UA-145057765-1 Enneagrammet: Vilken typ är du? – EXISTENSIS

Enneagrammet: Vilken typ är du?

Låt oss göra det klart från början. Ja, jag tycker också att det är nog med personlighetstester nu. De tvingar oftast in människor i stereotyper. Men så mötte jag en italiensk psykoterapeut som berättade om enneagrammet och hur hon använder det i sitt arbete. Sättet hon pratade om det gjorde mig nyfiken.

Det som tilltalade mig är att enneagrammet kan används för att utvecklas. Andra personlighetstester försöker mest förstå olikheter för att uppnå ett syfte som inte sällan ligger utanför dig som person, så som det gör på en arbetsplats (ett resultat) och vid rekrytering.

Men enneagrammet är en modell som inte nöjer sig med att beskriva dig. Enneagrammet förklarar inte bara dina drivkrafter och egenskaper, utan ger också vägledning till allt gott du kan bli och hur du kan må bra. Den hjälper dig i hur du med dina specifika försvarsmekanismer och möjliga styrkor kan bidra i relationer, på arbetsplatsen och i samhället.

Tre intelligenser: kropp, hjärna, hjärta.

Enneagrammet utgår från att människor fungerar utifrån tre intelligenser: fysiska (kroppen), emotionella (hjärtat) eller mentala (hjärnan). Lite samma som används inom KBT-terapin. Men i enneagrammet dominerar en av de här ditt sätt att vara. Du är antingen kropps-, hjärt-, eller tankeorienterad.

Den fysiska intelligensen baseras i kroppen och handlar dels om alla de förnimmelser vi upplever som ger oss ledning om hur vi mår. Den handlar också om vår integritet, våra gränser mot omvärlden samt vårt handlande.  Här är största utmaningen kring det egna agerandet.

Den emotionella intelligensen handlar dels om hela vårt känsloliv och hur vi hanterar våra känslor. Det handlar också om hur vi relaterar till andra samt vår identitet och känsla av värde. De som är baserade här har sina största utmaningar när det gäller hur de hanterar sina känslor och relationer.

Den mentala intelligensen handlar om alla våra tankar och vår kognitiva förmåga. Det handlar också om vår föreställningsförmåga och att planera för framtiden. Den största utmaningen, för de som utgår från den här intelligensen, handlar om hur de använder sina tankar.

Nio olika typer/livsstrategier

Varje intelligens delas in i tre typer eller livsstrategier vardera. Totalt blir det nio typer. Med livsstrategi menas ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Vi känner igen oss i dem olika mycket men en av dem är vi dock specialist på.

Hjärttyper: 2, 3, 4

Typ 2 – hjälparen
Generös, tillmötesgående, självuppoffrande, överbeskyddande
De tycker verkligen om att hjälpa och kan gå långt i sin omsorg om sin omgivning. De har lätt att se behov hos andra men riskerar dock ofta att glömma eller förneka sina egna. Egna behov uppfattar de ofta som själviska. Istället går de bakvägen över andras behov för att tillfredsställa sina egna. Under ökad stress blir de alltmer manipulativa och försöker skapa beroenden hos andra. Tvåor mår bra av att ärligt göra saker för sin egen skull och att inte alltid gripa in utan låta människor lösa saker själva är också en bra övning.

Typ 3 – presteraren
Målinriktad, effektiv, opersonlig, imagemedveten
Personer som har Treans strategi känns igen på att de är självsäkra, energiska och charmiga. De har mycket driv och får saker gjorda – de är verkliga”doers”. Oftast finns dock föreställningen att de måste göra något – prestera – för att vara värdefulla. Treor identifierar sig med sin image och med hur de uppfattas – de ”är” sitt CV. Under stress kopplar de på automatbeteende, blir mer passiva, förlorar fokus och sysselsätter sig utan att producera. Blir envisa och vill inte ta emot hjälp. Treor mår bra av att varva ner lite och ta sig tid att fundera på om det de håller på med verkligen är något de själva valt.

Typ 4 – individualisten
Uttrycksfull, intuitiv, självupptagen och dramatisk
De som har Fyrans strategi kan verkligen tänka utanför boxen och vill gärna skapa något nytt och eget. De älskar intimitet, djup och vill gärna omge sig med det de tycker är vackert. De är ofta mer intresserade av hur saker påverkar dem än sakerna i sig själva. Under stress uppstår ofta en känsla av utanförskap varför de som motreaktion vill komma närmare andra. Har ett behov av att ”äga” nära och kära. Fyror mår bra att vara lite mer objektiva och ta till sig fakta istället för att bara lita på sina egna tolkningar.

Mentala typer: 5, 6, 7

Typ 5 – undersökaren
Uppmärksam, innovativ, hemlighetsfull och enstörig
Femmans strategi känns igen på att de är observanta, nyfikna, osentimentala och objektiva. De strävar efter att vara kunniga och kompetenta och är bra på att fokusera på något område som intresserar dem. Under stress drar sig femman in i sig själv och har en benägenhet att fly undan. Femmor mår bra av att göra fysiska saker som träning, yoga, massage etc. vilket tar dem bort från huvudet och ner i kroppen. Att dela med sig mer av sig själva och sitt privata jag till andra är också bra.

