Existentiell vägledning

Längtar du efter att känna dig lugn och trygg i dig själv? Kanske har du provat olika vägar att nå dit, men samma jobbiga känsla, problem eller mönster fortsätter att återkomma? Existentiell vägledning passar för dig som är redo att börja se din roll i det som händer och utforska om och hur du motarbetar dig själv.

I våren 2024 har jag troligtvis ett par öppningar för att boka samtal. Har du frågor eller vill nå mig ring 0708-330124 eller mejla susanna@existensis.se.

Alla samtal genomförs just nu online via Zoom eller Whereby

  • 60 min samtal – online – 650 kr.

Mejla susanna@existensis.se för bokning av samtal eller frågor eller ring 0708-330124.

(OBS! Om du har stora sömnsvårigheter, svår depression eller ångest ska du uppsöka vården i första hand. Existentiell vägledning är för dig som inte lider av psykiska ohälsa utan som upplever svårigheter som hör till det mänskliga livet)

Synliggör dina skuggsidor

Existentiell vägledning hjälper dig att kasta ljus över dina omedvetna skuggsidor och det kan bitvis vara en jobbig resa. Skuggsidorna är tankar, egenskaper och beteenden som vi har men inte vill kännas vid som kan vara både positivt och negativt laddade, men som begränsar dig på något sätt. 

Syftet med samtalen att bryta den negativa påverkan som dina omedvetna tankar har på ditt liv. Klargörandet kommer att frigöra utrymme och kraft för dig att börja leva på ett sätt som leder till ett mer autentiskt jag och ett liv som känns mer meningsfullt.

Min roll är att göra samtalsrummet till en trygg plats att möta sina egna bildliga drakar och demoner. Alla har vi gjort så gott vi kan för att klara oss i den värld vi fötts in i. Alla människor bär på övertygelser och beteenden som inte är så bra för oss i vuxenlivet. Det är inte bara naturligt och är något som går att förändra, det skapar också den mylla där fröet vi är kan gro och blomma ut. 

Den existentiella vägledning jag erbjuder vilar på en övertygelse att varje människa har något viktigt att bidra med, att det finns en mening och ett syfte att upptäcka för var och en, men att vi av olika skäl är rädda för att öppna upp den sida av oss som krävs för att vi ska våga slå in på den vägen. 

Så här går det till

Processen inleds med samtal om vad du vill uppnå med samtalen och hur ditt liv ser ut just nu. Därefter vägleds du, utifrån konkreta situationer du upplevt, genom ett sökande efter omedvetna tankesystem och beteendemönster som är genomgående i ditt liv. Tillsammans söker vi efter möjligheten att börja göra saker annorlunda.

Under processens gång kan jag ta hjälp av hur existentiella filosofer, poeter eller andliga tänkare inom mystika grenar av kristendom, sufism, hinduism, buddhism eller taoism har tänkt kring vad det innebär att vara människa i en situation som liknar din. Mellan samtalen får du oftast en uppgift och vi kan även göra olika typer av övningar under samtalen.

En viktig grund är också Carl Jungs syn på personligheten som består av personan och skuggan och att vi kan komma närmare ett autentiskt jag; det som Jung kallade Självet.

Existentiell vägledning är ingen terapeutisk behandling, men kan ha en terapeutisk verkan. Det är en samtalsform för dig som är frisk och som drabbats av sådant som hör till livet. Om du har svåra sömnproblem, stark ångest eller är så nedstämd att det påverkar din arbetsförmåga ska du söka vård.

Under fliken OM kan du läsa mer om mig och min bakgrund. Läs också gärna min blogg där det existentiella förhållningssättet framgår tydligare.

Konfidentialitet och GDPR

Alla samtal är konfidentiella. Det innebär att det vi pratar om och det som händer stannar hos mig.

Vid våra samtal antecknar jag. Anteckningarna används för att på bästa sätt kunna fullfölja nästkommande samtal. För att kunna fullfölja samtalsprocessen behöver jag spara ditt namn, din e-post och ditt telefonnummer samt de anteckningar jag ev. för vid samtalen. Du kan när som helst begära att anteckningarna raderas.

Under alla samtal och i all vår kontakt förbinder jag mig att följa ICF:s etiska riktlinjer (Internationella Coachfederationen). Riktlinjerna kan du läsa mer om här: ICF Sverges etiska riktlinjer.

Välkommen!