UA-145057765-1 Välkommen till ett filosoficafé! – EXISTENSIS

Välkommen till ett filosoficafé!

Våren 2021 kör vi de flesta caféer online via Zoom. På ett filosoficafé ställer vi både stora och små frågor kring allt som rör livet. Varje gång fördjupar vi oss i ett nytt tema. Inga förkunskaper i filosofi behövs! Allt du behöver är nyfikenhet, ett öppet sinne och din egen levda erfarenhet. Anmälan till susanna@existensis.se.

Filosoficaféerna arrangeras av ABF, Storvretabiblioteket samt Tierps kommun tillsammans med föreningen Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

STORVRETABIBLIOTEKET

SANNING – 19 januari

Tisdag 19 januari, via Zoom, kl. 18-19.30
I tider av fake news kan sanning kännas svårare att greppa än någonsin. Vad menar vi med sanning? Finns det flera sanningar om en sak samtidigt eller bara en? Hur vet vi när något är sant och vad ska vi med sanning till?

SPRÅK – 16 februari

Tisdag 16 februari, via Zoom, kl. 18-19.30
Ibland famlar vi bland orden i våra försök att få sagt exakt det vi vill säga. Språket är ett viktigt verktyg för att göra oss förstådda. Men hur fungerar språk och vilken roll spelar det för oss? Skiljer sig vårt inre språk från vårt yttre? Och påverkar valet av språk våra möjligheter att vara oss själva?

ERFARENHET – 9 mars

Tisdag 9 mars, via Zoom, kl. 18-19.30
I jobbannonser söker vi gärna någon med erfarenhet eftersom vi ser erfarenhet som något positivt. Men är det alltid det? Vad gör att vi tycker att erfarenhet är viktigt? Blir något en erfarenhet bara genom att vi har upplevt det eller krävs något mer? Och går det att vara utan erfarenhet?

RISK – 6 april

Tisdag 6 april, kl. 18-20, Storvretabiblioteket (om inte Covid gör att vi fortsatt måste ses online, tiden blir då 18-19.30)
Människan kan gå ganska långt för att försöka minska förekomsten av risker i våra liv. Vi utformar hus, vägar och sätt att hantera livsmedel för att slippa råka ut för det som är farligt. Men hur värderar vi risker? Kan ett visst risktagande vara värdefullt i sig? Vilka risker är acceptabla? Och vad menar vi med risk egentligen?

TIERPS BIBLIOTEK

OMDÖME – 28 januari

Torsdag 28 januari, via Zoom, kl. 18-19.30
Med hjälp av vårt omdöme fattar vi beslut och bestämmer vad vi ska göra i olika situationer. Vi säger att vi kan ha ett gott eller dåligt omdöme. Men vad är ett omdöme egentligen? Kan jag förbättra mitt omdöme eller är det medfött? Och går det mänskliga omdömet att lita på?

EFFEKTIVITET – 25 februari

Torsdag 25 februari, via Zoom, 18-19.30
Effektivitet är ett ord som dyker upp dagligen i tidningar och på arbetsplatser. Alla tycks vilja vara effektiva. Men vad menar vi när vi strävar efter effektivitet och hur påverkar det vårt arbete och våra liv? Är effektivitet alltid något bra eller kan effektivitet rent av motverka det vi vill uppnå?

ARBETE – 18 mars

Torsdag 17 mars, via Zoom, 18-19.30
Arbetet är för många inte bara en försörjning, utan också en identitet. Vi blir det vi gör. Vårt arbete tycks kunna göra oss både lyckliga och uppfyllda men också sjuka och uttråkade. Vilka föreställningar har vi egentligen kring arbetets betydelse? Och vilken roll bör arbetet ha i våra liv? 

SKÖNHET – 14 april

Onsdag 14 april – kulturhuset Möbeln –  kl. 17-19 (om inte Corona ställer till det, för då får det bli Zoom och 18-19.30)
Människan har i alla tider utsmyckat sig själv och sina föremål. Vi snidar, målar, broderar, musicerar och bygger för att skapa skönhet. Men vilken roll spelar skönheten för oss? Vad avgör om vi uppfattar något som skönt? Och kan vi klara oss utan skönhet omkring oss?

Arrangeras i samarbete med: SSFP – www.filosofiskpraxis.org, ABF – www.abf.se, www.uppsalakommun.seoch www.tierpskommun.se.


Lämna ett svar