UA-145057765-1 En relation med det som är större – EXISTENSIS

En relation med det som är större

Forskningen säger att vi mår bra av att ha en relation till något som är större än oss själva. Men alla tror inte på Gud eller känner sig dragna till buddhism eller andra filosofier. Då kan vetenskapen erbjuda en möjlighet – den sfär som från början trott sig avmystifiera världen.

Forskning har visat att människor mår bra av att ha en relation till något större utanför dem själva. Något som väcker förundran. Ändå nöjer sig de flesta med en relation till sin familj, sin karriär och sin ekonomiska omsättning. Troligtvis för att religion ses som enda alternativet och där känner sig inte alla hemma. De flesta vet inte heller hur de gör om de ställer sig utanför traditionerna. Hur skulle en sådan relation se ut och hur skulle den gå till?

Mystifiera världen igen

Relationen till något större kräver ofta ett mått av obegriplighet. Här kan kvantfysiken och medvetandeforskningen erbjuda en ingång som inte hänvisar till de vanliga traditionerna, som kan göra att livet blir LIVET (något större). För trots att majoriteten av vetenskapen under det gångna århundradet allt mer avmystifierat världen visar sig världen på partikelnivå vara något annat som ännu inte är begripligt, som inte låter sig fångas i enkel mekanik.

Samma sak med medvetande hos människor, djur och växter. Forskningens upptäckter kan påvisa en rad märkligheter som vänder upp och ner på allt vi trodde oss veta om oss själva och världen.

Insikterna från de här båda forskningsområdena ruckar de flesta ur sitt avdomnade läge och kan ge en liknande upplevelse av samhörighet och förundran som religionen kan ge.

Att ge sig in i en värld där tid, rum och våra vanliga idéer inte går att applicera längre skakar om, men på ett bra sätt. Det sätter ditt liv i ett ödmjukande perspektiv. Att se på världen och förstå att den inte är vad du trodde den vara kan få ditt eget liv att framträda som en gåva.

I skenet av livets komplexitet och mysterium är det är lättare att känna tacksamhet och mening. Du kan inse att det är fantastiskt att få chansen att uppleva allt från känslor till smak. Det blir också lättare att gallra bort saker i ditt liv som enbart tar energi utan att egentligen ge något. Paradoxalt nog bidrar också känslan av obetydlighet och litenhet till en starkare upplevelse av att ditt liv räknas och är viktigt.

Men om du inte har lust att köpa eller låna komplicerade böcker om kvantfysik eller medvetandet så börja med den här intervjun med författaren Annaka Harris som skrivit flera böcker om medvetandeforskning. Hon är fantastiskt begriplig när hon pratar om vårt medvetande och kvantfysikens mest förstummande upptäckter (OBS, intervjun är på engelska).

Skapa en ritual

Sen återstår att skapa någon form av ritual kring din relation; en där du uttrycker den känsla du känner. Det kan vara tacksamhet, ödmjukhet, kärlek eller någon annan känsla.

Ritualen är det som förvandlar tanken och upplevelsen till en relation. Det kan vara att tända ett ljus, ställa blommor i fönstret, äta din måltid utifrån det här perspektivet eller utföra någon annan praktisk handling. Upplevelsen och tanken utan ritual kan lätt stanna i ett slutet intellektuellt kretslopp – bra i sig, men utan samhörigheten som en relation ger. Att skapa ritualer kan kännas konstigt i början, men med tiden blir det du gör en tradition som kan ge mening till vardagen (och ja, människor undrar säkert vad du pysslar med, men behöver de ens veta?)

Det kan så klart vara att du ändå inte känner någonting – ingen förundran, ingen litenhet, ingen mystik – och är nöjd med det. Då är det ju bara att gratulera!

Foto: Tobias Bjerknes/Unsplash

Lämna ett svar