UA-145057765-1 Din irritation kan vara väg till förändring – EXISTENSIS

Din irritation kan vara väg till förändring

Alla har vi något eller någon som irriterar oss. Irritationen är i sämsta fall bara irriterande. Tänk om vi slapp. Hur mycket bättre skulle inte världen vara? Men irritationen kan också vara det bästa som hänt dig. Irritationen kan vara vägen till större autenticitet och kärlek för dig själv. På köpet kan du också slippa irriterande irritation.

Det vi irriterar oss på kan se ut på många olika sätt. Det kan vara den där personen som aldrig kommer i tid. Någon som alltid gnäller. Någon som bara latar sig. Eller så kanske du hatar att se någon som är nedlåtande och sarkastisk på ett elakt sätt. Det kan också vara så att du inte tål snällhet, eller de som alltid gör rätt.

Den schweiziske psykologen och psykiatrikern Carl Ljung myntade begreppet Skuggan. Skuggan är motsatsen till vår Persona som är vårt medvetna kontrollerade jag. Personan är inriktad på anpassning till omvärldens krav och förväntningar. Personan får ta plats i de olika roller vi har som partner, vän och i vår yrkesroll och motsvarar det utåt sett korrekta beteendet som vi vill kännas vid i de olika sociala sammanhangen.

Skuggan däremot står för allt det vi inte vill kännas vid. De drifter och känslor som vi har, men ständigt försöker stävja. Skuggan motsvarar därför mer vårt verkliga kompletta jag.

Skuggan kan också stå för positiva sidor och styrkor som vi förtränger. Den skuggan har i bland kallats för den gyllene skuggan. De kan ta sitt uttryck i att vi idealiserar och upphöjer vissa människors beteende medan vi tänker att vi själva samtidigt saknar just den förmågan eller beteendet.

Ett av de sätt vi förtränger skuggan på är genom att projicera de egna synsätten, förmågorna och egenskaperna på andra. Så var observant på dig själv. Finns det något som du irriterar dig på ofta? Hyllar och beundrar du alltid samma beteende och typ av person? Det du håller på med kan vara en projektion av din skugga. Pröva tanken!

Kan det vara så att du egentligen är lat och kanske mer av en livsnjutare än du anar? Är du egentligen en person som har en fallenhet för snällhet, men du har fått lära dig att snällhet är dumhet och att du inte bör ge bort något gratis? Kanske är det så att den du ser upp till för att den är så modig bara symboliserar det egna modet du har inom dig, men inte vågar släppa fram?

Carl Jung menade att en viktig livsuppgift för alla människor är att föra in våra skuggsidor i det medvetna och att acceptera dem hos oss själva.

Carl Jung menade att en viktig livsuppgift för alla människor är att föra in våra skuggsidor i det medvetna och att acceptera dem hos oss själva. Det betyder inte att vi måste och ska agera ut våra mörka och onda sidor. Men om vi inte är medvetna om dem och inte accepterar dem, löper vi risken att vi omedvetet börjar agera ut dem på andra människor. 

Att rannsaka sig själv och på djupet erkänna och acceptera sidor hos sig själv som vi inte tycker om är inte lätt. Men försoning med alla aspekter av oss själva är belönande. Det kan göra att vi hanterar motgångar och starka känslor utan att vi förgörs. Det kan också göra oss mer förlåtande gentemot andra människors fel och brister. I bästa fall hittar vi också starka sidor som vi hittills inte släppt fram. 

Så stanna upp och se med nya ögon på din irritation!

Lämna ett svar