UA-145057765-1 Återupprätta det feminina – EXISTENSIS

Återupprätta det feminina

I hundratals år har människan farit fram som ett omättligt monster och slitit och grävt i planetens inre. Allt för att skapa en lång räcka onödiga prylar som vi snabbt tröttnar på och släpper ut som skräp i haven, floderna och i marken. På vägen har vi rensat bort mångfalden och ersatt med enfald. Vi har kalkylerat, effektiviserat, maximerat och sugit ur. Vi har behandlat planeten som en produkt och inte som vår livgivare. Skamlöst har vi låtit bli att värdesätta planetens outtröttliga omsorg om oss; hon som gett oss mat, vatten, värme och syre.

Det är dags att sluta. Greta Thunberg har rätt. Men det handlar inte bara om att lyssna på vetenskapen. Vi måste också lyssna inåt. Vi måste förändra hur vi ser på planeten och oss själva. Vi behöver tona ner människans maskulina egenskaper och återupprätta de feminina. För jag är liksom Nicole Schwab i YouTube-klippet övertygad om att det är vår kantring mot det maskulina som försatt oss i den situation vi är i nu.

Greta Thunberg har rätt. Men det handlar inte bara om att lyssna på vetenskapen. Vi måste också lyssna inåt. Vi måste förändra hur vi ser på planeten och oss själva.

Länge var jag trött på allt tal om manligt och kvinnligt. Kan vi inte bara vara människor, tänkte jag. Men samtidigt har jag känt att något varit fel i hur vi hela tiden undervärderat det vi brukar kalla ”mjuka” egenskaper. Det här undervärderande visar sig bland annat i att det ger mer betalt att jobba strategiskt eller med teknik och maskiner än att jobba med människor eller kultur.

Men det handlar inte om kön, om män, kvinnor eller trans. Det handlar om inre förmågor som ALLA har. Kvinnor kan vara lika maskulina i sättet som män, om de bara bejakar de logiska, rationella sidorna hos sig själva, och vice versa.

Som Nicole Scwab säger, det handlar om att se helheten. Inte om att det ska vara antingen eller, utan BÅDE OCH. Människan har i sitt inre två verktygslådor med olika uppsättningar förmågor. Precis som hjärnan som är tudelad i en mer logisk, matematisk och en kreativ, intuitiv hjärnhalva. Vi behöver inte bara en av hjärnhalvorna. Vi behöver båda.

Kanske känner du nu ett motstånd mot orden maskulint och feminint, precis som jag gjorde tidigare. I så fall finns det två saker du kan göra.

Kanske känner du nu ett motstånd mot orden maskulint och feminint, precis som jag gjorde tidigare. I så fall finns det två saker du kan göra. Antingen byter du ut orden mot logiska (maskulina) och intuitiva (feminina) förmågor. Men du kan också ta dig en funderare kring VARFÖR du har problem. Kan det vara så att du undermedvetet undervärderar respektive övervärderar någon av kategorierna och därför har svårt att sätta ”maskulint” före vissa egenskaper?

Tanken om feminina respektive maskulina egenskaper och krafter är inte ny. De är centrala i taoismen som yin och yang. Inom hinduismen heter de Shiva och Shakti. Men de dyker också upp i modern västerländsk psykologi hos Carl Jung som anima och animus. Jung talade och vikten av att män odlade, den ofta undantryckta, anima, d v s de feminina förmågorna inom sig och kvinnorna sin animus, d v s de maskulina förmågorna.

Gemensamt för alla traditioner som pratar om en feminin och en maskulin princip är att krafterna/förmågorna ska vara i balans. Så ser det inte ut idag. Det feminina får inte komma till uttryck och ta form i samma utsträckning som det maskulina.

Därför finns en möjlighet i att återupprätta det feminina. För samtidigt återupprättar vi en annan syn på planeten och livet. En syn där människan ödmjukt böjer sig för den organism och helhet som planeten är.

Vi skiftar från en ”ta-ekonomi” till en ”följ- och flödesekonomi”. Vi skiftar från att fråga ”What´s in it for me?” till ”What´s in it for the Planet?”. Är det jag vill göra i harmoni med hur naturen skulle ha löst problemet? Kommer mina planer att försätta ekosystemet ur balans? Är det jag vill göra närande för människan och planeten eller tärande?

Gå inte och vänta på en revolution. Börja med dig själv.

Men gå inte och vänta på en revolution. Börja med dig själv. Hur kan du bejaka de feminina förmågorna hos dig själv? Hur skulle ditt liv förändras om du tillät dig navigera utifrån lusten mer? Hur skulle din arbetsvardag se ut om ditt arbete utgick från det som är gott för andra människor och planeten?

På köpet får vi troligtvis också ett annat klimat på våra arbetsplatser och i våra gemenskaper om vi återupprättar det feminina. Låter vi relationer, känslor, helhet och det lustfyllda spela en större roll, sida vid sida med mål, planer och mätande, ökar vi chansen till en mer ”mänsklig” vardag.

För det är nog inte bara planeten som farit illa av betoningen av logik och effektivitet. Mycket av din och andras stress kan också bero på att du hållit tillbaka förmågor som inte värdesatts. Kanske handlar din brist på engagemang på att ditt arbete inte är livsbejakande utan syftar till produktion och pengar. Och hur påverkad är du egentligen av att alltid behöva forcera fram mot ett mål, utan att ta hänsyn till verkligheten?

Och nej, jag har inga bevis. Ingen vetenskaplig studie som slår fast att någon egenskap är feminin eller maskulin. Jag bjuder bara in till ett annat tänkande och sätt att vara eftersom vårt tidigare sätt har målat in oss i ett hörn.

Titta gärna på YouTube-klippet!

Lämna ett svar