UA-145057765-1 Att hitta livsgnistan igen – EXISTENSIS

Att hitta livsgnistan igen

Ibland tappar vi livsgnistan och vi fylls av tomhet och orkeslöshet. Känslan kan komma smygande utan att vi förstår varifrån. Eller så löser den ut efter en plötslig förändring i livet, att någon dör eller att vi förlorar jobbet. Oavsett vilket kan resultatet bli att ingenting känns meningsfullt längre.

I det existentiella förhållningssättet är meningslöshet inte enbart något negativt. Meningslösheten och tomrummet som uppstått pekar också på en möjlighet att fylla livet med något nytt. Kanske har det liv du lever spelat ut sin roll? Kanske säger din kropp och sinne ifrån att sättet du ordnat ditt liv på inte är hållbart? Kanske vill livet självt bara ruska om dig i din bekvämlighet? Meningslösheten och tomrummet blir då viktiga signaler som vill väcka upp dig till tanke och handling. Frågan är då om du är redo att svara an på den uppmaningen?

I grova drag finns fem olika kategorier av mening som i viss mån ibland överlappar varandra:

  1. Materialistisk och hedonistisk mening (saker och njutning)
  2. Självorienterande meningsskapande (självbild, egenvärde, relevans)
  3. Socialt meningsskapande (tillhörighet, kärlek, gemenskap)
  4. Idébaserad mening (moral/handlingar, engagemang för större syfte)
  5. Existentiell mening (varför det finns liv, samhörighet med världen)

Mycket av modern självhjälpslitteratur handlar om punkt 1 som handlar om mening kopplad till att ha haft ett framgångsrikt liv som är rikt på njutning och där vi uppnått vissa mål som vi satt upp.

Den brittiske psykologen och filosofen Joel Vos menar att det finns en risk med den typen av mening. Han kallar den till och med för McMening och säger att, precis som snabbmaten, gör den typen av mening oss snabbt ”hungriga” igen. När vi uppnått ett mål fylls vi av ny tomhet och vi behöver sikta mot något nytt. Risken är att vi snabbt blir beroende av att konsumera nya mål och skapa nya så kallade ”bucket lists”.

Självklart kan det vara så att du faktiskt saknar något som gör punkt 1 viktig. Det kan vara ett jobb, njutningsfulla stunder eller någon sak som skulle göra ditt liv enklare. Poängen är att inte fastna vid punkt 1 utan att också fundera över de övriga punkterna när livets materialistiska grundbehov är uppfyllda. Tomhetskänslan kan ju till och med komma sig av att man just fastnat vid den här punkten.

Om du tappat livsgnistan kan det vara värt att bena i de olika typerna av mening. Se också till att få syn på livet som det ter sig här och nu. Vad har du som är fint? Vad går absolut inte att ändra på? Vad är bra och som du borde göra mer av? Och vad borde du sluta med eller släppa taget om?

I en sådan sortering kan du plötsligt se ditt liv i nytt ljus. Du kan få syn på guldkorn som du ska vara rädd om. Kanske är det just under det mest vardagliga du hittar glöden, som gör att du kan blåsa liv i elden igen?

Och gå inte vilse i att livet måste vara stort, att du måste vara känd, glamorös och mäktig för att livet ska vara värt att leva. Det finns många normer kring vad som är ett meningsfullt liv som kanske inte passar dig. Det är bara du och ingen annan som kan känna vad som är meningsfullt och meningsskapande för just dig. Våga tänk själv! En bra riktlinje är att vad du gör oftare skapar mer mening än vem du är.

OBS! Blir tomhetskänslan långvarig och slår över i en djup depression ska du söka hjälp vid din vårdcentral. De kan erbjuda lindring och samtalshjälp. Och har tankarna gått så långt att du inte vill leva längre finns flera telefonnummer på 1177 om du behöver prata med någon akut. Läs mer här >>.

Lämna ett svar