Typ 6 – den lojale
Engagerad, ansvarsfull, orolig och misstänksam
Sexor känns igen på att de är pålitliga, ärliga och engagerade. De är duktiga på konsekvensanalyser då de har förmåga att tänka i flerfaldiga led och har sinne för detaljer. Detta gör också att de alltid är väl förberedda. Sexan har svårt att lita på att andra menar vad de säger och söker ofta undermeningar i det som sägs. Under stress agerar och handlar en sexa hela tiden – för att undvika ängslan och ångest. Sexor mår bra av att börja fundera på hur ofta allt de oroar sig för verkligen inträffar. Yoga, meditation eller kroppsövningar kan hjälpa sexor få tyst på det inre tjattret.

Typ 7 – entusiasten
Spontan, mångsidig, splittrad, njutningslysten
Sjuor känns igen på att de är optimistiska, har en stor aptit på livet och lätt hittar saker att vara entusiastiska över. Frihet är viktigt för dem vilket gör att de också låter andra känna sig fria. De giller förändring och söker omväxling i livet. Sjuor är dåliga på att hantera negativa känslor och försöker hoppa över dem. Under stress tvingar sjuorna sig själv till kontroll och organiserande. Detta skapar dock en känsla av instängdhet vilket gör dem frustrerade, otåliga och lättretliga. Sjuor mår bra av att dra ner på tempot och ta en sak i taget, att fokusera på något område och verkligen gå in för det – och vara kvar även om det ibland känns lite tråkigt.

Kroppstyper: 8, 9, 1

Typ 8 – utmanaren
Tydlig, beslutsam, dominant och konfrontativ
Åttorna är ofta de i enneagrammet som är lättast att känna igen. De är energiska, intensiva, ”allt-eller-inget-typer”. De är ärliga om vad de tycker i olika sammanhang. Åttor vill vara starka och undviker därmed svaghet – både sin egen och andras. Då de använder rak och fysiskt påtaglig kommunikation kan de verka skrämmande. Under stress drar de sig tillbaka, isolerar sig och lägger upp strategier över hur de ska återfå kontrollen. De kan bli kalla, cyniska över sig själv, andra och livet i allmänhet. För att bli stark på ett äkta sätt behöver åttan bejaka sin egen svaghet och våga visa den mer. En annan sak är att välja sina strider – vad är viktigt egentligen?

Typ 9 – medlaren
Vidsynt, behaglig, konflikträdd och frånvarande
Nior är de som har svårast att känna igen sin typ. De har en accepterande inställning till människor omkring dem. I grupper får de alla att känna sig sedda och hörda. De har förmåga att se saker från många synvinklar och skapa lösningar som tar tillvara olika önskemål. Nior har alltför lätt att prioritera behoven hos andra – på bekostnad av sig själva – de tycker helt enkelt inte att de är så viktiga. De strävar efter att behålla sin egen inre harmoni vilket gör att de undviker att ta tag i sådant som kan innebära konflikter. Under stress blir nian lätt på dåligt humör, klagar och anklagar. Förlorar sin lugna fasad och blir nervös och reagerar på allt, beskyller andra för att vara dominerande. Nior behöver lära sig att ta sina egna behov på allvar och inte säga ja när de menar nej. Det är också bra att komma igång med saker i sitt liv som de skjutit upp.

Typ 1 – förbättraren
Principfast, idealistisk, självkontrollerad & perfektionistisk
Ettor har ett starkt driv att förbättra saker omkring dem så att de blir riktigt bra. De har en känsla för detaljer och kan se mycket som går andra förbi. De har en stark känsla för rätt och fel vilket också gör dem till ärliga personer som tar mycket ansvar. Känslan för förbättring gör också att ettan har en inre “domstol” som tar ställning till det de möter i livet och sätter betyg på det. Eftersom de tror de är objektiva har de svårt att höra andra åsikter. Under stress blir ettan deppad och isolerad och samtidigt osunt njutningslysten vilket ger skuldkänslor som leder till fördjupad deppighet och ökad självkritik. Ettor mår bra av att slappna av och ta saker lite mer med en klackspark – även sig själva.

Om du vill göra ett test

Vanligtvis menar de som är utbildade på enneagrammet att personliga intervjuer är bäst för att fastställa vilken typ du är. Men det finns tester på nätet också. Länken nedan är till ett gratistest. Men där finns också länk till ett utförligare test du betalar 10 dollar för.

Kom ihåg att enneagrammet ska tas med en klackspark och en stor nypa medkänsla, ömhet och värme. Din överlevnadsstrategi har hjälp dig i den miljö du växt upp i, men idag kan den försätta dig i problem. Kanske kan du också se det komiska i dina reaktioner och därmed börja få syn på dem innan de ställt till med problem.

Länk till testet: http://www.enneagraminstitutet.se/rheti_html/

Lämna ett svar