologiska typer som sedan plockats upp i det kända personlighetstestet av Myers-Briggs (liksom Jungs idé om introverta och extroverta). 

De fyra psykologiska områden som behandlar information är:

  • Perception (intryck via kroppens sinnen)
  • Intuition (bildbanken/erfarenhetsbanken, kroppsligt knutet)
  • Känsla 
  • Tanke 

Enligt Carl Jung finns en ordning mellan de olika områdena, att perceptionen/kroppen och intuitionen alltid är det första som aktiveras och som fångar upp intrycken från omvärlden. Känslan och tanken kommer senare och är bearbetningen av den informationen. 

Jung menade alltså att intuition är en basfunktion i psyket som uppfattar möjligheter och risker i en given situation.

Men om nu både neurobiologin och alla HR-avdelningar som använder Myers-Briggstestet tar intuitionen på allvar, varför spelar inte intuition en större roll i diskussioner och beslutsfattande? Och varför lägger vi så stor vikt vid teori och minskar alltmer möjligheten till praktik, om nu kroppen spelar en sådan grundläggande roll i vår erfarenhetsinhämtning?

Vår kultur hindrar oss

Förklaringen kan till stor del vara kulturell. Tankesättet att vår hjärna är indelade i två halvor, att det är en rationell, språkcentrerad och en intuitiv, bild- och sinnescentrerad som samverkar, rimmar dåligt med västerlandets förtjusning i antingen-eller. Här kan de österländska traditionerna med sina tusenåriga tänkesätt om två aktiva principer, ha det lättare. 

Taoismen har yin och yang som två samverkande principer av en helhet. I hinduismen kallas samma principer shiva och shakti. I västerlandet har vi också en dualistisk tudelning, men kallar snarare principerna för gott och ont, eller mörker och ljus, och har istället lagt vårt fokus på att det ena (mörkret) ska utrotas för att det andra ska ta över helt (ljuset). Ljuset är ensidigt bra, och mörkret är ont och ska bekämpas. I taoism och hinduism lutar man istället åt att eftersträva balans och att båda principerna är lika nödvändiga i en helhet.

Kanske är det västvärldens brist att kunna tänka både-och som ligger bakom att vi så ensidigt lyft det rationella tänkandet på bekostnad av den högra halvans intuitiva bildspråk. Om vi i vår kultur ser två olika sätt att processa information – tänkandet och intuitionen – måste alltså en sida segra, för en sida måste vara god och den andra dålig, enligt principen antingen-eller som är vår kulturella logik.

Den ensidighet vi haft här i väst kan ha gjort att vi allt oftare trycker undan själva grunden för tänkandet. Moderniteten har gett slagsida på skeppet. Kanske har vi blivit ringrostiga och glömt hur vi lyssnar till den rösten och behöver träna oss.

Så aktiverar du din intuition

Om du vill aktivera din förmåga att ta in och bearbeta information med intuitionen är allting kreativt gynnsamt. Använd händerna mycket. Gör sådant som väcker din medvetenhet om kroppen, som yoga, meditation och dans. Kroppsliga aktiviteter som sporter eller att röra dig i naturen aktiverar också höger hjärnhalva.

Stanna upp och slut ögonen när du ska bestämma något. Var stilla och tyst en stund och lyssna inåt. Vad dyker upp? Vad är din impuls?

Vi borde alla också envist använda ordet magkänsla oftare i både jobbmöten och i andra situationer där vi fattar beslut. Ett slags revolution mot den rationella ensidigheten!

Foto: Maria Hewines/Unsplash

Lämna ett svar