UA-145057765-1 Vad fäster du din uppmärksamhet på? – EXISTENSIS

Vad fäster du din uppmärksamhet på?

Din uppmärksamhet är det dyrbaraste du har. Det är den som avgör hur väl du kan välja. Men uppmärksamheten är ofta ockuperad av begär och rädslor som kommer från vårt ego. Hur är det med din uppmärksamhet? Är du fri att se hur verkligheten verkligen är?

Vi är alla regenter över ett eget kungarike och det är vår uppmärksamhet och medvetenhet. Men det känns sällan så. För vi är omgivna av ett helt hov med lismande rådgivare och lätt uttråkade hovdamer och herrar som ständigt viskar goda råd i vårt öra och försöker få vår uppmärksamhet.

Hovet är vårt ego. Det vill stärka dina positioner i omvärlden och vinna så mycket som möjligt för egen del av det som de tycker har ett värde.

Om låter vår uppmärksamhet upptas helt av vad hovet säger uppslukas vi av att ständigt jämföra oss med andra. Vi tror att vi måste ha mer, bli bättre, duktigare och rikare.

Vi blir misstänksamma och tror att andra vill oss illa. Och vi tror att vi måste försvara oss hela tiden. Vi får höra att vi måste ligga i krig för att förse oss med allt de tycker att vi ska ha annars blir vi utan och vi blir ensamma, att vi är sämst och måste skärpa oss. Då missar vi hur verkligheten egentligen ser ut. Vi är blinda och ser inte med våra egna ögon utan litar på vad vårt ego säger.

Men hovet bestämmer inte. De har inte makten över vår uppmärksamhet. Fast vi glömmer lätt bort detta. För de tjattrar så högt och låter oss aldrig vara i fred. Men vi har ett viktigt val att göra här. Och de är att ta tillbaka kommandot över vår uppmärksamhet och vända det inåt mot vår innersta kärna.

Om du längtar efter frihet – friheten att vara dig själv, friheten att ha ett liv som du är nöjd med – då ska du genast börja granska vart du lägger din uppmärksamhet. De flesta av oss har sen barnsben format hela vårt ledarskap kring hovets tankar, och det kan ta tid att börja höra vår autentiska inre röst, den som utgår från att du är en del av en större helhet.

Frigörelsen av din uppmärksamhet är inte lätt. Bakom dig ligger år av gamla vanor att förlita sig på ditt tjattrande hovfolk. Du behöver lära dig att stanna upp i situationer och fråga dig vems tanke, känsla och impuls du hör just nu – grundar den sig på egot eller på ett neutralt granskande av det som faktiskt händer. Behöver du ställa fler frågor för att förstå situationen?

En klarare blick

När du börjat frigöra dig från tankar som kommer från hovet kommer du märka att din blick klarnar. Helt plötsligt ser du vad som verkligen pågår omkring dig. När du inte låter dig styras av jämföranden och rädslor kommer du att märka att en helt ny värld öppnar sig, en där du kommer i samklang med din omgivning.

Om du backar inåt och inser att det är frihet, lugn, kärlek och harmoni du söker, behöver den inte hänga på att något blir exakt som du tänkt dig. Det är inte viktigt längre. Det som är viktigt är att du känner ett fritt flöde inombords och att du vilar tryggt i att det är du som är regenten i ditt eget kungarike: det är du som bestämmer på vad du ska lägga din uppmärksamhet.

”Unboundet, unfettered,
untethered from the projections of mind,
the wise are free to play and enjoy,
or retire to mountain caves.”

ASHTAVAKRA GITA 18.53

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar,”

ROMARBREVET 12:2

Foto: Ryan Magsino/Unsplashed

Lämna ett svar